Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Europski sustav financijskog nadzora

Europski sustav financijskog nadzora (ESFS) mreža je koja povezuje tri europska nadzorna tijela, Europski odbor za sistemske rizike i nacionalna nadzorna tijela. Osnovna mu je zadaća osigurati dosljedan i primjeren financijski nadzor u cijelom EU‑u.

Kao nadzorno tijelo za banke, ESB blisko surađuje s europskim nadzornim tijelima, osobito s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA).

ESFS obuhvaća makrobonitetni i mikrobonitetni nadzor.

Makrobonitetni nadzor

Makrobonitetni nadzor uključuje nadzor nad financijskim sustavom u cjelini. Glavna mu je zadaća spriječiti ili umanjiti rizike za financijski sustav.

Europski odbor za sistemske rizike

Europskom odboru za sistemske rizike (ESRB) povjerena je zadaća makrobonitetnog nadzora nad financijskim sustavom EU-a.

Premda ESRB nije dio ESB-a, sjedište mu je u prostorijama ESB-a u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj, a Tajništvo ESRB-a je u sklopu ESB-a.

Zadatci

Glavni zadatci ESRB-a su:

  • prikupljanje i analiza važnih informacija kako bi se utvrdili sistemski rizici
  • izdavanje upozorenja kada ocijeni da su sistemski rizici značajni
  • izdavanje preporuka za odgovor na utvrđene rizike
  • praćenje postupanja nakon upozorenja i preporuka
  • suradnja s europskim nadzornim tijelima i međunarodnim forumima te usklađivanje rada s njima.

Sastav

Predsjednica ESB-a ujedno je i predsjednica ESRB-a.

ESRB okuplja predstavnike nacionalnih središnjih banaka država članica EU-a i predsjednike triju europskih nadzornih tijela.

Europski odbor za sistemske rizike

Mikrobonitetni nadzor

Mikrobonitetni nadzor odnosi se na nadzor pojedinačnih institucija, poput banaka, osiguravajućih društava i mirovinskih fondova.

Europska nadzorna tijela

Europska nadzorna tijela su:

  • Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
  • Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
  • Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

Zadatci

Europska nadzorna tijela poglavito rade na usklađivanju financijskog nadzora u EU-u tako što stvaraju jedinstvena pravila, skup bonitetnih standarda za pojedinačne financijske institucije. Ta tijela pomažu da se osigura dosljedna primjena tih pravila kako bi se stvorili ujednačeni uvjeti. Također im je povjeren zadatak procjene rizika i ranjivosti u financijskom sektoru.

Sastav

Svako tijelo ima predsjednika koji predstavlja organizaciju. Međutim, izvršne odluke donosi odgovarajući odbor nadzornika, koji čine predstavnici nacionalnih nadzornih tijela svih zemalja.

Zajednička tijela

Odbor za rješavanje žalbi

Odbor za rješavanje žalbi neovisno je tijelo sa zadatkom rješavanja žalbi onih na koje se odnose odluke triju europskih nadzornih tijela.

Čine ga šest članova i šest zamjenika, koje imenuju europska nadzorna tijela.

Zajednički odbor

Zajednički odbor europskih nadzornih tijela osigurava međusektorsku usklađenost u stvaranju i primjeni jedinstvenih pravila.

Predstavnici triju europskih nadzornih tijela sudjeluju u sastancima Zajedničkog odbora, čime se osigurava suradnja i redovna razmjena informacija.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje