Menu

Vores reaktion på coronaviruspandemien

ECB har indført en række banktilsynsforanstaltninger og pengepolitiske foranstaltninger, som skal mindske effekten af coronaviruspandemien på økonomien i euroområdet og støtte alle borgere i EU.


"I modsætning til finanskrisen i 2008 er det ikke bankerne, der er kilden til problemet denne gang, men vi er nødt til at sikre, at de kan være en del af løsningen."

Andrea Enria, formand for ECB's tilsynsråd


Vores foranstaltninger til at understøtte økonomien i euroområdet

Sikring af virksomheders og husholdningers adgang til kredit

Sikring af virksomheders og husholdningers adgang til kredit

Bankerne spiller en væsentlig rolle i at støtte en sund økonomi ved at sikre, at borgere og virksomheder har adgang til de midler, de har brug for til at spare op og investere. På grund af bankernes særlige stilling i økonomien skal de følge bestemte regler for at sikre, at de er tilstrækkelig robuste over for stød. En af disse regler er, at banker skal have ekstra midler – såkaldte kapitalbuffere – til rådighed til vanskelige tider.

Et vigtigt element i vores foranstaltninger til at afhjælpe krisen er en opfordring til bankerne om at bruge deres kapitalbuffere nu. Det frigør 120 mia. euro i kapital. Bankerne kan bruge disse midler til at absorbere tab, der følger af krisen, eller øremærke dem til finansiering på op til 1,8 billioner euro i nye lån til husholdninger og virksomheder.

Det er netop i tider som disse, at bankerne bør bruge deres buffere. Dette er med til at sikre, at husholdninger og virksomheder fortsat har adgang til finansiering i denne svære periode.

Mindskelse af bankernes risici og forøgelse af deres udlånskapacitet

Mindskelse af bankernes risici og forøgelse af deres udlånskapacitet

Bankerne skal følge en række regler, når de yder lån. De bør kun yde lån, som de tror, borgere og virksomheder vil kunne betale tilbage.

Vi kræver også, at bankerne holder grundigt øje med de lån, de har ydet. Når en bank fastslår, at en kunde sandsynligvis ikke kan tilbagebetale lånet, skal banken klassificere lånet som "misligholdt" eller "dårligt" og sætte penge til side til de tab, der er knyttet til det. Hvis den situation opstår, har banken færre midler til rådighed til at yde andre lån.

Vi forstår, at selv økonomisk robuste kunder kan have midlertidige problemer med at tilbagebetale deres lån i en krisesituation. For at undgå en situation, hvor en bank kommer til at mangle midler, fordi flere lån til sådanne kunder bliver klassificeret som "misligholdte", har bankerne fået mere fleksibilitet, når de klassificerer lån med sikkerhed i offentlige garantier.

Vi er også blevet mindre strenge, når det drejer sig om, hvor meget bankerne skal lægge til side til at dække tab på statsstøttede lån. Herved frigøres yderligere kapital til lån til husholdninger og virksomheder.

Hjælp til, at bankerne kan fokusere på at yde helt afgørende finansiering til økonomien

Hjælp til, at bankerne kan fokusere på at yde vigtig finansiering til økonomien

Tilsyn er med til at sikre, at det finansielle system fortsat er stabilt. Det kræver også, at bankerne opfylder en lang række krav. Midt i en krise, hvor mange banker står med alvorlige driftsmæssige bekymringer, har vi lempet nogle af de tidsplaner, som bankerne under tilsyn skal følge, så de kan fokusere på deres vigtigste funktion, nemlig at yde lån til husholdninger og virksomheder.

For at opnå dette tilpasser vi planer, processer og frister for tilsynet til den enkelte banks situation. Eksempelvis kan vi ændre planen for kommende inspektioner i bankerne under tilsyn og forlænge fristerne for afhjælpning af de mangler, der er konstateret ved de seneste inspektioner.

ECB Banktilsyn anvender desuden en pragmatisk tilgang til SREP-vurderingen (Review and Evaluation Process). Målet har været at sikre en effektiv og fokuseret vurdering af de banker, som er under ECB's direkte tilsyn, samtidig med at byrden lettes i forhold til de normale SREP-cykler. Fokus ligger på en vurdering af bankernes evne til at reagere på de aktuelle udfordringer og de væsentligste risici og sårbarheder i tilknytning til coronavirussituationen.

Opfordring til bankerne om at trække deres del af læsset

Opfordring til, at bankerne trækker deres del af læsset

Denne krise er særlig vanskelig for borgere og virksomheder i euroområdet. For at tilskynde bankerne og deres aktionærer til at trække deres del af læsset har vi bedt bankerne om ikke at udbetale udbytte eller tilbagekøbe aktier indtil videre - eller i det mindste begrænse udbyttebetalinger og bonusser. I stedet bør bankerne bruge midler, som er frigjort via de foranstaltninger, der er beskrevet ovenfor, til at absorbere tab eller yde lån til økonomien i euroområdet. På den måde kan de være en del af løsningen.

Opkøb af aktiver som hjælp til, at økonomien kan absorbere stødet

Aktivopkøb og langfristede lån til banker som hjælp til, at økonomien kan absorbere stødet

For at støtte økonomien i den nuværende krise har ECB også iværksat en pakke med pengepolitiske foranstaltninger for at sikre, at banker og virksomheder har tilstrækkelige midler til rådighed.

Eksempelvis køber vi flere forskellige typer af aktiver under det 1.850 mia. euro store opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP). Vi køber fx obligationer direkte fra bankerne. På den måde stiller vi flere midler til rådighed, som bankerne kan låne ud til husholdninger og virksomheder. Vi køber også virksomheders obligationer, hvilket giver dem en yderligere kilde til kredit. Begge former for opkøb bidrager til at fremme forbrug og investeringer, som kan støtte den økonomiske vækst.

Vi tilbyder også bankerne langfristede lån på meget gunstige vilkår, så de fortsat kan låne ud til dem, der har mest brug for det. Vi anvender mindre strenge regler, hvad angår de aktiver, bankerne skal stille som sikkerhed for lånene, for at sørge for, at bankerne har tilstrækkelig sikkerhed. Dette bidrager igen til at sikre, at de fortsat kan låne ud.


Leder du efter seneste nyt om coronavirus?

14 October 2021
Andrea Enria: Hearing at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
5 October 2021
Edouard Fernandez-Bollo: ECB Banking Supervision’s post-pandemic priorities – the way forward
Keynote address by Edouard Fernandez-Bollo, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the SmithNovak Global NPL Summit
9 September 2021
Andrea Enria: How can we make the most of an incomplete banking union?
Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Eurofi Financial Forum
8 September 2021
Elizabeth McCaul: The final leap: implementing the Basel III reforms in Europe
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Working Group Financial Services hosted by Kangaroo Group on “Finalization of the Basel III Framework - a view from the BCBS”
8 September 2021
Kerstin af Jochnick: European banks – how have they coped with the crisis and what lies ahead?
Speech by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Handelsblatt Banking Summit 2021

Se alle publikationer om coronavirus


Vil du gerne vide mere?

Vi hjælper gerne. Du kan kontakte os på info@ecb.europa.eu, hvis du har spørgsmål.