Menu

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

ECB īsteno banku uzraudzības un monetārās politikas pasākumu kopumu, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz euro zonas tautsaimniecību un sniegtu atbalstu visiem Eiropas iedzīvotājiem.


"Pretēji 2008. gada finanšu krīzei problēmas cēlonis šoreiz nav bankas. Taču mums jānodrošina, lai tās būtu daļa no risinājuma."

ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria


Pasākumi euro zonas tautsaimniecības atbalstam

Nodrošināt kredītu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām

Nodrošināt kredītu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām

Bankām ir vitāli svarīga loma veselīgas tautsaimniecības veicināšanā, jo tās gādā, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu pieejami uzkrājumiem un ieguldījumiem nepieciešamie līdzekļi. Sakarā ar banku īpašo vietu tautsaimniecībā tām arī jāievēro konkrēti noteikumi, kas nodrošina, ka tās ir pietiekami stabilas, lai izturētu šokus. Pie šādiem noteikumiem pieder prasība, lai bankām būtu papildu līdzekļi – tā dēvētās kapitāla rezerves –, ko tās var izmantot grūtos laikos.

Mūsu krīzes atbalsta pasākumu ietvaros bankas tiek mudinātas izmantot savas kapitāla rezerves. Tādējādi atbrīvojas kapitāls 120 mljrd. euro apjomā. Bankas var izmantot šos līdzekļus, lai absorbētu krīzes rezultātā radušos zaudējumus vai izmantot tos, lai finansētu līdz 1.8 trlj. jaunu aizdevumu mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Tieši šādos apstākļos bankām jāizmanto savas rezerves. Tas palīdz nodrošināt, lai mājsaimniecībām un uzņēmumiem šajā grūtajā periodā joprojām būtu pieejams finansējums.

Mazināt banku riskus un vairot kreditēšanas kapacitāti

Mazināt banku riskus un vairot kreditēšanas kapacitāti

Bankām, izsniedzot aizdevumus, jāievēro zināmi noteikumi. Tās drīkst izsniegt aizdevumus tikai tad, ja uzskata, ka privātpersonas un uzņēmumi spēs tos atmaksāt.

Mēs arī prasām no bankām, lai tās rūpīgi uzraudzītu izsniegtos aizdevumus. Ja banka konstatē, ka klients varētu neatmaksāt kredītu, tai jāklasificē tas kā "ienākumus nenesošs" vai "slikts" kredīts un jāizveido speciāls uzkrājums ar to saistītajiem zaudējumiem. Ja šāda situācija tiešām izveidojas, bankas rīcībā paliek mazāk līdzekļu citu aizdevumu izsniegšanai.

Mēs saprotam, ka krīzes situācijā pat finansiāli stabiliem klientiem var rasties īslaicīgas problēmas ar parādu atmaksu. Lai izvairītos no situācijas, ka bankai pietrūkst līdzekļu, jo arvien lielāks skaits kredītu šādiem klientiem jāklasificē kā "ienākumus nenesoši" kredīti, bankām tagad dota iespēja elastīgāk klasificēt ar valsts garantijām nodrošinātus aizdevumus.

Piemērojam arī mazāk stingras prasības attiecībā uz to, cik lieli uzkrājumi bankām jāveido, lai sagatavotos zaudējumiem no valdības nodrošinātiem kredītiem. Arī tādējādi atbrīvojas kapitāls mājsaimniecību un uzņēmumu kreditēšanai.

Palīdzēt bankām koncentrēt uzmanību uz vitāli nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu tautsaimniecībai

Palīdzēt bankām koncentrēt uzmanību uz vitāli nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu tautsaimniecībai

Uzraudzība palīdz nodrošināt nepārtrauktu finanšu sistēmas stabilitāti. Uzraudzības ietvaros bankām arī jāizpilda plašs prasību kopums. Krīzes apstākļos, kad daudzas bankas savā darbībā saskaras ar nopietnām problēmām, mēs īstenojam elastīgāku pieeju attiecībā uz termiņiem, kas bankām jāievēro, lai tās varētu koncentrēt uzmanību uz savu būtiskāko funkciju – mājsaimniecību un uzņēmumu kreditēšanu.

Lai to panāktu, mēs koriģējam uzraudzības ietvaros noteiktos termiņus, procesus un izpildes laikus atbilstoši katras bankas situācijai. Piemēram, mēs varam pārskatīt uzraudzītajās bankās veicamo pārbaužu norises laikus un pagarināt termiņus, kas tām noteikti pārbaužu laikā konstatēto trūkumu novēršanai.

Mēs arī īstenojam pragmatisku pieeju uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesam (SREP). Mērķis ir nodrošināt ECB tiešā uzraudzībā esošo banku efektīvu un fokusētu novērtējumu, samazinot slogu salīdzinājumā ar normālu SREP ciklu. Galvenais uzdevums ir novērtēt banku spēju reaģēt uz pašreizējiem sarežģījumiem un lielāko daļu būtisko risku un ievainojamību, kas saistīta ar koronavīrusa krīzi.

Aicināt bankas dot savu ieguldījumu

Aicināt bankas dot savu ieguldījumu

Šī krīze ārkārtīgi smagi skar iedzīvotājus un uzņēmumus visā euro zonā. Mudinot bankas un banku akcionārus dot savu ieguldījumu krīzes seku novēršanā, esam aicinājuši bankas pagaidām neizmaksāt dividendes un neatpirkt akcijas – vai vismaz ierobežot dividenžu un prēmiju izmaksu. Tā vietā bankas tiek aicinātas izmantot visus iepriekš aprakstīto pasākumu rezultātā atbrīvojušos līdzekļus, lai absorbētu zaudējumus un izsniegtu aizdevumus euro zonas tautsaimniecībai. Tādējādi tās varēs kļūt par daļu no risinājuma.

Palīdzēt tautsaimniecībai absorbēt šokus, veicot aktīvu iegādes

Palīdzēt tautsaimniecībai absorbēt šoku, veicot aktīvu iegādes un izsniedzot ilgtermiņa aizdevumus bankām

Krīzes apstākļos atbalstot tautsaimniecību, ECB īsteno arī monetārās politikas pasākumu kopumu, lai nodrošinātu, ka bankām un uzņēmumiem pieejami pietiekami līdzekļi.

Piemēram, mēs veicam vairāku veidu aktīvu iegādes 1850 mljrd. euro pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) ietvaros. Mēs iegādājamies obligācijas tieši no bankām. Tādējādi banku rīcībā ir vairāk līdzekļu, ko tās var aizdot mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Mēs iegādājamies arī uzņēmumu obligācijas, nodrošinot tiem papildu kredītresursu avotu. Abi šie iegāžu veidi palīdz veicināt izdevumus un investīcijas, lai atbalstītu ekonomisko izaugsmi.

Mēs arī piedāvājam ilgtermiņa aizdevumus ar ļoti labvēlīgiem nosacījumiem tām bankām, kuras turpina izsniegt aizdevumus tiem, kam tie visvairāk nepieciešami. Mēs piemērojam mazāk stingras prasības aktīviem, ko bankas sniedz kā nodrošinājumu, saņemot šos kredītus, lai bankām pietiktu nodrošinājuma. Arī tādējādi tām tiek nodrošināta iespēja turpināt izsniegt kredītus.


Meklējat jaunāko informāciju par koronavīrusu?

14 October 2021
Andrea Enria: Hearing at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
5 October 2021
Edouard Fernandez-Bollo: ECB Banking Supervision’s post-pandemic priorities – the way forward
Keynote address by Edouard Fernandez-Bollo, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the SmithNovak Global NPL Summit
9 September 2021
Andrea Enria: How can we make the most of an incomplete banking union?
Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Eurofi Financial Forum
8 September 2021
Elizabeth McCaul: The final leap: implementing the Basel III reforms in Europe
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Working Group Financial Services hosted by Kangaroo Group on “Finalization of the Basel III Framework - a view from the BCBS”
8 September 2021
Kerstin af Jochnick: European banks – how have they coped with the crisis and what lies ahead?
Speech by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Handelsblatt Banking Summit 2021

Sk. visas publikācijas par koronavīrusu


Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Mēs esam gatavi sniegt jums atbalstu. Ja jums ir jautājumi, rakstiet mums uz e-pasta adresi info@ecb.europa.eu.