Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP vastaa koronaviruspandemiaan

Toisin kuin vuoden 2008 finanssikriisissä, pankit eivät nyt ole osa ongelmaa. Meidän on varmistettava, että ne voivat olla osa ratkaisua.

EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja Andrea Enria

EKP pyrkii pienentämään koronaviruspandemian vaikutusta euroalueen talouteen ja tukemaan kaikkia Euroopan kansalaisia. Sekä pankkivalvonnassa että rahapolitiikassa on toteutettu monenlaisia toimia.

Yritysten ja kotitalouksien lainansaantia helpotetaan

Pankit ovat tärkeitä talouden tukipilareita, sillä ne auttavat kansalaisia ja yrityksiä saamaan rahoitusta ja tekemään sijoituksia. Tehtävänsä olennaisuuden vuoksi niiden on noudatettava erityisiä sääntöjä, joilla varmistetaan, että ne pystyvät selviytymään vaikeistakin tilanteista. Pankeilla täytyy esimerkiksi olla ylimääräisiä varoja, joihin ne voivat turvautua tiukan paikan tullen. Näitä varoja kutsutaan pääomapuskureiksi.

Kriisin vuoksi pankkivalvonta kannustaa nyt pankkeja käyttämään puskureitaan. Pankeilla on käytettävissään 120 miljardia euroa pääomaa, jonka ansiosta ne voivat paikata kriisin aiheuttamia tappioita tai antaa kotitalouksille ja yrityksille uutta lainaa. Vapautuneen pääoman turvin lainoja voitaisiin myöntää jopa 1 800 miljardin euron arvosta.

Puskurit on suunniteltu juuri tällaisia kriisitilanteita varten. Kun pankit käyttävät puskureitaan, kotitaloudet ja yritykset voivat edelleen saada rahoitusta kriisistä huolimatta.

Lehdistötiedote: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Valvontapalsta: Miksi pankeilta vaaditaan pääomaa?

Pankkien riskejä pienennetään, ja ne voivat myöntää enemmän lainaa

Pankkien lainanannolle on asetettu tiettyjä rajoituksia. Lainaa tulisi myöntää vain niille ihmisille ja yrityksille, jotka pystyvät maksamaan lainansa takaisin.

Pankkien edellytetään myös seuraavan myöntämiensä lainojen takaisinmaksua. Jos vaikuttaa siltä, että asiakkaalla on maksuvaikeuksia, laina luokitellaan järjestämättömäksi tai ongelmaluotoksi ja pankin on varattava rahaa mahdollisiin tappioihin. Silloin pankilla on vähemmän rahaa käytettävissä muuhun lainanantoon.

Kriisitilanteessa normaalisti vakavaraisillekin asiakkaille voi tulla tilapäisiä maksuvaikeuksia. Jotta pankeilla olisi riittävästi rahaa lainanantoon, tällaisia lainoja ei nykyisessä tilanteessa välttämättä tarvitse kirjata ongelmaluotoiksi, jos niillä on valtion takaus.

Jos lainalla on valtion takaus, pankkivalvonta antaa pankeille joustoa myös siinä, kuinka paljon rahaa mahdollisiin tappioihin varataan. Näin pankeilla on käytettävissään enemmän pääomaa, kun ne myöntävät lainaa kotitalouksille ja yrityksille.

Lehdistötiedote: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Valvontapalsta: Mitä ovat järjestämättömät saamiset Lehdistötiedote: ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Pankkien annetaan keskittyä tärkeään lainanantotehtäväänsä

Pankkivalvonnalla pyritään pitämään rahoitusjärjestelmä vakaana. Jotta pankki voi toimia euroalueella, sen on täytettävä monenlaisia vaatimuksia. Kriisitilanteessa pankkien toiminta on haastavaa, joten pankkivalvonta joustaa monista aikatauluista. Pankkien ei tarvitse keskittyä toimittamaan tietoja, vaan ne voivat hoitaa tärkeintä tehtäväänsä eli myöntää lainoja kotitalouksille ja yrityksille.

Pankkivalvonnan aikataulut, prosessit ja määräajat mukautetaan kunkin pankin tilanteeseen. Valvottavissa pankeissa suoritettavia tarkastuksia voidaan siirtää, ja aiemmissa tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseen voidaan antaa enemmän aikaa.

Myös valvojan arviointiprosessi (SREP) on mukautettu tilanteeseen. EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit arvioidaan tehokkaasti ja arvioinnissa keskitytään vain tärkeimpiin asioihin, jolloin esimerkiksi raportointivaatimuksia on normaalia vähemmän. Arviointiprosessissa keskitytään pankkien kykyyn selviytyä nykytilanteen haasteista ja olennaisimmista koronaviruspandemiaan liittyvistä riskeistä ja haavoittuvuustekijöistä.

Lehdistötiedote: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus How does banking supervision work? Valvontaprioriteetit Valvojan arviointiprosessi (SREP)

Pankkeja kannustetaan tekemään osuutensa

Kriisitilanne on hyvin raskas euroalueen kotitalouksille ja yrityksille. Jotta pankit ja niiden osakkeenomistajat voivat tehdä osuutensa yhteiseksi hyväksi, pankkivalvonta on pyytänyt pankkeja välttämään toistaiseksi osinkojen maksamista ja omien osakkeidensa takaisinostoa tai ainakin rajoittamaan osinkojen ja bonusten maksua. EKP:n toimien ansiosta vapautuneilla varoilla tulisi kattaa kriisistä aiheutuvia tappioita ja myöntää lainoja euroalueen taloudelle. Näin pankit ovat osa kriisin ratkaisua.

Lehdistötiedotteita

ECB asks banks to refrain from or limit dividends until September 2021 ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Taloutta tuetaan ostamalla arvopapereita ja lainaamalla pankeille rahaa pitkällä takaisinmaksuajalla

EKP tukee taloutta kriisissä monenlaisilla rahapoliittisilla toimilla, jotta pankeilla ja yrityksillä on riittävästi varoja toimintansa jatkamiseen.

Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP) EKP ostaa erilaisia omaisuuseriä 1 850 miljardilla eurolla. Esimerkiksi pankeilta ostetaan suoraan joukkolainoja. Pankit voivat lainata saamansa rahat kotitalouksille tai yrityksille. EKP ostaa myös yritysten joukkolainoja, eli tavallaan sekin antaa niille lainaa. Ostoilla edistetään kuluttamista ja sijoittamista, mikä tukee talouskasvua.

Pankeille tarjotaan lisäksi pitkäaikaista lainaa erittäin edullisilla ehdoilla, jos ne jatkavat lainojen myöntämistä niille, jotka rahoitusta eniten tarvitsevat. Myös EKP:n vakuusvaatimuksia on kevennetty, jotta pankeilla on riittävästi hyväksyttäviä vakuuksia tarjottavana lainan vastineeksi. Sekin auttaa varmistamaan, että pankit voivat edelleen myöntää lainoja.

Lehdistötiedotteita

Rahapoliittisia päätöksiä (10.12.2020) ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Rahapoliittisia päätöksiä (4.6.2020) ECB announces package of temporary collateral easing measures ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)

Lisätietoa aiheesta

RAHAPOLIITTISET TOIMET

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarden sanoin: ”Poikkeuksellisina aikoina vaaditaan poikkeuksellisia toimia. Teemme kaikkemme euron puolesta.” EKP on pyrkinyt pienentämään koronaviruspandemian vaikutuksia monenlaisin rahapoliittisin toimin.

Lue lisää
Ilmoita väärinkäytöksestä