Naše odpověď na koronavirovou pandemii

V ECB jsme zavedli soubor opatření v oblasti bankovního dohledu a měnové politiky, abychom zmírnili dopad koronavirové pandemie na ekonomiku eurozóny a podpořili všechny evropské občany.


„Na rozdíl od finanční krize v roce 2008 banky tentokrát nejsou zdrojem problému. Musíme však zajistit, aby mohly být součástí řešení.“

Andrea Enria, předseda Rady dohledu ECB


Naše opatření k podpoře ekonomiky eurozóny

Zajištění přístupu k úvěrům pro podniky a domácnosti

Zajištění přístupu k úvěrům pro podniky a domácnosti

Banky mají klíčovou úlohu při podpoře zdravé ekonomiky tím, že zajišťují přístup občanů a podniků k potřebným finančním prostředkům, které ukládají a investují. Protože banky zaujímají v ekonomice zvláštní postavení, musí také dodržovat speciální pravidla, jež mají zajistit jejich dostatečnou odolnost vůči šokům. Jedno z těchto pravidel stanoví, že banky musí držet stranou určité finanční prostředky navíc – tzv. kapitálové polštáře – na horší časy.

Jedním ze zásadních prvků našich opatření ke zmírnění krize je, že vybízíme banky k tomu, aby nyní využily své kapitálové polštáře. Uvolní se tak kapitál o objemu 120 mld. EUR. Tyto finanční prostředky mohou banky využít k absorpci ztrát vzniklých v důsledku krize nebo je vyčlenit k financování nových úvěrů domácnostem a podnikům ve výši až 1,8 bilionu EUR.

Právě v dobách, jako je tato, by měly banky své kapitálové rezervy využívat. Domácnostem a podnikům to v tomto obtížném období pomůže zajistit nepřetržitý přístup k financování.

Snížení rizik bank a zvýšení jejich úvěrové kapacity

Snížení rizik bank a zvýšení jejich úvěrové kapacity

Banky musí dodržovat pravidla týkající se úvěrů, jež poskytují. Úvěry by měly poskytovat pouze těm jednotlivcům a podnikům, o nichž se domnívají, že je budou schopni splatit.

Po bankách také požadujeme, aby poskytnuté úvěry pozorně sledovaly. Když banka zjistí, že klient úvěr pravděpodobně nesplatí, musí jej klasifikovat jako „úvěr se selháním“, neboli špatný úvěr, a dát stranou peníze na ztráty s ním spojené. Pokud k takové situaci dojde, má banka k dispozici méně finančních prostředků na poskytování dalších úvěrů.

Chápeme, že v krizové situaci mohou mít dočasné problémy se splácením svých úvěrů dokonce i finančně solidní klienti. Aby nedocházelo k situaci, kdy by měla banka nedostatek finančních prostředků, protože by bylo více úvěrů takovým klientům klasifikováno jako „úvěry se selháním“, mají nyní banky větší flexibilitu, kdy klasifikovat úvěry, jež jsou kryty veřejnými garancemi.

Jsme také shovívavější v tom, kolik banky musí dávat stranou, aby se připravily na ztráty z úvěrů krytých vládami. Tím se dále uvolní kapitál na úvěry domácnostem a podnikům.

Pomoc bankám soustředit se na poskytování životně důležitého financování ekonomice

Pomoc bankám soustředit se na poskytování životně důležitého financování ekonomice

Dohled pomáhá zajistit, aby byl finanční systém nadále stabilní. Dále požaduje po bankách, aby plnily rozsáhlý soubor požadavků. V době krize, kdy mnohé banky čelí závažným provozním nejistotám, se snažíme některé harmonogramy, jež musí dohlížené banky dodržovat, uvolnit, aby se mohly soustředit na svou nejdůležitější funkci: poskytování úvěrů domácnostem a podnikům.

Proto podle situace každé banky upravíme dohledové harmonogramy, postupy a lhůty. Například zvážíme posunutí nadcházejících kontrol v dohlížených bankách a prodloužení lhůt, do kdy musí napravit nedostatky zjištěné při nedávných kontrolách.

Výzva bankám, aby přispěly svým dílem

Výzva bankám, aby přispěly svým dílem

Tato krize je pro občany a podniky v celé eurozóně mimořádně obtížná. Proto jsem vyzvali banky a jejich akcionáře , aby během pandemie banky nevyplácely dividendy ani zpětně neodkupovaly akcie. Jakékoli finanční prostředky uvolněné díky výše uvedeným opatřením by měly naopak použít k absorpci ztrát či poskytování úvěrů ekonomice eurozóny. To jim umožní být součástí řešení.

Pomoc ekonomice při absorpci šoku prostřednictvím nákupů aktiv

Pomoc ekonomice při absorpci šoku prostřednictvím nákupů aktiv a dlouhodobých úvěrů bankám

K podpoře ekonomiky během krize dále ECB zavedla soubor měnověpolitických opatření, aby měly banky a podniky k dispozici dostatečné množství finančních prostředků.

Nakupujeme například několik druhů aktiv v rámci nouzového pademického programu nákupu aktiv (angl. pandemic emergency purchase programme – ⁠PEPP) o objemu 1 350 mld. EUR. Kupříkladu tak nakupujeme dluhopisy přímo od bank. Díky tomu dáváme k dispozici více finančních prostředků, které mohou banky půjčit domácnostem nebo podnikům. Nakupujeme rovněž dluhopisy podniků, čímž jim dáváme dodatečný zdroj úvěru. Oba druhy nákupů pomáhají zvýšit výdaje a investice, což má za cíl podporovat hospodářský růst.

Nabízíme také dlouhodobé úvěry za velmi příznivých podmínek bankám, které nadále poskytují úvěry těm, kdo je potřebují nejvíce. Uplatňujeme méně přísná pravidla na aktiva, která musí banky poskytnout jako pojistku neboli „zajištění“ k těmto úvěrům, aby měly banky dostatečné zajištění. Také tento krok pomáhá zajistit, že mohou nadále poskytovat úvěry.


Hledáte nejnovější informace o koronaviru?

7 July 2020
Kerstin af Jochnick: Supervising the new normal
Blog post by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB
25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group

Vše, co jsme publikovali ke koronaviru


Chcete se dozvědět více?

Cílem naší práce je Vás podpořit. Máte-li dotazy, napište nám prosím na: info@ecb.europa.eu.