Menu

Naš odgovor na pandemiju koronavirusa

ESB je poduzeo niz mjera na području nadzora banaka i monetarne politike kako bi ublažio učinak pandemije koronavirusa na gospodarstvo europodručja i pružio potporu svim europskim građanima.


»Za razliku od financijske krize 2008. godine, banke ovaj put nisu izvor problema. No moramo se pobrinuti da mogu sudjelovati u rješavanju problema.«

predsjednik Nadzornog odbora ESB‑a Andrea Enria


Naše mjere za potporu gospodarstvu europodručja

Pobrinut ćemo se da poduzeća i kućanstva imaju pristup kreditima.

Brinemo se da poduzeća i kućanstva imaju pristup kreditima

Banke imaju ključnu ulogu u održavanju zdravog gospodarstva jer građanima i poduzećima daju pristup sredstvima koja su im potrebna za štednju i ulaganje. Zbog svojeg posebnog položaja u gospodarstvu banke se također moraju pridržavati određenih pravila kako bi bile dovoljno snažne da podnesu šokove. Jedno od tih pravila jest da banke moraju držati dodatna sredstva, koja se nazivaju zaštitni slojevi kapitala, za teške situacije.

Mjerama za ublažavanje krize ključno je potaknuti banke da sada upotrijebe svoje zaštitne slojeve kapitala, čime se oslobađa kapital u iznosu od 120 mlrd. EUR. Banke ta sredstva mogu upotrijebiti za apsorbiranje gubitaka uzrokovanih krizom ili s pomoću njih financirati nove kredite kućanstvima i poduzećima u iznosu do 1,8 bil. EUR.

Banke bi svoje zaštitne slojeve kapitala trebale upotrijebiti upravo u situacijama kao što je ova u kojoj se trenutačno nalazimo. Time se omogućuje da kućanstva i poduzeća i u ovom teškom razdoblju imaju pristup financiranju.

Smanjit ćemo rizike za banke i povećati njihovu sposobnost kreditiranja.

Smanjujemo rizike za banke i povećavamo njihovu sposobnost kreditiranja

Kada banke odobravaju kredite, moraju se pridržavati određenih pravila. Trebale bi odobravati kredite samo ako smatraju da su ih osobe i poduzeća sposobni otplatiti.

Od banaka zahtijevamo i da pomno prate već odobrene kredite. Kada banka utvrdi da klijent vjerojatno neće otplatiti kredit, ona taj kredit mora svrstati u »neprihodonosne kredite« ili »loše kredite« i izdvojiti novac za gubitke koji će zbog toga nastati. Banka će u takvoj situaciji imati na raspolaganju manje sredstava za odobravanje drugih kredita.

Svjesni smo da u kriznim situacijama čak i financijski pouzdani klijenti mogu imati privremenih poteškoća s otplaćivanjem kredita. Kako bankama ne bi počelo nedostajati sredstava zbog toga što moraju više kredita odobrenih takvim klijentima svrstavati u »neprihodonosne kredite«, omogućuje im se veća fleksibilnost pri razvrstavanju kredita koji su pokriveni javnim jamstvima.

Nadalje, primjenjujemo blaža pravila o količini novca koji banke moraju izdvojiti kako bi se pripremile za gubitke po kreditima za koje jamči država. Time se oslobađa dodatan kapital za kredite kućanstvima i poduzećima.

Pomoći ćemo bankama da se usredotoče na prijeko potrebno financiranje gospodarstva.

Pomažemo bankama da se usredotoče na prijeko potrebno financiranje gospodarstva

Nadzorom se postiže stabilnost financijskog sustava. Banke nad kojima se provodi nadzor moraju ispuniti velik broj zahtjeva. U ovom kriznom razdoblju, u kojem su mnoge banke suočene s ozbiljnim poteškoćama u radu, manje smo strogi u pogledu nekih rokova kojih se nadzirane banke moraju pridržavati kako bi se one mogle usredotočiti na svoju ključnu funkciju: odobravanje kredita kućanstvima i poduzećima.

U tu svrhu prilagođavamo nadzorne rasporede, postupke i rokove okolnostima svake pojedinačne banke. Na primjer, možemo odgoditi nadolazeće nadzore u nadziranim bankama te produljiti rokove do kojih banke moraju ispraviti nedostatke utvrđene tijekom posljednjih nadzora.

Postupamo pragmatično i u vezi s godišnjim postupkom nadzorne provjere i ocjene. Cilj nam je omogućiti učinkovitu i usredotočenu procjenu banaka pod izravnim nadzorom ESB-a te manje opterećenje u usporedbi s uobičajenim ciklusom postupka nadzorne provjere i ocjene. Usredotočujemo se na procjenu sposobnosti banaka da odgovore na trenutačne poteškoće, najznačajnije rizike i slabosti povezane s posljedicama pandemije.

Potaknut ćemo banke da daju svoj doprinos.

Potičemo banke da daju svoj doprinos

Ova kriza iznimno je teško razdoblje za građane i poduzeća u cijelom europodručju. Kako bismo potaknuli banke i njihove dioničare da daju svoj doprinos rješavanju krize, zatražili smo od banaka da za sada ne isplaćuju dividende i ne otkupljuju dionice ili da barem ograniče podjelu dividendi i bonusa.

Umjesto toga, banke bi trebale upotrijebiti sredstva oslobođena spomenutim mjerama za apsorpciju gubitaka ili odobravanje kredita gospodarstvu europodručja. Na taj način moći će sudjelovati u rješavanju krize.

Pomoći ćemo gospodarstvu da apsorbira šok kupnjom vrijednosnih papira.

Pomažemo gospodarstvu da apsorbira šok kupnjom vrijednosnih papira i dugoročnim kreditima bankama

Kao pomoć gospodarstvu da prebrodi krizu, ESB je donio i paket mjera monetarne politike kojim će se bankama i poduzećima pribaviti dovoljna količina raspoloživih sredstava.

Kupujemo više vrsta vrijednosnih papira u sklopu hitnog programa kupnje zbog pandemije u iznosu od 1.850 mlrd. EUR. Na primjer, kupujemo obveznice izravno od banaka i tako im stavljamo na raspolaganje više sredstava koja mogu pozajmiti kućanstvima ili poduzećima. Kupujemo i obveznice poduzeća, čime im pružamo dodatan izvor kreditiranja. Oba oblika kupnje pridonose povećanju potrošnje i ulaganja, s ciljem poticanja gospodarskog rasta.

Osim toga, bankama nudimo dugoročne kredite uz vrlo povoljne uvjete kako bi i dalje mogle odobravati kredite onima kojima su najpotrebniji. Primjenjujemo i manje stroga pravila u vezi s imovinom koju banke moraju ponuditi kao osiguranje, ili »kolateral«, za te kredite i tako vodimo računa o tome da imaju odgovarajući kolateral. Time im također omogućujemo da nastave odobravati kredite.


Želite doznati najnovije informacije o koronavirusu?

14 October 2021
Andrea Enria: Hearing at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
5 October 2021
Edouard Fernandez-Bollo: ECB Banking Supervision’s post-pandemic priorities – the way forward
Keynote address by Edouard Fernandez-Bollo, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the SmithNovak Global NPL Summit
9 September 2021
Andrea Enria: How can we make the most of an incomplete banking union?
Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Eurofi Financial Forum
8 September 2021
Elizabeth McCaul: The final leap: implementing the Basel III reforms in Europe
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Working Group Financial Services hosted by Kangaroo Group on “Finalization of the Basel III Framework - a view from the BCBS”
8 September 2021
Kerstin af Jochnick: European banks – how have they coped with the crisis and what lies ahead?
Speech by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Handelsblatt Banking Summit 2021

Pogledajte sve publikacije o koronavirusu


Zanima vas još nešto?

Ovdje smo kako bismo vam pomogli. Imate li pitanja, pošaljite nam e‑poruku na info@ecb.europa.eu.