Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi pankkeja valvotaan?

30.4.2018

Olennaisten palvelujen turvaaminen

Pankit tarjoavat kaikkien käyttämiä rahoituspalveluja – ne ottavat vastaan talletuksia ja myöntävät lainoja. Niin yksityishenkilöt, kotitaloudet, yritykset kuin valtiotkin ovat riippuvaisia niiden palveluista. Pankit mahdollistavat rahoitusmarkkinoiden toiminnan, ja sitä kautta ne edistävät myös talouden toimintaa ja kehitystä.

Luottamuksen vahvistaminen

Rahoitusjärjestelmän eri osilla on kiinteä yhteys toisiinsa, ja rahoitusjärjestelmän toiminta perustuukin luottamukseen. Yhden ainoan pankin kaatuminen voisi pahimmillaan horjuttaa luottamusta koko järjestelmään ja vaarantaa sen toiminnan. Esimerkiksi talletuspako voi levitä dominoefektin tavoin nopeasti vaikeuksissa olevista pankeista terveisiin laitoksiin ja kaataa niitäkin.

Valvonta vahvistaa markkinoiden ja tallettajien luottamusta pankkeihin ja vähentää talletuspakojen sekä muiden häiriöiden leviämisen todennäköisyyttä.

Tallettajien suojeleminen

Tavallisilla tallettajilla ei yleensä ole mahdollisuutta arvioida tarkemmin pankin turvallisuutta ja vakautta, sillä tarvittavia tietoja ei ole heidän saatavillaan tai heillä ei ole riittävää osaamista niiden tulkintaan. Pankkivalvonta palveleekin yleistä etua: on kaikkien edun mukaista, että pankkien riskikulttuuri sekä hallinto- ja valvontajärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti, että pankkitoiminnan aloittamiseen tarvitaan valvojien myöntämä toimilupa ja että toimilupa voidaan myös peruuttaa, jos pankki ei enää täytä sen edellytyksiä.

Ilmoita väärinkäytöksestä