Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Europos finansų priežiūros institucijų sistema

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) – tai tinklas, kurio pagrindinės dalyvės – trys Europos priežiūros institucijos, Europos sisteminės rizikos valdyba ir nacionalinės priežiūros institucijos. Pagrindinis jos tikslas – užtikrinti, kad visoje ES finansų priežiūra būtų nuosekli ir tinkama.

Kaip Europos bankų priežiūros institucija, ECB glaudžiai bendradarbiauja su Europos priežiūros institucijomis, ypač su Europos bankininkystės institucija (EBI).

EFPIS apima makroprudencinę ir mikroprudencinę priežiūrą.

Makroprudencinė priežiūra

Makroprudencinė priežiūra – tai finansų sistemos, kaip visumos, priežiūra. Jos paskirtis – išvengti rizikos finansų sistemai arba ją sumažinti.

Europos sisteminės rizikos valdyba

Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) yra atsakinga už makroprudencinę finansų sistemos priežiūrą ES.

Nors ESRV neįeina į ECB sudėtį, ji įsikūrusi ECB patalpose Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. ECB teikia jai sekretoriato paslaugas.

Uždaviniai

Pagrindiniai ESRV uždaviniai yra ššie:

  • rinkti ir analizuoti informaciją, būtiną sisteminei rizikai nustatyti;
  • įspėti, jei manoma, kad sisteminė rizika yra rimta;
  • rengti rekomendacijas, kokių veiksmų reikia imtis reaguojant į nustatytą riziką;
  • stebėti, kaip vykdomos rekomendacijos ir perspėjimai;
  • bendradarbiauti su Europos priežiūros institucijomis ir tarptautiniais forumais ir derinti su jais savo veiklą.

Sudėtis

ECB pirmininkas eina ir ESRV pirmininko pareigas.

ESRV suburia ES šalių nacionalinių centrinių bankų atstovus ir trijų Europos priežiūros institucijų pirmininkus.

Europos sisteminės rizikos valdyba

Mikroprudencinė priežiūra

Mikroprudencinė priežiūra – tai pavienių įstaigų, pavyzdžiui, bankų, draudimo bendrovių ar pensijų fondų, priežiūra.

Europos priežiūros institucijos

Tai:

  • Europos bankininkystės institucija (EBI)
  • Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA)
  • Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA)

Uždaviniai

Europos priežiūros institucijos pirmiausia rūpinasi ES finansų priežiūros praktikos vienodinimu. Tam tikslui rengiamas bendras taisyklių sąvadas – finansų įstaigoms nustatytų rizikos ribojimo standartų rinkinys. Europos priežiūros institucijos padeda užtikrinti, kad nuosekliai taikant taisyklių sąvadą visiems būtų sukuriamos vienodos sąlygos. Šios institucijos taip pat įgaliotos įvertinti finansų sektoriui kylančią riziką ir šio sektoriaus pažeidžiamumą.

Sudėtis

Kiekviena institucija turi savo pirmininką, kuris jai atstovauja. Tačiau sprendimus dėl veiklos priima kiekvienos institucijos Stebėtojų taryba, sudaryta iš kiekvienos šalies nacionalinių priežiūros institucijų atstovų.

Jungtinės struktūros

Apeliacinė valdyba

Apeliacinė valdyba – tai nepriklausomas organas, atsakingas už skundus tų, kam taikomi trijų Europos priežiūros institucijų sprendimai.

Ją sudaro Europos priežiūros institucijų skiriami šeši nariai ir šeši pakaitiniai nariai.

Jungtinis komitetas

Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas užtikrina, kad bendras taisyklių sąvadas būtų kuriamas ir taikomas nuosekliai.

Visų trijų Europos priežiūros institucijų atstovai dalyvauja jungtinio komiteto posėdžiuose – tokiu būdu užtikrinamas bendradarbiavimas ir reguliarus keitimasis informacija.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus