SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Vores reaktion på coronapandemien

I modsætning til finanskrisen i 2008 er det ikke bankerne, der er kilden til problemet denne gang, men vi er nødt til at sikre, at de kan være en del af løsningen.

Andrea Enria, formand for ECB's tilsynsråd

I ECB har vi indført en række banktilsynsforanstaltninger og pengepolitiske foranstaltninger, som skal mindske effekten af coronapandemien på økonomien i euroområdet og støtte alle borgere i EU.

Sikring af virksomheders og husholdningers adgang til kredit

Bankerne spiller en vigtig rolle i at støtte en sund økonomi ved at sikre, at borgere og virksomheder har adgang til de midler, de har brug for til at investere. På grund af bankernes særlige stilling i økonomien skal de også følge bestemte regler for at sikre, at de er tilstrækkelig robuste til at modstå stød. En af disse regler er, at banker skal have ekstra midler – såkaldte kapitalbuffere – til rådighed til vanskelige tider.

Et vigtigt element i vores foranstaltninger til at afhjælpe krisen er en opfordring til, at bankerne bruger deres kapitalbuffere nu. Det frigør 120 mia. euro i kapital. Disse midler kan bankerne bruge til at absorbere tab, der følger af krisen, eller øremærke dem til finansiering på op til 1,8 billioner euro i nye lån til husholdninger og virksomheder.

Det er netop i tider som disse, at bankerne bør bruge deres buffere. Dette er med til at sikre, at husholdninger og virksomheder fortsat har adgang til finansiering i denne svære periode.

Pressemeddelelse: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Tilsyn. Hvad går det ud på? Hvorfor er bankernes kapitalbeholdninger nødvendige?

Mindskelse af bankernes risici og forøgelse af deres udlånskapacitet

Bankerne skal følge nogle regler, når de yder lån. De bør kun yde lån, som de tror, borgere og virksomheder vil kunne betale tilbage.

Vi kræver også, at bankerne holder grundigt øje med de lån, de har ydet. Når en bank fastslår, at en kunde sandsynligvis ikke kan tilbagebetale lånet, skal banken klassificere lånet som "misligholdt" eller "dårligt" og sætte penge til side til de tab, der er knyttet til det. Hvis den situation opstår, har banken færre midler til rådighed til at yde andre lån.

Vi forstår, at selv kunder med en sund økonomi kan få midlertidige problemer med at tilbagebetale deres lån i en krisesituation. For at undgå en situation, hvor en bank kommer til at mangle midler, fordi flere lån til sådanne kunder bliver klassificeret som "misligholdte", har bankerne fået mere fleksibilitet, når de klassificerer lån med sikkerhed i offentlige garantier.

Vi har også været mindre strenge, når det drejer sig om, hvor meget bankerne skal lægge til side til at dække tab på statsstøttede lån. Herved frigøres yderligere kapital til lån til husholdninger og virksomheder.

Pressemeddelelse: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Tilsyn: Hvad går det ud på? Hvad er misligholdte lån? Pressemeddelelse: ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Hjælp til, at bankerne kan fokusere på at yde vigtig finansiering til økonomien

Tilsyn er med til at sikre, at det finansielle system fortsat er stabilt. Det kræver også, at bankerne opfylder en lang række krav. Midt i en krise, hvor mange banker står med alvorlige driftsmæssige bekymringer, har vi lempet nogle af de tidsplaner, som bankerne under tilsyn skal følge, så de kan fokusere på deres vigtigste funktion, nemlig at yde lån til husholdninger og virksomheder.

For at opnå dette tilpasser vi planer, processer og frister for tilsynet til den enkelte banks situation. Eksempelvis kan vi ændre planen for kommende inspektioner i bankerne under tilsyn og forlænge fristerne for at rette op på mangler, der er konstateret ved de seneste inspektioner.

Vi anvender desuden en pragmatisk tilgang til SREP-vurderingen (Review and Evaluation Process). Målet har været at sikre en effektiv og fokuseret vurdering af de banker, som er under ECB's direkte tilsyn, samtidig med at byrden lettes i forhold til de normale SREP-cykler. Fokus ligger på en vurdering af bankernes evne til at reagere på de aktuelle udfordringer og de væsentligste risici og sårbarheder i tilknytning til coronasituationen.

Pressemeddelelse: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Hvordan fungerer banktilsyn? Tilsynsprioriteter SREP: Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen

Opfordring til, at bankerne trækker deres del af læsset

Denne krise er særligt vanskelig for borgere og virksomheder i euroområdet. For at tilskynde bankerne og deres aktionærer til at trække deres del af læsset har vi bedt bankerne om ikke at udbetale udbytte eller tilbagekøbe aktier indtil videre – eller i det mindste begrænse udbyttebetalinger og bonusser. I stedet bør bankerne bruge midler, som er frigjort via de foranstaltninger, der er beskrevet ovenfor, til at absorbere tab eller yde lån til økonomien i euroområdet. På den måde kan de være en del af løsningen.

Pressemeddelelser

ECB asks banks to refrain from or limit dividends until September 2021 ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Aktivopkøb og langfristede lån til banker som hjælp til, at økonomien kan absorbere stødet

For at støtte økonomien i krisen har ECB også iværksat en pakke med pengepolitiske foranstaltninger for at sikre, at banker og virksomheder har tilstrækkelige midler til rådighed.

Eksempelvis køber vi flere forskellige typer af aktiver under det 1.850 mia. euro store opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP). Vi køber fx obligationer direkte fra bankerne. På den måde stiller vi flere midler til rådighed, som bankerne kan låne ud til husholdninger og virksomheder. Vi køber også virksomheders obligationer, hvilket giver dem en yderligere kilde til kredit. Begge former for opkøb bidrager til at fremme forbrug og investeringer, som kan støtte den økonomiske vækst.

Vi tilbyder også bankerne langfristede lån på meget gunstige vilkår, så de fortsat kan låne ud til dem, der har mest brug for det. Vi anvender mindre strenge regler, hvad angår de aktiver, bankerne skal stille som sikkerhed for lånene, for at sørge for, at bankerne har tilstrækkelig sikkerhed. Dette bidrager igen til at sikre, at de fortsat kan låne ud.

Pressemeddelelser

Pengepolitiske beslutninger truffet 10. december 2020 ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Pengepolitiske beslutninger truffet 4. juni 2020 ECB announces package of temporary collateral easing measures ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)
SE OGSÅ

Relaterede emner

PENGEPOLITISKE FORANSTALTNINGER

ECB's formand Christine Lagarde: "Ekstraordinære tider kræver ekstraordinær handling. Vi forpligter os fuldt ud til euroen." ECB har indført en række pengepolitiske foranstaltninger, som skal mindske effekten af coronapandemien.

Få mere at vide
Whistleblowing