Ir-rispons tagħna għall-pandemija tal-koronavirus

Aħna fil-BĊE waqqafna sett ta’ miżuri ta’ sorveljanza bankarja u ta’ politika monetarja biex intaffu l-impatt tal-pandemija tal-koronavirus fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro u biex nappoġġjaw liċ-ċittadini Ewropej kollha.


“B’differenza tal-kriżi finanzjarja tal-2008, il-banek mhumiex is-sors tal-problema din id-darba. Imma rridu niżguraw li jistgħu jkunu parti mis-soluzzjoni”.

Andrea Enria, President tal-Bord Superviżorju tal-BĊE


Il-miżuri tagħna biex nappoġġjaw l-ekonomija taż-żona tal-euro

Jiġi żgurat li d-ditti u l-unitajiet domestiċi jkollhom aċċess għall-kreditu

Jiġi żgurat li d-ditti u l-unitajiet domestiċi jkollhom aċċess għall-kreditu

Il-banek għandhom rwol vitali fl-appoġġ ta’ ekonomija b’saħħitha billi jiżguraw li ċ-ċittadini u l-impriżi jkollhom aċċess għall-fondi li għandhom bżonn għat-tfaddil u l-investiment. Minħabba l-pożizzjoni speċjali tagħhom fl-ekonomija, il-banek iridu wkoll jimxu ma’ regoli partikolari biex jiżguraw li huma qawwija biżżejjed biex jifilħu għal xokkijiet. Waħda minn dawn ir-regoli tistipula li l-banek ikollhom iżommu fondi addizzjonali – imsejħa bafers kapitali – maħżunin għal żminijiet diffiċli.

Komponent ewlieni tal-miżuri tat-taffija tal-kriżijiet tagħna huwa li l-banek jittħeġġew jużaw il-bafers kapitali tagħhom issa. Dan jillibera kapital ta’ €120 biljun. Il-banek jistgħu jużaw dawn il-fondi biex jassorbu t-telf li jirriżulta mill-kriżi, jew jallokawhom biex jiffinanzjaw sa €1.8 triljun f’self ġdid lil unitajiet domestiċi u negozji.

Huwa preċiżament fi żminijiet bħal dawn li l-banek għandhom jużaw il-bafers tagħhom Dan għandu jgħin biex jiġi żgurat li l-unitajiet domestiċi u n-negozji jibqa’ jkollhom aċċess għall-finanzjament f'dan il-perjodu diffiċli.

Tnaqqis tar-riskji tal-banek u żieda fil-kapaċità ta’ self tagħhom

Tnaqqis tar-riskji tal-banek u żieda fil-kapaċità ta’ self tagħhom

Il-banek għandhom isegwu regoli dwar is-self li jagħmlu. Huma għandhom jagħtu self biss fejn jaħsbu li n-nies u n-negozji se jkunu jistgħu jħallsuhom lura.

Aħna wkoll neħtieġu li l-banek iżommu ħarsa mill-qrib fuq is-self li jkunu taw. Meta bank jiddetermina li klijent mhux probabbli li jħallas lura self, il-bank għandu jikklassifika s-self bħala “mhux produttiv” jew “ħażin” u jwarrab il-flus għat-telf assoċjat. Jekk isseħħ din is-sitwazzjoni, il-bank ikollu inqas fondi disponibbli biex jagħmel self ieħor.

Aħna nifhmu li f’sitwazzjoni ta’ kriżi anki l-klijenti finanzjarjament b’saħħithom jista’ jkollhom problemi temporanji biex iħallsu lura s-self tagħhom. Biex tevita sitwazzjoni fejn bank ikun nieqes mill-fondi minħabba li aktar self lil tali klijenti qed jiġi kklassifikat bħala “mhux produttiv”, il-banek issa għandhom aktar flessibilità meta jikklassifikaw self li huwa appoġġjat b’garanziji pubbliċi.

Aħna wkoll inqas stretti dwar kemm il-banek iridu jwarrbu biex iħejju għal telf fuq self appoġġjat mill-gvern. Dan jillibera iktar kapital għal self lil unitajiet domestiċi u kumpaniji.

Għajnuna lill-banek biex jiffokaw fuq l-għoti ta’ fondi vitali lill-ekonomija

Għajnuna lill-banek biex jiffokaw fuq l-għoti ta’ fondi vitali lill-ekonomija

Is-superviżjoni tgħin biex tiżgura li s-sistema finanzjarja tibqa’ stabbli. Teħtieġ ukoll li l-banek jissodisfaw sett estensiv ta’ rekwiżiti. F’nofs kriżi, meta bosta banek qed jiffaċċjaw tħassib operattiv serju, aħna qed nimmiraw li ntaffu ftit mill-iskedi li l-banek sorveljati jridu jaderixxu magħhom, sabiex ikunu jistgħu jiffukaw fuq il-funzjoni vitali tagħhom: li jagħtu self lill-unitajiet domestiċi u lin-negozji.

Biex nagħmlu dan, aħna ser naġġustaw l-iskedi superviżorji, il-proċessi u l-iskadenzi superviżorji skont is-sitwazzjoni ta’ kull bank. Pereżempju, aħna ser nikkunsidraw li nippjanaw mill-ġdid l-ispezzjonijiet li jmiss fil-banek taħt superviżjoni u nestendu l-iskadenzi biex dawn jikkoreġu n-nuqqasijiet identifikati fl-ispezzjonijiet reċenti.

Aħna nieħdu wkoll approċċ prammatiku għall-Proċess ta’ Reviżjoni u Evalwazzjoni Superviżorji annwali (SREP) din is-sena. L-għan hu li tiġi żgurata valutazzjoni effiċjenti u ffokata tal-istituzzjonijiet sinifikanti ssorveljati direttament mill-BĊE, filwaqt li jitnaqqas il-piż meta mqabbel maċ-ċikli normali tal-SREP. Din is-sena l-proċess se jivvaluta l-abbiltà tal-banek biex jirreaġixxu għall-isfidi attwali u l-aktar riskji u vulnerabilitajiet materjali relatati mas-sitwazzjoni tal-koronavirus.

Inħeġġu lill-banek li jagħmlu l-parti tagħhom

Inħeġġu lill-banek li jagħmlu l-parti tagħhom

Il-kriżi hija straordinarjament diffiċli għan-nies u l-kumpanniji fiż-żona tal-euro Sabiex il-banek u l-azzjonisti tagħhom jitħeġġew jagħmlu sehemhom, tlabna lill-banek biex ma jħallsux dividendi u ma jixtrux lura stokks matul il-pandemija. Minflok, għandhom jużaw kwalunkwe fondi meħlusa mill-miżuri deskritti hawn fuq biex jassorbu t-telf jew biex jagħtu self lill-ekonomija taż-żona tal-euro. Dan jippermettilhom li jkunu parti mis-soluzzjoni.

Ngħinu lill-ekonomija tassorbi x-xokk permezz ta’ xiri ta’ assi

Ngħinu lill-ekonomija tassorbi x-xokk permezz ta’ xiri ta' assi u self fit-tul lill-banek

Sabiex isostni l-ekonomija fil-kriżi, il-BĊE nieda wkoll pakkett ta’ miżuri ta’ politika monetarja biex jiżgura li l-banek u l-kumpaniji jkollhom biżżejjed fondi disponibbli.

Pereżempju, qed nixtru diversi tipi ta’ assi skont il-programm ta’ xiri għall-emerġenza pandemika ta' €1,350 biljun (PEPP). Pereżempju, nixtru bonds direttament mill-banek. B’dan il-mod, aħna nagħmlu iktar fondi disponibbli li l-banek jistgħu jsellfu lill-familji jew lin-negozji. Aħna nixtru wkoll bonds tal-kumpaniji, u nagħtuhom sors addizzjonali ta’ kreditu. Iż-żewġ tipi ta’ xiri jgħinu biex jagħtu spinta lill-infiq u l-investiment, bil-għan li jappoġġjaw it-tkabbir ekonomiku.

Aħna qed noffru wkoll self fit-tul f’kundizzjonijiet favorevoli ħafna lill-banek li jkomplu s-self tagħhom lil dawk li l-aktar li għandhom bżonnu. Aħna qed napplikaw regoli inqas stretti dwar l-assi li l-banek iridu jagħtu bħala assigurazzjoni, jew “kollateral”, għal dan is-self, biex niżguraw li l-banek ikollhom biżżejjed kollateral. Dan, għal darba oħra, jgħin biex jiżgura li jistgħu jkomplu jagħtu self.


Qed tfittex l-aħħar aħbarijiet dwar il-koronavirus?

25 November 2020
Yves Mersch: Interview with Financial Times
Interview with Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, conducted by Martin Arnold on 23 November 2020
18 November 2020
Good governance in times of crisis
18 November 2020
COVID-19: the impact on Europe’s smaller banks
17 November 2020
Kerstin af Jochnick: COVID-19: recovery and regulatory response
Conversation between Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, and Tim Adams, President and CEO of the Institute of International Finance (IIF), at the IIF 7th Annual European Banking Union Colloquium
4 November 2020
Elizabeth McCaul: Out of the past, into the future: Transatlantic views on the next stage for European banking supervision
Keynote speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB at the European Institute of Financial Regulation (EIFR) Webinar on “Banking Supervision in Europe: a US perspective”

Ara l-pubblikazzjonijiet kollha dwar il-koronavirus


Tixtieq tkun taf aktar?

Qed naħdmu biex nappoġġawk. Jekk jogħġbok ikkuntattjana fiinfo@ecb.europa.eu jekk ikollok xi mistoqsijiet.