Vores reaktion på coronapandemien

ECB har indført en række banktilsynsforanstaltninger og pengepolitiske foranstaltninger, som skal mindske effekten af coronapandemien på økonomien i euroområdet og støtte alle borgere i EU.


"I modsætning til finanskrisen i 2008 er det ikke bankerne, der er kilden til problemet denne gang, men vi er nødt til at sikre, at de kan være en del af løsningen."

Andrea Enria, formand for ECB's tilsynsråd


Vores foranstaltninger til at understøtte økonomien i euroområdet

Sikring af virksomheders og husholdningers adgang til kredit

Sikring af virksomheders og husholdningers adgang til kredit

Bankerne spiller en væsentlig rolle i at støtte en sund økonomi ved at sikre, at borgere og virksomheder har adgang til de midler, de har brug for til at spare op og investere. På grund af bankernes særlige stilling i økonomien skal de følge særlige regler for at sikre, at de er tilstrækkeligt robuste til at modstå stød. En af disse regler er, at banker skal have ekstra midler – såkaldte kapitalbuffere – til rådighed til vanskelige tider.

Et væsentligt element i vores foranstaltninger til at afhjælpe krisen er at opfordre bankerne til at bruge deres kapitalbuffere nu. Dette vil frigøre 120 mia. euro i kapital. Bankerne kan bruge disse midler til at absorbere tab, der følger af krisen, eller øremærke dem til finansiering på op til 1,8 billioner euro i nye lån til husholdninger og virksomheder.

Det er netop i tider som disse, at bankerne bør bruge deres buffere. Dette skal bidrage til at sikre, at husholdninger og virksomheder fortsat har adgang til finansiering i denne vanskelige periode.

Mindskelse af bankernes risici og forøgelse af deres udlånskapacitet

Mindskelse af bankernes risici og forøgelse af deres udlånskapacitet

Bankerne skal følge en række regler, når de yder lån. De bør kun yde lån, som de antager, at borgere og virksomheder vil være i stand til at tilbagebetale.

Vi kræver også, at bankerne holder nøje øje med de lån, de har ydet. Når en bank fastslår, at en kunde sandsynligvis ikke kan tilbagebetale lånet, skal banken klassificere lånet som "misligholdt" eller "dårligt" og sætte penge af til de tab, der er knyttet til det. Hvis den situation opstår, har banken færre midler til rådighed til at yde andre lån.

Vi forstår, at i en krisesituation kan selv finansielt robuste kunder have midlertidige problemer med at tilbagebetale deres lån. For at undgå en situation, hvor en bank har mangel på midler, fordi flere lån til sådanne kunder bliver klassificeret som "misligholdte", har bankerne nu mere fleksibilitet, når de klassificerer offentligt garanterede lån.

Vi er også mindre strenge, når det drejer sig om, hvor meget bankerne skal lægge til side til at dække tab på statsstøttede lån. Dette frigør yderligere kapital til lån til husholdninger og virksomheder.

Hjælp til, at bankerne kan fokusere på at yde helt afgørende finansiering til økonomien

Hjælp til, at bankerne kan fokusere på at yde helt afgørende finansiering til økonomien

Tilsyn bidrager til at sikre, at det finansielle system forbliver stabilt. Dette kræver også, at bankerne opfylder en omfattende række krav. Midt i en krise, hvor mange banker har alvorlige operationelle bekymringer, tager vi sigte på at lempe nogle af de tidsplaner, som bankerne under tilsyn skal følge, så de kan fokusere på deres vigtigste funktion, nemlig at yde lån til husholdninger og virksomheder.

For at opnå dette vil vi tilpasse planer, processer og frister for tilsynet til den enkelte banks situation. Eksempelvis vil vi overveje at ændre planen for kommende inspektioner i bankerne under tilsyn og forlænge fristerne for afhjælpning af de mangler, der er konstateret ved de seneste inspektioner.

Opfordring til bankerne om at trække deres del af læsset

Opfordring til bankerne om at trække deres del af læsset

Denne krise er ekstraordinært vanskelig for borgere og virksomheder i euroområdet. For at tilskynde bankerne og deres aktionærer til at trække deres del af læsset har vi bedt bankerne om ikke at udbetale udbytte eller tilbagekøbe aktier i løbet af pandemien. I stedet bør de bruge eventuelle midler, som er frigjort via de foranstaltninger, der er beskrevet ovenfor, til at absorbere tab eller yde lån til økonomien i euroområdet. Dette vil gøre det muligt for dem at være en del af løsningen.

Opkøb af aktiver som hjælp til, at økonomien kan absorbere stødet

Opkøb af aktiver og langfristede lån til banker som hjælp til, at økonomien kan absorbere stødet

For at støtte økonomien i denne krise har ECB også indført en pakke med pengepolitiske foranstaltninger for at sikre, at banker og virksomheder har tilstrækkelige midler til rådighed.

Vi opkøber fx flere forskellige typer af aktiver under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) med en ramme på 1.350 mia. euro. Eksempelvis køber vi obligationer direkte fra bankerne. På den måde stiller vi flere midler til rådighed, som bankerne kan låne ud til husholdninger og virksomheder. Vi køber også virksomheders obligationer, hvilket giver dem en yderligere kilde til kredit. Begge former for opkøb bidrager til at fremme forbrug og investeringer med henblik på at støtte den økonomiske vækst.

Vi tilbyder også bankerne langfristede lån på meget gunstige vilkår, så de fortsat kan låne ud til dem, der har mest brug for det. Vi anvender mindre strenge regler, når det drejer sig om de aktiver, bankerne skal stille som sikkerhed for lånene, for at sikre, at bankerne har tilstrækkelig sikkerhed. Dette bidrager igen til at sikre, at de fortsat kan låne ud.


Leder du efter seneste nyt om coronavirus?

7 July 2020
Kerstin af Jochnick: Supervising the new normal
Blog post by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB
25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group

Se alle publikationer om coronavirus


Vil du gerne vide mere?

Vi hjælper gerne. Du kan kontakte os på info@ecb.europa.eu, hvis du har spørgsmål.