Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Sistemul european de supraveghere financiară

Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) este o rețea formată din trei autorități europene de supraveghere (AES), din Comitetul european pentru risc sistemic și din autoritățile naționale de supraveghere. Principala atribuție a acestuia constă în asigurarea unei supravegheri financiare consecvente și adecvate în întreaga UE.

În calitatea sa de autoritate europeană de supraveghere bancară, BCE cooperează îndeaproape cu AES, în special cu Autoritatea bancară europeană (ABE).

SESF desfășoară activități de supraveghere atât macroprudențială, cât și microprudențială.

Supravegherea macroprudențială

Supravegherea macroprudențială presupune monitorizarea sistemului financiar în ansamblul său. Scopul principal al acesteia este de a preveni sau de a diminua riscurile la adresa sistemului financiar.

Comitetul european pentru risc sistemic

Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) este responsabil de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar din cadrul UE.

Deși nu face parte din BCE, CERS își desfășoară activitatea la sediul BCE, situat la Frankfurt pe Main, în Germania. BCE asigură secretariatul CERS.

Atribuții

Atribuțiile principale ale CERS sunt următoarele:

  • colectarea și analizarea informațiilor relevante, în vederea identificării riscurilor sistemice;
  • emiterea de avertismente atunci când riscurile sistemice sunt considerate semnificative;
  • emiterea de recomandări privind măsurile care ar trebui întreprinse ca răspuns la riscurile identificate;
  • monitorizarea măsurilor adoptate ca urmare a avertismentelor și recomandărilor emise;
  • cooperarea și coordonarea cu AES și cu forurile internaționale.

Componență

Președinta BCE este și președinta CERS.

Comitetul european pentru risc sistemic reunește reprezentanții băncilor centrale naționale ale statelor membre ale UE și președinții celor trei autorități europene de supraveghere.

Comitetul european pentru risc sistemic

Supravegherea microprudențială

Supravegherea microprudențială se referă la supravegherea instituțiilor individuale, precum bănci, societăți de asigurare sau fonduri de pensii.

Autoritățile europene de supraveghere

AES sunt:

  • Autoritatea bancară europeană (ABE);
  • Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA);
  • Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Atribuții

Atribuțiile principale ale AES constau în armonizarea supravegherii financiare în UE prin elaborarea unui cadru unic de reglementare, care reprezintă un set de standarde prudențiale pentru instituțiile financiare individuale. AES contribuie la asigurarea aplicării consecvente a cadrului de reglementare, în vederea creării unor condiţii de concurență echitabile. Acestea au, de asemenea, sarcina de a evalua riscurile și vulnerabilitățile din sectorul financiar.

Componență

Fiecare autoritate are un președinte care o reprezintă. Deciziile operaționale ale acestor autorități sunt adoptate însă de Consiliile lor de supraveghere, alcătuite din reprezentanți ai autorităților naționale de supraveghere din fiecare țară.

Organisme comune

Comisia de apel

Comisia de apel este un organism independent, responsabil de contestațiile introduse de părțile afectate de deciziile celor trei AES.

Aceasta este compusă din șase membri și șase membri supleanți, numiţi de AES.

Comitetul comun

Comitetul comun al AES asigură consecvența transsectorială a elaborării și aplicării cadrului unic de reglementare.

Reprezentanții fiecăreia dintre cele trei AES participă la reuniunile Comitetului comun, asigurând astfel cooperarea și schimbul periodic de informații.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate