Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Sistema Ewropea tas-Superviżjoni Finanzjarja

Is-Sistema Ewropea tas-Superviżjoni Finanzjarja (SESF) hija netwerk li jiġbor fih tliet awtoritajiet superviżorji Ewropej, il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku u s-superviżuri nazzjonali. Il-kompitu ewlieni tagħha huwa li tiżgura li ssir superviżjoni finanzjarja konsistenti u xierqa fl-Unjoni Ewropea (UE).

Bħala superviżur bankarju Ewropew, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jikkoopera mill-qrib mal-awtoritajiet superviżorji Ewropej, u speċjalment mal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE).

Is-SESF tkopri kemm is-superviżjoni makroprudenzjali kif ukoll dik mikroprudenzjali.

Superviżjoni makroprudenzjali

Is-superviżjoni makroprudenzjali tinvolvi s-sorveljanza tas-sistema finanzjarja kollha. L-għan ewlieni tagħha hu li tevita jew ittaffi r-riskji għas-sistema finanzjarja.

Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

Il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) huwa responsabbli għas-superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja fl-UE.

Għalkemm ma jagħmilx parti mill-BĊE, il-BERS għandu s-sede tiegħu fl-uffiċċji tal-BĊE fi Frankfurt am Main, il-Ġermanja, u l-BĊE jipprovdilu s-Segretarjat.

Kompiti

Il-kompiti ewlenin tal-BERS huma li:

  • jiġbor u janalizza informazzjoni rilevanti biex jidentifika r-riskji sistemiċi
  • joħroġ twissijiet meta jitqies li r-riskji sistemiċi jkunu sinifikanti
  • joħroġ rakkomandazzjonijiet għal azzjoni bi tweġiba għar-riskji li jkunu ġew identifikati
  • jissorvelja l-azzjonijiet li jittieħdu wara t-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet
  • jikkoopera u jikkollabora mal-awtoritajiet superviżorji Ewropej u forums internazzjonali

Kompożizzjoni

Il-President tal-BĊE huwa wkoll il-President tal-BERS.

Il-BERS ilaqqa' flimkien ir-rappreżentanti tal-banek ċentrali nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE u l-Presidenti tat-tliet awtoritajiet superviżorji Ewropej.

Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku

Superviżjoni mikroprudenzjali

Is-superviżjoni mikroprudenzjali tirreferi għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet individwali, bħall-banek, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jew il-fondi tal-pensjoni.

Awtoritajiet Superviżorji Ewropej

L-awtoritajiet superviżorji Ewropej huma

  • l-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE)
  • l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX)
  • l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS)

Kompiti

L-awtoritajiet superviżorji Ewropej jaħdmu primarjament biex jarmonizzaw is-superviżjoni finanzjarja fl-UE billi jiżviluppaw il-ġabra unika tar-regoli, sett ta' standards prudenzjali għal istituzzjonijiet finanzjarji individwali. L-awtoritajiet superviżorji jgħinu biex jiġi żgurat li l-ġabra tar-regoli tiġi applikata b'mod konsistenti biex ikun hemm l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd. Għandhom ukoll il-mandat biex jevalwaw ir-riskji u d-dgħufijiet fis-settur finanzjarju.

Kompożizzjoni

Kull awtorità għandha President li jirrappreżenta l-organizzazzjoni. Madankollu, id-deċiżjonijiet dwar l-operat jittieħdu mill-Bord tas-Superviżuri tagħhom, li huwa magħmul mir-rappreżentanti tas-superviżuri nazzjonali.

Korpi Konġunti

Bord tal-Appell

Il-Bord tal-Appell huwa korp indipendenti responsabbli għall-appelli li jsiru minn dawk li jintlaqtu mid-deċiżjonijiet tat-tliet awtoritajiet superviżorji.

Huwa magħmul minn sitt membri u sitt supplenti, maħturin mill-awtoritajiet superviżorji.

Kumitat Konġunt

Il-Kumitat Konġunt tal-awtoritajiet superviżorji Ewropej jiżgura li jkun hemm konsistenza bejn is-setturi kollha fl-iżvilupp u l-applikazzjoni tal-ġabra unika tar-regoli.

Rappreżentanti ta' kull waħda mit-tliet awtoritajiet superviżorji jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Kumitat Konġunt, biex hekk jiżguraw li jkun hemm kooperazzjoni u skambju regolari tal-informazzjoni.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)