Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

ECB īsteno banku uzraudzības un monetārās politikas pasākumu kopumu, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz euro zonas tautsaimniecību un sniegtu atbalstu visiem Eiropas iedzīvotājiem.


"Pretēji 2008. gada finanšu krīzei problēmas cēlonis šoreiz nav bankas. Taču mums jānodrošina, lai tās būtu daļa no risinājuma."

ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria


Pasākumi euro zonas tautsaimniecības atbalstam

Nodrošināt kredītu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām

Nodrošināt kredītu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām

Bankām ir vitāli svarīga loma veselīgas tautsaimniecības veicināšanā, gādājot, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu pieejami uzkrājumiem un ieguldījumiem nepieciešamie līdzekļi. Sakarā ar banku īpašo vietu tautsaimniecībā tām arī jāievēro konkrēti noteikumi, kas nodrošina, ka tās ir pietiekami stabilas, lai izturētu šokus. Pie šādiem noteikumiem pieder prasība, lai bankām būtu papildu līdzekļi – tā dēvētās kapitāla rezerves –, ko tās var izmantot grūtos laikos.

Mūsu krīzes atbalsta pasākumu ietvaros bankas tiek mudinātas izmantot savas kapitāla rezerves. Tādējādi atbrīvosies kapitāls 120 mljrd. euro apjomā. Bankas var izmantot šos līdzekļus, lai absorbētu krīzes rezultātā radušos zaudējumus vai izmantot tos, lai finansētu līdz 1.8 trlj. jaunu aizdevumu mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Tieši šādos apstākļos bankām jāizmanto savas rezerves. Tam jāpalīdz nodrošināt, lai mājsaimniecībām un uzņēmumiem šajā grūtajā periodā joprojām būtu pieejams finansējums.

Mazināt banku riskus un vairot kreditēšanas kapacitāti

Mazināt banku riskus un vairot kreditēšanas kapacitāti

Bankām, izsniedzot aizdevumus, jāievēro zināmi noteikumi. Tās drīkst izsniegt aizdevumus tikai tad, ja uzskata, ka privātpersonas un uzņēmumi spēs tos atmaksāt.

Mēs arī prasām no bankām, lai tās rūpīgi uzraudzītu izsniegtos aizdevumus. Ja banka konstatē, ka klients varētu neatmaksāt kredītu, tai jāklasificē tas kā "ienākumus nenesošs" vai "slikts" kredīts un jāizveido speciāls uzkrājums ar to saistītajiem zaudējumiem. Ja šāda situācija tiešām izveidojas, bankas rīcībā paliek mazāk līdzekļu citu aizdevumu izsniegšanai.

Mēs saprotam, ka krīzes situācijā pat finansiāli stabiliem klientiem var rasties īslaicīgas problēmas ar parādu atmaksu. Lai izvairītos no situācijas, ka bankai pietrūkst līdzekļu, jo arvien lielāks skaits kredītu šādiem klientiem jāklasificē kā "ienākumus nenesoši" kredīti, bankas var elastīgāk klasificēt ar valsts garantijām nodrošinātus aizdevumus.

Piemērojam arī mazāk stingras prasības attiecībā uz to, cik lieli uzkrājumi bankām jāveido, lai sagatavotos zaudējumiem no valdības nodrošinātiem kredītiem. Arī tādējādi atbrīvojas kapitāls mājsaimniecību un uzņēmumu kreditēšanai.

Palīdzēt bankām koncentrēt uzmanību uz vitāli nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu tautsaimniecībai

Palīdzēt bankām koncentrēt uzmanību uz vitāli nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu tautsaimniecībai

Uzraudzība palīdz nodrošināt nepārtrauktu finanšu sistēmas stabilitāti. Uzraudzības ietvaros bankām arī jāizpilda plašs prasību kopums. Krīzes apstākļos, kad daudzas bankas savā darbībā saskaras ar nopietnām problēmām, mūsu mērķis ir īstenot elastīgāku pieeju attiecībā uz termiņiem, kas bankām jāievēro, lai tās varētu koncentrēt uzmanību uz savu būtiskāko funkciju – mājsaimniecību un uzņēmumu kreditēšanu.

Lai to panāktu, mēs koriģēsim uzraudzības ietvaros noteiktos termiņus, procesus un izpildes laikus atbilstoši katras bankas situācijai. Piemēram, mēs apsvērsim iespēju pārskatīt uzraudzītajās bankās veicamo pārbaužu norises laikus un pagarināt termiņus, kas tām noteikti pārbaužu laikā konstatēto trūkumu novēršanai.

Aicināt bankas dot savu ieguldījumu

Aicināt bankas dot savu ieguldījumu

Šī krīze ārkārtīgi smagi skar iedzīvotājus un uzņēmumus visā euro zonā. Mudinot bankas un banku akcionārus dot savu ieguldījumu krīzes seku novēršanā, esam aicinājuši bankas pandēmijas laikā neizmaksāt dividendes un neatpirkt akcijas. Tā vietā tās tiek aicinātas izmantot visus iepriekš aprakstīto pasākumu rezultātā atbrīvojušos līdzekļus, lai absorbētu zaudējumus un izsniegtu aizdevumus euro zonas tautsaimniecībai. Tādējādi tās varēs kļūt par daļu no risinājuma.

Palīdzēt tautsaimniecībai absorbēt šokus, veicot aktīvu iegādes

Palīdzēt tautsaimniecībai absorbēt šoku, veicot aktīvu iegādes un izsniedzot ilgtermiņa aizdevumus bankām

Lai krīzes apstākļos atbalstītu tautsaimniecību, ECB īsteno arī monetārās politikas pasākumu kopumu, lai nodrošinātu, ka bankām un uzņēmumiem pieejami pietiekami līdzekļi.

Piemēram, mēs veicam vairāku veidu aktīvu iegādes pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) ietvaros. Šīs programmas apjoms ir 1350 mljrd. euro. Piemēram, mēs iegādājamies obligācijas tieši no bankām. Tādējādi banku rīcībā ir vairāk līdzekļu, ko tās var aizdot mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Mēs iegādājamies arī uzņēmumu obligācijas, nodrošinot tiem papildu kredītresursu avotu. Abi šie iegāžu veidi palīdz veicināt izdevumus un investīcijas, lai atbalstītu ekonomisko izaugsmi.

Mēs arī piedāvājam ilgtermiņa aizdevumus ar ļoti labvēlīgiem nosacījumiem tām bankām, kuras turpina izsniegt aizdevumus tiem, kam tie visvairāk nepieciešami. Mēs piemērojam mazāk stingras prasības aktīviem, ko bankas sniedz kā nodrošinājumu, saņemot šos kredītus, lai bankām pietiktu nodrošinājuma. Arī tādējādi tām tiek nodrošināta iespēja turpināt izsniegt kredītus.


Meklējat jaunāko informāciju par koronavīrusu?

7 July 2020
Kerstin af Jochnick: Supervising the new normal
Blog post by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB
25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group

Sk. visas publikācijas par koronavīrusu


Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Mēs esam gatavi jūs atbalstīt. Ja jums ir jautājumi, rakstiet mums uz e-pasta adresi info@ecb.europa.eu.