Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Ons antwoord op de coronapandemie

Anders dan bij de financiële crisis van 2008 zijn de banken ditmaal niet de oorzaak van het probleem. Maar we moeten er wel voor zorgen dat ze kunnen bijdragen aan de oplossing.

Andrea Enria, voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB

De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het bankentoezicht en het monetair beleid de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen.

Toegang tot krediet voor bedrijven en huishoudens waarborgen

Banken spelen een cruciale rol bij het in stand houden van een gezonde economie. Ze zorgen ervoor dat burgers en bedrijven geld kunnen lenen om te investeren. Vanwege hun bijzondere plaats in de economie moeten ze schokken kunnen opvangen. Dat is de reden dat ze zich aan een aantal regels moeten houden. Een van deze regels luidt dat banken voor moeilijke tijden extra kapitaalbuffers moeten aanhouden.

Als belangrijke crisisbestrijdingsmaatregel zetten we banken ertoe aan hun kapitaalbuffers nu te gebruiken. Met deze maatregel wordt € 120 miljard aan kapitaal vrijgemaakt. Banken kunnen dit kapitaal gebruiken om verliezen van de crisis op te vangen of om voor € 1,8 biljoen aan nieuwe leningen aan huishoudens en bedrijven te verstrekken.

Juist in moeilijke tijden als deze moeten banken hun buffers gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat huishoudens en bedrijven in deze lastige periode krediet kunnen blijven opnemen.

Persbericht: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Toezicht toegelicht. Waarom moeten banken kapitaal aanhouden?

Risico’s van banken verminderen en hun kredietverleningscapaciteit vergroten

Bij het verstrekken van krediet moeten banken een aantal regels volgen. Zo mogen ze alleen krediet verstrekken aan personen en bedrijven waarvan ze denken dat die het krediet waarschijnlijk kunnen terugbetalen.

Verder eisen we van banken dat ze de verstrekte kredieten nauwlettend volgen. Wanneer een bank oordeelt dat een klant zijn lening waarschijnlijk niet zal terugbetalen, moet de bank de lening als ‘niet-renderend’ (ofwel ‘slecht’) aanmerken en voor de daarmee gepaard gaande verliezen geld opzijzetten. In zo'n situatie heeft een bank minder ruimte om andere leningen te verstrekken.

We begrijpen dat zelfs financieel gezonde klanten in een crisissituatie tijdelijk moeite kunnen hebben om hun krediet af te lossen. Naarmate banken meer leningen van zulke klanten als ‘slecht’ moeten aanmerken, neemt hun financiële ruimte af. Daarom mogen ze nu soepeler omgaan met leningen waarvoor de overheid garant staat.

Verder zijn we minder streng in hoeveel banken opzij moeten zetten voor eventuele verliezen op kredieten met garanties van de overheid. Ook hierdoor komt kapitaal vrij voor kredieten aan huishoudens en bedrijven.

Persbericht: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Toezicht toegelicht. Wat zijn niet-renderende leningen? Persbericht: ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Banken tegemoetkomen met het oog op de cruciale kredietverlening aan huishoudens en bedrijven

Bankentoezicht helpt om het financieel stelsel stabiel te houden. Het vraagt banken tevens aan allerlei eisen te voldoen. Midden in een crisis, wanneer veel banken met ernstige operationele problemen kampen, gaan we soepeler om met een aantal tijdschema’s waaraan onder toezicht staande banken zich moeten houden. Zo kunnen de banken zich richten op hun kernfunctie, namelijk: krediet verstrekken aan huishoudens en bedrijven.

Hierbij stemmen we tijdschema's, procedures en deadlines af op de individuele situatie van elke bank. Zo kunnen we aanstaande inspecties bij onder toezicht staande banken uitstellen en deadlines voor het oplossen van tekortkomingen uit recente inspecties opschuiven.

Ook bij de jaarlijkse procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) gaan we pragmatisch te werk. Het doel is te zorgen voor een efficiënte en gerichte beoordeling van de banken die rechtstreeks onder toezicht van de ECB staan, en tegelijk de lasten te verminderen ten opzichte van normale SREP-cycli. Er wordt vooral gekeken naar het vermogen van banken om de huidige uitdagingen aan te gaan en naar de meest materiële risico’s en kwetsbaarheden in verband met de coronasituatie.

Persbericht: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Hoe werkt het bankentoezicht? Toezichtsprioriteiten De SREP: De procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP)

Banken vragen hun bijdrage te leveren

De crisis is buitengewoon moeilijk voor burgers en bedrijven in het gehele eurogebied. Om de banken en hun aandeelhouders aan te moedigen hun bijdrage te leveren, hebben we de banken gevraagd voorlopig geen dividend uit te keren of aandelen in te kopen, of de dividend- en bonusuitkeringen ten minste te beperken. In plaats daarvan moeten ze het kapitaal dat dankzij onze maatregelen wordt vrijgemaakt, gebruiken om verliezen op te vangen of krediet te verstrekken aan huishoudens en bedrijven in het eurogebied. Zo kunnen ze bijdragen aan de oplossing.

Persberichten

ECB vraagt banken om dividenden te staken of te beperken tot en met september 2021 ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Waardepapier aankopen en banken langetermijnkrediet verstrekken om de economie over de schok heen te helpen

Om de economie in de crisis te ondersteunen, heeft de ECB tevens een pakket van monetairbeleidsmaatregelen samengesteld om ervoor te zorgen dat banken en bedrijven over voldoende financiële middelen beschikken.

Zo kopen we verschillende soorten activa in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP), goed voor €1.850 miljard. We kopen bijvoorbeeld obligaties rechtstreeks van banken. Hierdoor beschikken banken over meer financiële ruimte voor kredieten aan huishoudens en bedrijven. Ook kopen we bedrijfsobligaties, wat voor deze bedrijven neerkomt op een aanvullende bron van krediet. Beide soorten aankopen helpen de consumptie en de investeringen te stimuleren en hebben als doel economische groei te bevorderen.

Tevens verstrekken we langetermijnleningen tegen zeer gunstige voorwaarden aan banken die krediet blijven verstrekken aan klanten die dit het hardst nodig hebben. We passen minder strenge regels toe op de activa die banken als zekerheid voor deze leningen moeten geven. Zo verzekeren we dat banken over voldoende onderpand beschikken. Ook deze maatregel zorgt ervoor dat ze krediet kunnen blijven verlenen.

Persberichten

Monetairbeleidsbeslissingen van 10 december 2020 ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Monetairbeleidsbeslissingen van 4 juni 2020 ECB announces package of temporary collateral easing measures ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)
ZIE OOK

Meer informatie over verwante onderwerpen

MONETAIRBELEIDSMAATREGELEN

ECB-president Christine Lagarde: ‘Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen. Onze inspanningen voor de euro kennen geen grenzen.’ De ECB heeft een aantal monetairbeleidsmaatregelen genomen om de effecten van de coronapandemie te verzachten.

Meer informatie
Klokkenluiders