Menu

Naše odpověď na koronavirovou pandemii

V ECB jsme zavedli soubor opatření v oblasti bankovního dohledu a měnové politiky, abychom zmírnili dopad koronavirové pandemie na ekonomiku eurozóny a podpořili všechny evropské občany.


„Na rozdíl od finanční krize v roce 2008 banky tentokrát nejsou zdrojem problému. Musíme však zajistit, aby mohly být součástí řešení.“

Andrea Enria, předseda Rady dohledu ECB


Naše opatření k podpoře ekonomiky eurozóny

Zajištění přístupu k úvěrům pro podniky a domácnosti

Zajištění přístupu k úvěrům pro podniky a domácnosti

Banky mají klíčovou úlohu při podpoře zdravé ekonomiky tím, že zajišťují přístup občanů a podniků k potřebným finančním prostředkům, které ukládají a investují. Protože banky zaujímají v ekonomice zvláštní postavení, musí také dodržovat speciální pravidla, jež mají zajistit jejich dostatečnou odolnost vůči šokům. Jedno z těchto pravidel stanoví, že banky musí držet stranou určité finanční prostředky navíc – tzv. kapitálové polštáře – na horší časy.

Jedním ze zásadních prvků našich opatření ke zmírnění krize je, že vybízíme banky k tomu, aby nyní využily své kapitálové polštáře. Uvolní se tak kapitál o objemu 120 mld. EUR. Tyto finanční prostředky mohou banky využít k absorpci ztrát vzniklých v důsledku krize nebo je vyčlenit k financování nových úvěrů domácnostem a podnikům ve výši až 1,8 bil. EUR.

Právě v dobách, jako je tato, by měly banky své kapitálové rezervy využívat. Domácnostem a podnikům to v tomto obtížném období pomůže nadále zajistit přístup k financování.

Snížení rizik bank a zvýšení jejich úvěrové kapacity

Snížení rizik bank a zvýšení jejich úvěrové kapacity

Banky musí dodržovat pravidla týkající se úvěrů, jež poskytují. Úvěry by měly poskytovat pouze těm jednotlivcům a podnikům, o nichž se domnívají, že je budou schopni splatit.

Po bankách také požadujeme, aby poskytnuté úvěry pozorně sledovaly. Když banka zjistí, že klient úvěr pravděpodobně nesplatí, musí jej klasifikovat jako „úvěr se selháním“ neboli špatný úvěr a dát stranou peníze na ztráty s ním spojené. Pokud k takové situaci dojde, má banka k dispozici méně finančních prostředků na poskytování dalších úvěrů.

Chápeme, že v krizové situaci mohou mít dočasné problémy se splácením svých úvěrů dokonce i finančně solidní klienti. Aby nedocházelo k situaci, kdy by měla banka nedostatek finančních prostředků, protože by bylo více úvěrů takovým klientům klasifikováno jako „úvěry se selháním“, bankám byla dána větší flexibilita při klasifikaci úvěrů, jež jsou kryty státními zárukami.

Jsme také shovívavější v tom, kolik banky musí dávat stranou, aby se připravily na ztráty z úvěrů krytých vládami. Tím se dále uvolní kapitál na úvěry domácnostem a podnikům.

Pomoc bankám soustředit se na poskytování životně důležitého financování ekonomiky

Pomoc bankám soustředit se na poskytování životně důležitého financování ekonomiky

Dohled pomáhá zajistit, aby byl finanční systém nadále stabilní. Dále požaduje po bankách, aby plnily rozsáhlý soubor požadavků. V době krize, kdy mnohé banky čelí závažným provozním nejistotám, jsme uvolnili některé harmonogramy, jež musí dohlížené banky dodržovat, aby se mohly soustředit na svou nejdůležitější funkci: poskytování úvěrů domácnostem a podnikům.

Proto podle situace každé banky upravujeme dohledové harmonogramy, postupy a lhůty. Můžeme například změnit harmonogram nadcházejících kontrol v dohlížených bankách a prodloužit lhůty, do kdy musí napravit nedostatky zjištěné při nedávných kontrolách.

Rovněž pragmaticky přistupujeme k procesu dohledu a hodnocení (SREP). Účelem je zajistit účinné a cílené hodnocení bank pod přímým dohledem ECB a zároveň snížit zátěž ve srovnání s běžným průběhem tohoto procesu. Cílem je posoudit schopnost bank reagovat na aktuální problémy a nejpodstatnější rizika a zranitelná místa v souvislosti s koronavirovou situací.

Výzva bankám, aby přispěly svým dílem

Výzva bankám, aby přispěly svým dílem

Tato krize je pro občany a podniky v celé eurozóně mimořádně obtížná. Proto jsme vyzvali banky a jejich akcionáře, aby prozatím nevypláceli dividendy ani zpětně neodkupovali akcie nebo výplatu dividend a zvláštních odměn alespoň omezili. Jakékoli finanční prostředky uvolněné díky výše uvedeným opatřením by banky měly naopak použít k absorpci ztrát či poskytování úvěrů ekonomice eurozóny. To jim umožní být součástí řešení.

Pomoc ekonomice při absorpci šoku prostřednictvím nákupů aktiv

Pomoc ekonomice při absorpci šoku prostřednictvím nákupů aktiv a dlouhodobých úvěrů bankám

K podpoře ekonomiky během krize dále ECB zavedla soubor měnověpolitických opatření, aby měly banky a podniky k dispozici dostatečné množství finančních prostředků.

Například provádíme nákupy několika druhů aktiv v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (PEPP), na který je vyhrazeno 1 850 mld. EUR. Kupříkladu tak nakupujeme dluhopisy přímo od bank. Díky tomu dáváme k dispozici více finančních prostředků, které mohou banky půjčit domácnostem nebo podnikům. Nakupujeme rovněž dluhopisy podniků, čímž jim dáváme dodatečný zdroj úvěru. Oba druhy nákupů pomáhají zvýšit výdaje a investice, což má podporovat hospodářský růst.

Nabízíme také dlouhodobé úvěry za velmi příznivých podmínek bankám, které nadále poskytují úvěry těm, kdo je potřebují nejvíce. Uplatňujeme méně přísná pravidla na aktiva, která musí banky poskytnout jako pojistku neboli „zajištění“ k těmto úvěrům, aby měly banky dostatečné zajištění. Také díky tomu mohou nadále poskytovat úvěry.


Hledáte nejnovější informace o koronaviru?

14 October 2021
Andrea Enria: Hearing at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
5 October 2021
Edouard Fernandez-Bollo: ECB Banking Supervision’s post-pandemic priorities – the way forward
Keynote address by Edouard Fernandez-Bollo, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the SmithNovak Global NPL Summit
9 September 2021
Andrea Enria: How can we make the most of an incomplete banking union?
Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Eurofi Financial Forum
8 September 2021
Elizabeth McCaul: The final leap: implementing the Basel III reforms in Europe
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Working Group Financial Services hosted by Kangaroo Group on “Finalization of the Basel III Framework - a view from the BCBS”
8 September 2021
Kerstin af Jochnick: European banks – how have they coped with the crisis and what lies ahead?
Speech by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Handelsblatt Banking Summit 2021

Vše, co jsme publikovali ke koronaviru


Chcete se dozvědět více?

Cílem naší práce je podporovat vás. Máte-li dotazy, napište nám prosím na adresu info@ecb.europa.eu.