Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Naše odpověď na koronavirovou pandemii

Na rozdíl od finanční krize v roce 2008 banky tentokrát nejsou zdrojem problému. Musíme však zajistit, aby mohly být součástí řešení.

Andrea Enria, předseda Rady dohledu ECB

V ECB jsme zavedli soubor opatření v oblasti bankovního dohledu a měnové politiky, abychom zmírnili dopad koronavirové pandemie na ekonomiku eurozóny a podpořili všechny evropské občany.

Zajištění přístupu k úvěrům pro podniky a domácnosti

Banky mají klíčovou úlohu při podpoře zdravé ekonomiky, neboť zajišťují přístup občanů a podniků k potřebným finančním prostředkům, které investují. Protože banky zaujímají v ekonomice zvláštní postavení, musí také dodržovat speciální pravidla, jež mají zajistit jejich dostatečnou odolnost vůči šokům. Jedno z těchto pravidel stanoví, že banky musí držet stranou určité finanční prostředky navíc – tzv. kapitálové polštáře – na horší časy.

Jedním ze zásadních prvků našich opatření ke zmírnění krize je, že vybízíme banky k tomu, aby nyní využily své kapitálové polštáře. Uvolní se tak kapitál o objemu 120 mld. EUR. Tyto finanční prostředky mohou banky využít k absorpci ztrát vzniklých v důsledku krize nebo je vyčlenit k financování nových úvěrů domácnostem a podnikům ve výši až 1,8 bil. EUR.

Právě v dobách, jako je tato, by měly banky své kapitálové rezervy využívat. Domácnostem a podnikům to v tomto obtížném období pomůže zajistit nepřetržitý přístup k financování.

Tisková zpráva: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Dohled. O čem je řeč... Proč banky potřebují držet kapitál?

Snížení rizik bank a zvýšení jejich úvěrové kapacity

Banky musí dodržovat pravidla týkající se úvěrů, jež poskytují. Úvěry by měly poskytovat pouze těm jednotlivcům a podnikům, o nichž se domnívají, že je budou schopni splatit.

Po bankách také požadujeme, aby poskytnuté úvěry pozorně sledovaly. Když banka zjistí, že klient úvěr pravděpodobně nesplatí, musí jej klasifikovat jako „úvěr se selháním“ neboli „špatný“ úvěr a dát stranou peníze na ztráty s ním spojené. Pokud k takové situaci dojde, má banka k dispozici méně finančních prostředků na poskytování dalších úvěrů.

Chápeme, že v krizové situaci mohou mít dočasné problémy se splácením svých úvěrů dokonce i finančně solidní klienti. Aby nedocházelo k situaci, kdy by měla banka nedostatek finančních prostředků, protože by bylo více úvěrů takovým klientům klasifikováno jako „úvěry se selháním“, byla bankám poskytnuta větší flexibilita při klasifikaci úvěrů, jež jsou jištěny veřejnými zárukami.

Byli a jsme také shovívavější v tom, kolik banky musí dávat stranou, aby se připravily na ztráty z úvěrů jištěných vládami. Tím se dále uvolní kapitál na úvěry domácnostem a podnikům.

Tisková zpráva: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Dohled. O čem je řeč...: Co jsou to úvěry se selháním? Tisková zpráva: ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Pomoc bankám soustředit se na poskytování životně důležitého financování ekonomiky

Dohled pomáhá zajistit, aby byl finanční systém stále stabilní. Dále požaduje po bankách, aby plnily rozsáhlý soubor požadavků. V době krize, kdy mnohé banky čelí závažné provozní nejistotě, jsme uvolnili některé harmonogramy, jež musí dohlížené banky dodržovat, aby se mohly soustředit na svou nejdůležitější funkci: poskytování úvěrů domácnostem a podnikům.

Proto podle situace každé banky upravujeme dohledové harmonogramy, postupy a lhůty. Například můžeme posunout nadcházející kontroly v dohlížených bankách a prodloužit lhůty, do kdy musí napravit nedostatky zjištěné při nedávných kontrolách.

Také jsme pragmaticky přistoupili k procesu dohledu a hodnocení (SREP). Účelem je zajistit účinné a cílené hodnocení bank pod přímým dohledem ECB a zároveň snížit zátěž ve srovnání s běžným průběhem tohoto procesu. Zaměřujeme se na hodnocení schopnosti bank reagovat na aktuální problémy a nejpodstatnější rizika a zranitelná místa v souvislosti s koronavirovou situací.

Tisková zpráva: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus How does banking supervision work? Priority dohledu SREP: Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu

Výzva bankám, aby přispěly svým dílem

Tato krize je pro občany a podniky v celé eurozóně mimořádně obtížná. Banky a jejich akcionáře jsme vybídli k tomu, aby k řešení přispěli svým dílem. Vyzvali jsme je, aby banky prozatím nevyplácely dividendy ani zpětně neodkupovaly akcie nebo vyplácení dividend a bonusů alespoň omezily. Banky by finanční prostředky uvolněné díky výše uvedeným opatřením měly naopak použít k absorpci ztrát či poskytování úvěrů ekonomice eurozóny. To jim umožní být součástí řešení.

Tiskové zprávy

ECB asks banks to refrain from or limit dividends until September 2021 ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Pomoc ekonomice při absorpci šoku prostřednictvím nákupů aktiv a dlouhodobých úvěrů bankám

K podpoře ekonomiky během krize dále ECB zavedla soubor měnověpolitických opatření, aby měly banky a podniky k dispozici dostatečné množství finančních prostředků.

Například provádíme nákupy několika druhů aktiv v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (PEPP), na který je vyhrazeno 1 850 mld. EUR. Kupříkladu tak nakupujeme dluhopisy přímo od bank. Díky tomu dáváme k dispozici více finančních prostředků, které mohou banky půjčit domácnostem nebo podnikům. Nakupujeme rovněž dluhopisy podniků, čímž jim dáváme dodatečný zdroj úvěru. Oba druhy nákupů pomáhají zvýšit výdaje a investice s cílem podpořit hospodářský růst.

Nabízíme také dlouhodobé úvěry za velmi příznivých podmínek bankám, které nadále poskytují úvěry těm, kdo je potřebují nejvíce. Uplatňujeme méně přísná pravidla na aktiva, která musí banky poskytnout jako pojistku neboli „zajištění“ k těmto úvěrům, aby měly banky dostatečné zajištění. Také díky tomu mohou nadále poskytovat úvěry.

Tiskové zprávy

Měnová rozhodnutí z 10. prosince 2020 ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Měnová rozhodnutí ze 4. června 2020 ECB announces package of temporary collateral easing measures ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)
VIZ TAKÉ

Související informace

MĚNOVĚPOLITICKÁ OPATŘENÍ

Prezidentka ECB Christine Lagardeová uvedla: „Mimořádná doba vyžaduje mimořádné kroky. Náš závazek vůči euru není nijak omezen.“ ECB uplatnila řadu měnověpolitických opatření, aby zmírnila dopad pandemie koronaviru.

Více informací
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)