EKP vastaa koronaviruspandemiaan

EKP pyrkii pienentämään koronaviruspandemian vaikutusta euroalueen talouteen ja tukemaan kaikkia euroalueen kansalaisia. Sekä pankkivalvonnassa että rahapolitiikassa on toteutettu monenlaisia toimia.


”Toisin kuin vuoden 2008 finanssikriisissä, pankit eivät nyt ole osa ongelmaa. Meidän on varmistettava, että ne voivat olla osa ratkaisua.”

EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria


EKP:n toimilla tuetaan euroalueen taloutta

Yritysten ja kotitalouksien lainansaantia helpotetaan

Yritysten ja kotitalouksien lainansaantia helpotetaan

Pankit ovat tärkeitä talouden tukipilareita, sillä ne auttavat kansalaisia ja yrityksiä saamaan rahoitusta, säästämään ja tekemään sijoituksia. Tehtävänsä olennaisuuden vuoksi niiden on noudatettava erityisiä sääntöjä, joilla varmistetaan, että ne pystyvät selviytymään vaikeistakin tilanteista. Pankeilla täytyy esimerkiksi olla ylimääräistä varallisuutta, johon ne voivat turvautua tiukan paikan tullen. Näitä varoja kutsutaan pääomapuskureiksi.

Kriisin vuoksi pankkivalvonta kannustaa nyt pankkeja ottamaan puskurinsa käyttöön. Pankit voivat turvautua 120 miljardin euron ylimääräiseen pääomaan ja joko paikata sillä kriisin aiheuttamia menetyksiä tai antaa kotitalouksille ja yrityksille uutta lainaa. Vapautuneen pääoman turvin lainoja voitaisiin myöntää jopa 1 800 miljardin euron arvosta.

Puskurit on suunniteltu juuri tällaisia kriisitilanteita varten. Kun pankit ottavat puskurit käyttöön, kotitaloudet ja yritykset voivat edelleen saada rahoitusta kriisistä huolimatta.

Pankkien riskejä pienennetään, ja ne voivat myöntää enemmän lainaa

Pankkien riskejä pienennetään, ja ne voivat myöntää enemmän lainaa

Pankkien lainanannolle on asetettu tiettyjä rajoituksia. Lainaa tulisi myöntää vain niille ihmisille ja yrityksille, jotka pystyvät maksamaan lainansa takaisin.

Pankkien edellytetään myös seuraavan myöntämiensä lainojen takaisinmaksua. Jos vaikuttaa siltä, että asiakkaalla on maksuvaikeuksia, laina luokitellaan järjestämättömäksi tai ongelmaluotoksi ja pankin on varattava rahaa mahdollisiin tappioihin. Silloin pankilla on vähemmän rahaa käytettävissä muuhun lainanantoon.

Kriisitilanteessa normaalisti vakavaraisillekin asiakkaille voi tulla tilapäisiä maksuvaikeuksia. Jotta pankeilla olisi riittävästi rahaa lainanantoon, tällaisia lainoja ei nykyisessä tilanteessa välttämättä tarvitse kirjata ongelmaluotoiksi, jos niillä on valtion takaus.

Jos lainalla on valtion takaus, pankkivalvonta antaa pankeille joustoa myös siinä, kuinka paljon rahaa mahdollisiin tappioihin varataan. Näin pankeilla on käytettävissään enemmän pääomaa, kun ne myöntävät lainaa kotitalouksille ja yrityksille.

Pankkien annetaan keskittyä tärkeään lainanantotehtäväänsä

Pankkien annetaan keskittyä tärkeään lainanantotehtäväänsä

Pankkivalvonnalla pyritään pitämään rahoitusjärjestelmä vakaana. Jotta pankki voi toimia euroalueella, sen on täytettävä monenlaisia vaatimuksia. Kriisitilanteessa pankkien toiminta on haastavaa, joten pankkivalvonta joustaa monista aikatauluista. Pankkien ei tarvitse keskittyä toimittamaan tietoja, vaan ne voivat hoitaa tärkeintä tehtäväänsä eli myöntää lainoja kotitalouksille ja yrityksille.

Pankkivalvonnan aikataulut, prosessit ja määräajat mukautetaan nyt kunkin pankin tilanteeseen. Valvottavissa pankeissa suoritettavia tarkastuksia voidaan siirtää, ja aiemmissa tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseen voidaan antaa enemmän aikaa.

Pankkeja kannustetaan tekemään osuutensa

Pankkeja kannustetaan tekemään osuutensa

Kriisitilanne on hyvin raskas euroalueen ihmisille ja yrityksille. Jotta pankit ja niiden osakkeenomistajat voivat tehdä osuutensa yhteiseksi hyväksi, pankkivalvonta on pyytänyt pankkeja välttämään osinkojen maksamista ja omien osakkeidensa takaisinostoa pandemian aikana. EKP:n toimien avulla vapautuneet varat tulisi käyttää kriisistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen ja lainojen myöntämiseen euroalueen taloudelle. Näin pankit ovat osa ratkaisua kriisissä.

Taloutta tuetaan ostamalla arvopapereita

Taloutta tuetaan ostamalla arvopapereita ja lainaamalla pankeille rahaa pitkällä takaisinmaksuajalla

EKP tukee taloutta kriisissä monenlaisilla rahapoliittisilla toimilla, jotta pankeilla ja yrityksillä on riittävästi varoja toimintansa jatkamiseen.

EKP muun muassa hankkii pandemiaan liittyvästä osto-ohjelmassa (PEPP) monenlaisia omaisuuseriä 1 350 miljardilla eurolla. Esimerkiksi pankeilta ostetaan suoraan niiden joukkolainoja. Pankit voivat lainata saamansa rahat kotitalouksille tai yrityksille. EKP ostaa myös yritysten joukkolainoja eli tavallaan antaa niillekin lainaa. Ostoilla elvytetään kulutusta ja sijoittamista talouskasvun tukemiseksi.

Pankeille tarjotaan lisäksi pitkäaikaista lainaa erittäin edullisilla ehdoilla, jos ne jatkavat lainojen myöntämistä niille, jotka rahoitusta eniten tarvitsevat. Myös EKP:n vakuusvaatimuksia on kevennetty, jotta pankeilla varmasti on riittävästi hyväksyttäviä vakuuksia tarjottavana lainan vastineeksi. Sekin auttaa varmistamaan, että pankit voivat edelleen myöntää lainoja.


Koronavirukseen liittyviä julkaisuja

7 July 2020
Kerstin af Jochnick: Supervising the new normal
Blog post by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB
25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group

Lisää julkaisuja aiheesta


Kiinnostuitko aiheesta?

Kysy lisätietoa osoitteesta info@ecb.europa.eu.