Страницата се актуализира.

Нашите мерки във връзка с пандемията от коронавирус

Ние в ЕЦБ въведохме набор от мерки в областта на банковия надзор и паричната политика, за да смекчим въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката на еврозоната и да подкрепим всички европейски граждани.


„За разлика от финансовата криза през 2008 г. този път не банките са в основата на проблема. Въпреки това трябва да се погрижим те да могат да допринесат за разрешаването му.“

Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ


Нашите мерки в подкрепа на икономиката на еврозоната

Грижим се за достъп до кредитиране за предприятията и домакинствата

Грижим се за достъп до кредитиране за предприятията и домакинствата

Банките изпълняват ключова роля за нормалното функциониране на икономиката, като осигуряват на гражданите и предприятията достъп до необходимите средства за спестявания и инвестиции. Поради особеното си място в икономиката банките също така трябва да спазват специфични правила, за да е сигурно, че са достатъчно устойчиви да се справят със сътресения. Така например те са длъжни да поддържат допълнителни средства за периоди на затруднения, наречени капиталови буфери.

В нашите мерки за смекчаване на последствията от кризата централно място заема призивът към банките да използват сега своите капиталови буфери. Така ще се освободи капитал на стойност 120 млрд. евро. Банките могат да използват тези средства, за да поемат загубите от кризата или да ги разпределят за нови кредити за домакинствата и фирмите на стойност до 1,8 трлн. евро.

Банките трябва да използват своите буфери именно в моменти като настоящия. Това следва да допринесе за осигуряването на непрекъснат достъп до финансиране за домакинствата и фирмите в този труден период.

Намаляваме рисковете за банките и увеличаваме техния капацитет за кредитиране

Намаляваме рисковете за банките и увеличаваме техния капацитет за кредитиране

Когато отпускат кредити, банките трябва да спазват определени правила. Те трябва да предоставят само кредити, които смятат, че гражданите и фирмите ще могат да изплатят.

Освен това ние изискваме от банките внимателно да наблюдават отпуснатите кредити. Когато банката определи, че даден клиент най-вероятно няма да изплати кредита си, тя трябва да класифицира този кредит като „необслужван“ или „лош“ и да задели средства за свързаните с него загуби. Ако кредитът не бъде изплатен, банката остава с по-малко средства за отпускането на други кредити.

Ние разбираме, че в кризисна ситуация дори клиенти със стабилни финанси, може временно да срещнат затруднения при изплащането на кредитите си. За да се избегне положение, при което банките изпитват недостиг на средства, защото повече кредити на такъв вид клиенти биват класифицирани като необслужвани, сега банките разполагат с повече гъвкавост при класифицирането на кредити, обезпечени с публични гаранции.

Освен това сме разхлабили изискванията за средствата, които банките трябва да заделят, за да са подготвени за загуби от кредити с държавно обезпечение. Това освобождава още капитал за кредити за домакинствата и предприятията.

Помагаме на банките да насочат усилията си към жизненоважното финансиране на икономиката

Помагаме на банките да насочат усилията си към жизненоважното финансиране на икономиката

Надзорът допринася за поддържането на стабилна финансова система. Освен това той поставя пред банките многобройни изисквания. В разгара на кризата, когато множество банки са изправени пред сериозни оперативни проблеми, ние се стремим да разсрочим графиците за поднадзорните банки, така че те да могат да се съсредоточат върху своята ключова функция: да предоставят кредити на домакинствата и фирмите.

За тази цел ще приспособим надзорните графици, процеси и срокове към обстоятелствата на всяка банка. Така например ще обмислим пренасрочване на предстоящите проверки в поднадзорните банки и удължаване на сроковете, в които трябва да отстранят слабостите, установени при наскоро проведени проверки.

Насърчаваме банките да поемат своята част от бремето

Насърчаваме банките да поемат своята част от бремето

Кризата е изключително тежка за гражданите и предприятията в цялата еврозона. За да насърчим банките и техните акционери да поемат своята част от бремето, призовахме банките да не изплащат дивиденти и да не изкупуват обратно акции по време на пандемията. Вместо това те следва да използват всички средства, освободени в резултат от горепосочените мерки, за да поемат загуби или да предоставят кредити за икономиката в еврозоната. Така ще могат да допринесат за преодоляването на кризата.

Помагаме на икономиката да се справи със сътресението чрез закупуване на активи

Помагаме на икономиката да се справи със сътресението чрез закупуване на активи и дългосрочни кредити за банките

За да подкрепи икономиката по време на кризата, ЕЦБ също така въведе пакет от мерки в областта на паричната политика, с които да осигури наличието на достатъчно средства за банките и предприятията.

Така например, купуваме няколко вида активи по програма за закупувне на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP),  в размер на 1350 млрд. евро. Купуваме например облигации направо от банките. По този начин им предоставяме повече средства, с които могат да отпускат кредити за домакинствата и фирмите. Също така купуваме облигации на предприятията, което им осигурява допълнителен източник на кредитиране. И двата вида покупки допринасят за стимулиране на разходите и инвестициите с цел да се подкрепи икономическият растеж.

Освен това предлагаме дългосрочни кредити при много благоприятни условия на банки, които продължават да отпускат кредити на най-нуждаещите се. Смекчили сме изискванията за активите, които банките трябва да предоставят като гаранция или „обезпечение“ за тези кредити, за да се уверим, че обезпечението, с което разполагат, е достатъчно. Това също така спомага да се осигури способността на банките да продължат да предоставят кредити.


Търсите актуална информация за коронавируса?

7 July 2020
Kerstin af Jochnick: Supervising the new normal
Blog post by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB
25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group

Вижте всички публикации на тема коронавирус


Искате да научите повече?

Ние сме на Ваше разположение. Ако имате въпроси, свържете се с нас на info@ecb.europa.eu.