Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Ir-rispons tagħna għall-pandemija tal-koronavirus

B’differenza mill-kriżi finanzjarja tal-2008, il-banek mhumiex is-sors tal-problema din id-darba. Imma rridu niżguraw li jistgħu jkunu parti mis-soluzzjoni.

Andrea Enria, President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE

Aħna fil-BĊE waqqafna sett ta’ miżuri ta’ sorveljanza bankarja u ta’ politika monetarja biex itaffu l-impatt tal-pandemija tal-koronavirus fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro u biex nappoġġjaw iċ-ċittadini Ewropej kollha.

Jiġi żgurat li d-ditti u l-unitajiet domestiċi jkollhom aċċess għall-kreditu

Il-banek għandhom rwol vitali fl-appoġġ ta’ ekonomija b’saħħitha billi jiżguraw li ċ-ċittadini u l-impriżi jkollhom aċċess għall-fondi li għandhom bżonn għall-investiment. Minħabba l-pożizzjoni speċjali tagħhom fl-ekonomija, il-banek iridu wkoll jimxu ma’ regoli partikolari biex jiżguraw li huma qawwija biżżejjed biex jifilħu għal xokkijiet. Waħda minn dawn ir-regoli tistipula li l-banek ikollhom iżommu fondi addizzjonali – imsejħa bafers kapitali – maħżunin għal żminijiet diffiċli.

Komponent ewlieni tal-miżuri tat-taffija tal-kriżijiet tagħna huwa li l-banek jitħeġġew jużaw il-bafers kapitali tagħhom issa. Dan jillibera kapital ta’ €120 biljun. Il-banek jistgħu jużaw dawn il-fondi biex jassorbu t-telf li jirriżulta mill-kriżi, jew jallokawhom biex jiffinanzjaw sa €1.8 triljun f’self ġdid lil unitajiet domestiċi u negozji.

Huwa preċiżament fi żminijiet bħal dawn li l-banek għandhom jużaw il-bafers tagħhom. Dan jgħin biex jiġi żgurat li l-unitajiet domestiċi u n-negozji jibqa’ jkollhom aċċess għall-finanzjament f'dan il-perjodu diffiċli.

Stqarrija għall-istampa: Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tipprovdi kapital temporanju u taffija operattiva b’reazzjoni għall-koronavirus Superviżjoni. Spjegata: Għalfejn il-banek għandhom bżonn iżommu l-kapital?

Tnaqqis tar-riskji tal-banek u żieda fil-kapaċità ta’ self tagħhom

Il-banek għandhom isegwu regoli dwar is-self li jagħmlu. Huma għandhom jagħtu self biss fejn jaħsbu li n-nies u n-negozji se jkunu jistgħu jħallsuhom lura.

Aħna wkoll neħtieġu li l-banek iżommu ħarsa mill-qrib fuq is-self li jkunu taw. Meta bank jiddetermina li klijent mhux probabbli li jħallas lura self, il-bank għandu jikklassifika s-self bħala “mhux produttiv” jew “ħażin” u jwarrab il-flus għat-telf assoċjat. Jekk isseħħ din is-sitwazzjoni, il-bank ikollu inqas fondi disponibbli biex jagħmel self ieħor.

Aħna nifhmu li f’sitwazzjoni ta’ kriżi anki l-klijenti finanzjarjament b’saħħithom jista’ jkollhom problemi temporanji biex iħallsu lura s-self tagħhom. Biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn bank ikun nieqes mill-fondi minħabba li aktar self lil tali klijenti qed jiġi kklassifikat bħala “mhux produttiv”, il-banek ingħataw aktar flessibilità meta jikklassifikaw self li huwa appoġġjat b’garanziji pubbliċi.

Aħna konna wkoll inqas stretti dwar kemm il-banek iridu jwarrbu biex iħejju għal telf fuq self appoġġjat mill-gvern. Dan jillibera iktar kapital għal self lil unitajiet domestiċi u kumpaniji.

Stqarrija għall-istampa: Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tipprovdi iktar flessibbiltà lill-banek b’reazzjoni għall-koronavirus Superviżjoni.Spjegata.: X’inhu self improduttiv (non-performing loans)? Stqarrija għall-istampa: Il-BĊE jestendi r-rakkomandazzjoni li ma jitħallsux dividendi sa Jannar 2021 u jiċċara l-kronoloġija biex il-bafers jiġu għal li kienu.

Għajnuna lill-banek biex jiffokaw fuq l-għoti ta’ fondi vitali lill-ekonomija

Is-superviżjoni tgħin biex tiżgura li s-sistema finanzjarja tibqa’ stabbli. Teħtieġ ukoll li l-banek jissodisfaw sett estensiv ta’ rekwiżiti. F’nofs kriżi, meta bosta banek qed jiffaċċjaw tħassib operattiv serju, aħna taffejna ftit l-iskedi li l-banek sorveljati jridu jaderixxu magħhom, sabiex ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-funzjoni vitali tagħhom: li jagħtu self lil unitajiet domestiċi u lin-negozji.

Biex nagħmlu dan, aħna aġġustajna l-iskedi superviżorji, il-proċessi u l-iskadenzi superviżorji skont is-sitwazzjoni ta’ kull bank. Pereżempju, aħna niskedaw mill-ġdid l-ispezzjonijiet li jmiss fil-banek taħt superviżjoni u nestendu l-iskadenzi biex dawn jikkoreġu n-nuqqasijiet identifikati fl-ispezzjonijiet reċenti.

Ħadna wkoll approċċ prammatiku għall-Proċess ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni Superviżorja annwali (SREP). L-għan hu li tiġi żgurata valutazzjoni effiċjenti u ffokata tal-banek taħt superviżjoni diretta mill-BĊE, filwaqt li jitnaqqas il-piż meta mqabbel maċ-ċikli normali tal-SREP. L-attenzjoni hija fuq l-abbiltà tal-banek biex jirreaġixxu għall-isfidi attwali u l-aktar riskji u vulnerabilitajiet materjali relatati mas-sitwazzjoni tal-koronavirus.

Stqarrija għall-istampa: Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tipprovdi kapital temporanju u taffija operattiva b’reazzjoni għall-koronavirus Kif taħdem is-superviżjoni bankarja? Prijoritajiet superviżorji SREP: Il-Proċess Superviżorju ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni

Inħeġġu lill-banek li jagħmlu l-parti tagħhom

Il-kriżi hija straordinarjament diffiċli għan-nies u l-kumpaniji fiż-żona tal-euro Sabiex il-banek u l-azzjonisti tagħhom jitħeġġew jagħmlu sehemhom, tlabna lill-banek biex ma jħallsux dividendi jew jixtru lura stokks għalissa – jew għallinqas jillimitaw id-distribuzzjoni ta’ dividendi u bonuses. Minflok, il-banek għandhom jużaw kwalunkwe fondi meħlusa mill-miżuri deskritti hawn fuq biex jassorbu t-telf jew biex jagħtu self lill-ekonomija taż-żona tal-euro. Dan jippermettilhom li jkunu parti mis-soluzzjoni.

Stqarrijiet għall-istampa

Il-BĊE jitlob lill-banek biex joqogħdu lura jew jillimitaw id-dividendi sa Settembru 2021 Il-BĊE jitlob lill-banek biex ma jħallsux dividendi sa mill-inqas Ottubru 2020 Il-BĊE jestendi r-rakkomandazzjoni li ma jħallsux dividendi sa Jannar 2021 u jiċċara l-iskeda taż-żmien biex jitpoġġew mill-ġdid il-bafers

Ngħinu lill-ekonomija tassorbi x-xokk permezz ta’ xiri ta' assi u self fit-tul lill-banek

Sabiex isostni l-ekonomija fil-kriżi, il-BĊE nieda wkoll pakkett ta’ miżuri ta’ politika monetarja biex jiżgura li l-banek u l-kumpaniji jkollhom biżżejjed fondi disponibbli.

Pereżempju, qed nixtru diversi tipi ta’ assi skont il-programm ta’ xiri għall-emerġenza pandemika ta' €1,850 biljun (PEPP). Pereżempju, nixtru bonds direttament mill-banek. B’dan il-mod, aħna nagħmlu iktar fondi disponibbli li l-banek jistgħu jsellfu lill-familji jew lin-negozji. Aħna nixtru wkoll bonds tal-kumpaniji, u nagħtuhom sors addizzjonali ta’ kreditu. Iż-żewġ tipi ta’ xiri jgħinu biex jagħtu spinta lill-infiq u l-investiment, bil-għan li jappoġġjaw it-tkabbir ekonomiku.

Aħna qed noffru wkoll self fit-tul f’kundizzjonijiet favorevoli ħafna lill-banek li jkomplu s-self tagħhom lil dawk li l-aktar li għandhom bżonnu. Aħna qed napplikaw regoli inqas stretti dwar l-assi li l-banek iridu jagħtu bħala assigurazzjoni, jew “kollateral”, għal dan is-self, biex niżguraw li l-banek ikollhom biżżejjed kollateral. Dan, għal darba oħra, jgħin biex jiżgura li jistgħu jkomplu jagħtu self.

Stqarrijiet għall-istampa

Deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja fl-10 ta’ Diċembru 2020 Il-BĊE jtawwal l-appoġġ permezz ta’ operazzjonijiet ta’ self immirat għall-banek li jsellfu lill-ekonomija reali Deċiżjonijiet ta’ politika monetarja fl-4 ta’ Ġunju 2020 Il-BĊE jħabbar pakkett ta’ miżuri temporanji għat-taffija tal-kollateral Il-BĊE jħabbar €750 biljun Programm ta’ Xiri tal-Emerġenza Pandemika (PEPP) Il-BĊE jħabbar it-tafffija tal-kundizzjonijiet għal operazzjonijiet ta’ rifinanzjament immirati għal żmien itwal (TLTRO III)
ARA WKOLL

Skopri aktar dwar kontenut relatat

MIŻURI TAL-POLITIKA MONETARJA

Il-President tal-BĊE, Christine Lagarde, qalet: “Żminijiet straordinarji jeħtieġu azzjoni straordinarja. M'hemmx limiti għall-impenn tagħna favur l-euro.” Il-BĊE daħħal fis-seħħ numru ta’ miżuri ta’ politika monetarja biex itaffi l-impatt tal-pandemija tal-koronavirus.

Tagħrif ieħor
Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)