Menu

Ons antwoord op de coronapandemie

De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het bankentoezicht en het monetair beleid de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen.


“In tegenstelling tot de financiële crisis van 2008 zijn de banken ditmaal niet de oorzaak van het probleem. Maar we moeten ervoor zorgen dat ze onderdeel van de oplossing kunnen zijn.”

Andrea Enria, voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB


Onze maatregelen ter ondersteuning van de economie van het eurogebied

Toegang tot krediet voor bedrijven en huishoudens waarborgen

Toegang tot krediet voor bedrijven en huishoudens waarborgen

Banken spelen een cruciale rol bij het in stand houden van een gezonde economie. Ze zorgen ervoor dat burgers en bedrijven kunnen sparen en geld kunnen lenen om te investeren. Banken nemen in de economie een belangrijke positie in en moeten daarom schokken kunnen opvangen. Dat is de reden dat ze zich aan een aantal regels moeten houden. Een van deze regels luidt dat banken voor moeilijke tijden extra kapitaalbuffers moeten aanhouden.

Als belangrijke crisisbestrijdingsmaatregel zetten we banken ertoe aan hun kapitaalbuffers nu te gebruiken. Met deze maatregel wordt € 120 miljard aan kapitaal vrijgemaakt. Banken kunnen dit kapitaal gebruiken om verliezen van de crisis op te vangen of om voor € 1,8 biljoen aan nieuwe leningen aan huishoudens en bedrijven te verstrekken.

Juist in moeilijke tijden als deze zouden banken hun buffers moeten gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat huishoudens en bedrijven in deze lastige periode krediet kunnen blijven opnemen.

Risico’s van banken verminderen en hun kredietverleningscapaciteit vergroten

Risico’s van banken verminderen en hun kredietverleningscapaciteit vergroten

Bij het verstrekken van krediet moeten banken een aantal regels volgen. Zo zouden ze alleen krediet moeten verstrekken aan personen en bedrijven waarvan ze denken dat die het krediet waarschijnlijk kunnen terugbetalen.

Verder eisen we van banken dat ze de verstrekte kredieten nauwlettend volgen. Wanneer een bank oordeelt dat een klant zijn lening waarschijnlijk niet zal terugbetalen, moet de bank de lening als ‘niet-renderend’ (ofwel ‘slecht’) aanmerken en voor de daarmee gepaard gaande verliezen geld opzij zetten. In zo'n situatie heeft een bank minder ruimte om andere leningen te verstrekken.

We begrijpen dat zelfs financieel gezonde klanten in een crisissituatie tijdelijk moeite kunnen hebben om hun krediet af te lossen. Naarmate banken meer leningen van zulke klanten als ‘slecht’ moeten aanmerken, neemt hun financiële ruimte af. Daarom mogen ze soepeler omgaan met leningen waarvoor de overheid garant staat.

Ook zijn we minder streng geweest in hoeveel banken opzij moeten zetten voor eventuele verliezen op kredieten met garanties van de overheid. Ook hierdoor komt kapitaal vrij voor kredieten aan huishoudens en bedrijven.

Banken tegemoetkomen met het oog op de cruciale kredietverlening aan huishoudens en bedrijven

Banken tegemoetkomen met het oog op de cruciale kredietverlening aan huishoudens en bedrijven

Bankentoezicht helpt ervoor te zorgen dat het financieel stelsel stabiel blijft. Het vraagt banken tevens aan allerlei eisen te voldoen. Midden in een crisis, waarin veel banken met ernstige operationele problemen kampen, zijn we soepeler omgegaan met een aantal tijdschema’s waaraan onder toezicht staande banken zich moeten houden. Zo kunnen de banken zich richten op hun kernfunctie, namelijk: krediet verstrekken aan huishoudens en bedrijven.

Hierbij stemmen we tijdschema's, procedures en deadlines op de individuele situatie van elke bank af. Zo kunnen we aanstaande inspecties bij onder toezicht staande banken uitstellen en deadlines voor het oplossen van tekortkomingen uit recente inspecties opschuiven.

We hebben ook een pragmatische aanpak gehanteerd voor de Procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Zo willen we zorgen voor een efficiënte en gerichte beoordeling van de banken die rechtstreeks onder toezicht van de ECB staan, en tegelijk de lasten verminderen ten opzichte van normale SREP-cycli. Daarbij wordt vooral gekeken naar het vermogen van banken om te reageren op de huidige uitdagingen en de meest materiële risico’s en kwetsbaarheden in verband met de coronasituatie.

Banken vragen hun bijdrage te leveren

Banken vragen hun bijdrage te leveren

De crisis is buitengewoon moeilijk voor burgers en bedrijven in het gehele eurogebied. Om banken en hun aandeelhouders aan te moedigen hun bijdrage te leveren, hebben we banken gevraagd om voorlopig geen dividend uit te keren of aandelen in te kopen, of ten minste om dividenduitkeringen en bonussen te beperken. In plaats daarvan zouden banken het kapitaal dat dankzij onze maatregelen wordt vrijgemaakt, moeten gebruiken om verliezen op te vangen of krediet te verstrekken aan huishoudens en bedrijven in het eurogebied. Zo kunnen ze onderdeel worden van de oplossing.

Waardepapier aankopen om de economie voorbij de schok te helpen

Waardepapier aankopen en banken langetermijnkrediet verstrekken om de economie voorbij de schok te helpen

Om de economie in de crisis te ondersteunen heeft de ECB tevens een pakket van monetairbeleidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat banken en bedrijven over voldoende financiële middelen beschikken.

Zo kopen we verschillende soorten activa in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP), goed voor € 1.850 miljard. We kopen bijvoorbeeld obligaties rechtstreeks van banken. Hierdoor beschikken banken over meer financiële ruimte voor kredieten aan huishoudens en bedrijven. Ook kopen we bedrijfsobligaties, wat voor deze bedrijven neerkomt op een aanvullende bron van krediet. Beide soorten aankopen helpen de consumptie en de investeringen te stimuleren en hebben als doel economische groei te bevorderen.

Tevens verstrekken we langetermijnleningen tegen zeer gunstige voorwaarden aan banken die krediet blijven verstrekken aan klanten die dit het hardst nodig hebben We passen minder strenge regels toe op de activa die banken als zekerheid voor deze leningen moeten geven. Zo verzekeren we dat banken over voldoende onderpand beschikken. Ook deze maatregel zorgt ervoor dat ze krediet kunnen blijven verlenen.


Het allerlaatste nieuws over het coronavirus

14 October 2021
Andrea Enria: Hearing at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
5 October 2021
Edouard Fernandez-Bollo: ECB Banking Supervision’s post-pandemic priorities – the way forward
Keynote address by Edouard Fernandez-Bollo, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the SmithNovak Global NPL Summit
9 September 2021
Andrea Enria: How can we make the most of an incomplete banking union?
Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Eurofi Financial Forum
8 September 2021
Elizabeth McCaul: The final leap: implementing the Basel III reforms in Europe
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Working Group Financial Services hosted by Kangaroo Group on “Finalization of the Basel III Framework - a view from the BCBS”
8 September 2021
Kerstin af Jochnick: European banks – how have they coped with the crisis and what lies ahead?
Speech by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Handelsblatt Banking Summit 2021

Bekijk alle publicaties over het coronavirus


Meer weten?

We staan klaar om u te helpen. Neem voor vragen contact met ons op: info@ecb.europa.eu.