Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) a három európai felügyeleti hatóság (efh), az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) és az országos felügyeletek köré szerveződött hálózat. Fő feladata gondoskodni az Európai Unió pénzügyi rendszerének következetes és megfelelő felügyeletéről.

Az EKB mint európai bankfelügyeleti szerv szorosan együttműködik az efh-kkal, köztük elsősorban az Európai Bankhatósággal (EBH).

A PFER mind makro-, mind mikroprudenciális felügyeleti tevékenységet ellát.

Makroprudenciális felügyelet

A makroprudenciális felügyelet a pénzügyi rendszer egészének figyelemmel kísérését jelenti. Fő célja a pénzügyi rendszert fenyegető kockázatok megelőzése és enyhítése.

Európai Rendszerkockázati Testület

Az ERKT az Európai Unió pénzügyi rendszerének makroprudenciális felügyeletéért felelős.

Bár szervezetileg elkülönül az EKB-tól, központja az intézmény frankfurti székházában van, és titkárságát is az EKB biztosítja.

Feladatai

Az ERKT fő feladatai a következők:

  • összegyűjti és elemzi a rendszerszintű kockázatok meghatározásához szükséges információkat;
  • figyelmeztetést ad ki, amennyiben a pénzügyi rendszerben jelentősnek ítélt kockázatot észlel;
  • ajánlásokat bocsát ki a feltárt kockázatokra adott válaszlépésekre vonatkozóan;
  • figyelemmel kíséri a figyelmeztetések és ajánlások nyomán hozott intézkedéseket;
  • együttműködik és összehangolja tevékenységét az efh-kkal és a nemzetközi fórumokkal.

Felépítése

Az ERKT elnöki tisztét az EKB elnöke tölti be.

A testület tagságát ezenkívül az EU‑tagállamok nemzeti központi bankjainak képviselői, valamint az efh-k elnökei alkotják.

Európai Rendszerkockázati Testület

Mikroprudenciális felügyelet

A mikroprudenciális felügyelet kifejezés az egyes pénzintézetek (bankok, biztosítók, nyugdíjalapok) felügyeletére utal.

Európai felügyeleti hatóságok

Három felügyeleti hatóság létezik:

  • Európai Bankhatóság (EBH)
  • Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
  • Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

Feladataik

Az efh-k elsősorban az EU-s pénzügyi felügyelet harmonizálásával foglalkoznak. Ennek keretében egységes szabálykönyvet dolgoznak ki, amely prudenciális felügyeleti normákat rögzít az egyes pénzintézetekre vonatkozóan. Emellett ők gondoskodnak a szabálykönyv következetes alkalmazásáról az egyenlő feltételek biztosítása érdekében. Végül az efh-k kaptak felhatalmazást a pénzügyi rendszerben rejlő kockázatok és sérülékeny pontok értékelésére.

Felépítésük

Mindegyik hatóság élén elnök áll, aki az egész szervezetet képviseli. Az operatív döntéseket viszont a felügyeleti tanácsokban hozzák, amelyek a tagállamok felügyeleti szerveinek képviselőiből állnak.

Közös testületek

Fellebviteli Tanács

A Fellebbviteli Tanács független testület, amely az európai felügyeleti hatóságok döntései által érintettek fellebbezési kérelmeivel foglalkozik.

Az efh-k által kinevezett hat tagból és hat póttagból áll.

Vegyes Bizottság

Az efh-k Vegyes Bizottsága a szabálykönyv következetes ágazatközi kidolgozásáért és alkalmazásáért felel.

A Vegyes Bizottság ülésein mindhárom felügyeleti hatóság képviselői részt vesznek, ami garantálja az együttműködést és a folyamatos információcserét.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése