Menu

Ir-rispons tagħna għall-pandemija tal-koronavirus

Aħna fil-BĊE waqqafna sett ta’ miżuri ta’ sorveljanza bankarja u ta’ politika monetarja biex intaffu l-impatt tal-pandemija tal-koronavirus fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro u biex nappoġġjaw liċ-ċittadini Ewropej kollha.


“B’differenza tal-kriżi finanzjarja tal-2008, il-banek mhumiex is-sors tal-problema din id-darba. Imma rridu niżguraw li jistgħu jkunu parti mis-soluzzjoni”.

Andrea Enria, President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE


Il-miżuri tagħna biex nappoġġjaw l-ekonomija taż-żona tal-euro

Jiġi żgurat li d-ditti u l-unitajiet domestiċi jkollhom aċċess għall-kreditu

Niżguraw li l-impriżi u l-unitajiet domestiċi jkollhom aċċess għall-kreditu

Il-banek għandhom rwol vitali fl-appoġġ ta’ ekonomija b’saħħitha billi jiżguraw li ċ-ċittadini u l-impriżi jkollhom aċċess għall-fondi li għandhom bżonn għat-tfaddil u l-investiment. Minħabba l-pożizzjoni speċjali tagħhom fl-ekonomija, il-banek iridu wkoll jimxu ma’ regoli partikolari biex jiżguraw li huma qawwija biżżejjed biex jifilħu għal xokkijiet. Waħda minn dawn ir-regoli tistipula li l-banek ikollhom iżommu fondi addizzjonali – imsejħa bafers kapitali – maħżunin għal żminijiet diffiċli.

Komponent ewlieni tal-miżuri tat-taffija tal-kriżijiet tagħna huwa li l-banek jittħeġġew jużaw il-bafers kapitali tagħhom issa. Dan jillibera kapital ta’ €120 biljun. Il-banek jistgħu jużaw dawn il-fondi biex jassorbu t-telf li jirriżulta mill-kriżi, jew jallokawhom biex jiffinanzjaw sa €1.8 triljun f’self ġdid lil unitajiet domestiċi u negozji.

Huwa preċiżament fi żminijiet bħal dawn li l-banek għandhom jużaw il-bafers tagħhom Dan jgħin biex jiġi żgurat li l-unitajiet domestiċi u n-negozji jibqa’ jkollhom aċċess għall-finanzjament f'dan il-perjodu diffiċli.

Tnaqqis tar-riskji tal-banek u żieda fil-kapaċità ta’ self tagħhom

Tnaqqis tar-riskji tal-banek u żieda fil-kapaċità ta’ self tagħhom

Il-banek għandhom isegwu regoli dwar is-self li jagħmlu. Huma għandhom jagħtu self biss fejn jaħsbu li n-nies u n-negozji se jkunu jistgħu jħallsuhom lura.

Aħna wkoll neħtieġu li l-banek iżommu ħarsa mill-qrib fuq is-self li jkunu taw. Meta bank jiddetermina li klijent mhux probabbli li jħallas lura self, il-bank għandu jikklassifika s-self bħala “mhux produttiv” jew “ħażin” u jwarrab il-flus għat-telf assoċjat. Jekk isseħħ din is-sitwazzjoni, il-bank ikollu inqas fondi disponibbli biex jagħmel self ieħor.

Aħna nifhmu li f’sitwazzjoni ta’ kriżi anki l-klijenti finanzjarjament b’saħħithom jista’ jkollhom problemi temporanji biex iħallsu lura s-self tagħhom. Biex tevita sitwazzjoni fejn bank ikun nieqes mill-fondi minħabba li aktar self lil tali klijenti qed jiġi kklassifikat bħala “mhux produttiv”, il-banek issa ngħataw aktar flessibilità meta jikklassifikaw self li huwa appoġġjat b’garanziji pubbliċi.

Aħna konna wkoll inqas stretti dwar kemm il-banek iridu jwarrbu biex iħejju għal telf fuq self appoġġjat mill-gvern. Dan jillibera iktar kapital għal self lil unitajiet domestiċi u kumpaniji.

Għajnuna lill-banek biex jiffokaw fuq l-għoti ta’ fondi vitali lill-ekonomija

Għajnuna lill-banek biex jiffokaw fuq l-għoti ta’ fondi vitali lill-ekonomija

Is-superviżjoni tgħin biex tiżgura li s-sistema finanzjarja tibqa’ stabbli. Teħtieġ ukoll li l-banek jissodisfaw sett estensiv ta’ rekwiżiti. F’nofs kriżi, meta bosta banek qed jiffaċċjaw tħassib operattiv serju, aħna taffejna ftit mill-iskedi li l-banek sorveljati jridu jaderixxu magħhom, sabiex ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-funzjoni vitali tagħhom: li jagħtu self lill-unitajiet domestiċi u lin-negozji.

Biex nagħmlu dan, aħna naġġustaw l-iskedi superviżorji, il-proċessi u l-iskadenzi superviżorji skont is-sitwazzjoni ta’ kull bank. Pereżempju, aħna nistgħu nippjanaw mill-ġdid l-ispezzjonijiet li jmiss fil-banek taħt superviżjoni u nestendu l-iskadenzi biex dawn jikkoreġu n-nuqqasijiet identifikati fl-ispezzjonijiet reċenti.

Aħna ħadna wkoll approċċ prammatiku għall-Proċess ta’ Reviżjoni u Evalwazzjoni Superviżorji annwali (SREP). L-għan kien li tiġi żgurata valutazzjoni effiċjenti u ffokata tal-istituzzjonijiet sinifikanti ssorveljati direttament mill-BĊE, filwaqt li jitnaqqas il-piż meta mqabbel maċ-ċikli normali tal-SREP. Il-punt fokali hu fuq il-valutazzjoni tal-abbiltà tal-banek biex jirreaġixxu għall-isfidi attwali u l-aktar riskji u vulnerabilitajiet materjali relatati mas-sitwazzjoni tal-koronavirus.

Inħeġġu lill-banek li jagħmlu l-parti tagħhom

Inħeġġu lill-banek li jagħmlu l-parti tagħhom

Il-kriżi hija straordinarjament diffiċli għan-nies u l-kumpaniji fiż-żona tal-euro. Sabiex il-banek u l-azzjonisti tagħhom jitħeġġu jagħmlu sehemhom, tlabna lill-banek biex ma jħallsux dividendi u ma jixtrux lura stokks għalissa jew tal-anqas li jiġi limitat it-tqassim tad-dividendi u l-bonuses . Minflok, il-banek għandhom jużaw fondi meħlusin mill-miżuri deskritti hawn fuq biex jassorbu t-telf jew biex jagħtu self lill-ekonomija taż-żona tal-euro. Dan jippermettilhom li jkunu parti mis-soluzzjoni.

Ngħinu lill-ekonomija tassorbi x-xokk permezz ta’ xiri ta’ assi

Ngħinu lill-ekonomija tassorbi x-xokk permezz ta’ xiri ta' assi u self fit-tul lill-banek

Sabiex isostni l-ekonomija fil-kriżi, il-BĊE nieda wkoll pakkett ta’ miżuri ta’ politika monetarja biex jiżgura li l-banek u l-kumpaniji jkollhom biżżejjed fondi disponibbli.

Pereżempju, qed nixtru diversi tipi ta’ assi skont il-programm ta’ xiri għall-emerġenza pandemika ta' €1.850 biljun (PEPP). Pereżempju, nixtru bonds direttament mill-banek. B’dan il-mod, aħna nagħmlu iktar fondi disponibbli li l-banek jistgħu jsellfu lill-familji jew lin-negozji. Aħna nixtru wkoll bonds tal-kumpaniji, u nagħtuhom sors addizzjonali ta’ kreditu. Iż-żewġ tipi ta’ xiri jgħinu biex jagħtu spinta lill-infiq u l-investiment, bil-għan li jappoġġjaw it-tkabbir ekonomiku.

Aħna qed noffru wkoll self fit-tul f’kundizzjonijiet favorevoli ħafna lill-banek li jkomplu s-self tagħhom lil dawk li l-aktar li għandhom bżonnu. Aħna qed napplikaw regoli inqas stretti dwar l-assi li l-banek iridu jagħtu bħala assigurazzjoni, jew “kollateral”, għal dan is-self, biex niżguraw li l-banek ikollhom biżżejjed kollateral. Dan, għal darba oħra, jgħin biex jiżgura li jistgħu jkomplu jagħtu self.


Qed tfittex l-aħħar aħbarijiet dwar il-koronavirus?

19 July 2021
Elizabeth McCaul: Credit risk: Acting now paves the way for sound resilience later
Blog post by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB
7 July 2021
The post-pandemic outlook in the banking union
Presentation by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at an event on NPLs organised by Credit Village
6 July 2021
Andrea Enria: Exchange of views at the Finance and Treasury Committee of the Italian Senate
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21 June 2021
Elizabeth McCaul: Emerging risks for the European banking sector in the post-pandemic era
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, Salzburg Global Finance Forum, Financial Services in the Post-Pandemic Era: An Opportunity for a Green and Digitally-Enabled Recovery?
18 June 2021
ECB extends leverage ratio relief for banks until March 2022

Ara l-pubblikazzjonijiet kollha dwar il-koronavirus


Tixtieq tkun taf aktar?

Qed naħdmu biex nappoġġawk. Jekk jogħġbok ikkuntattjana fi info@ecb.europa.eu jekk ikollok xi mistoqsijiet.