Menu

Нашите мерки във връзка с пандемията от коронавирус

Ние в ЕЦБ въведохме набор от мерки в областта на банковия надзор и паричната политика, за да смекчим въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката на еврозоната и да подкрепим всички европейски граждани.


„За разлика от финансовата криза през 2008 г. този път не банките са в основата на проблема. Въпреки това трябва да се погрижим те да могат да допринесат за разрешаването му.“

Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ


Нашите мерки в подкрепа на икономиката на еврозоната

Грижим се за достъп до кредитиране за предприятията и домакинствата

Грижим се за достъп до кредитиране за предприятията и домакинствата

Банките изпълняват ключова роля за нормалното функциониране на икономиката, като осигуряват на гражданите и предприятията достъп до необходимите средства за спестявания и инвестиции. Поради особеното си място в икономиката банките също така трябва да спазват специфични правила, за да е сигурно, че са достатъчно устойчиви да се справят със сътресения. Така например те са длъжни да поддържат допълнителни средства за периоди на затруднения, наречени капиталови буфери.

В нашите мерки за смекчаване на последствията от кризата централно място заема призивът към банките да използват сега своите капиталови буфери. Така се освобождава капитал на стойност 120 млрд. евро. Банките могат да използват тези средства, за да поемат загуби от кризата, или да ги насочат за нови кредити за домакинствата и фирмите на обща стойност до 1,8 трлн. евро.

Банките трябва да използват своите буфери именно в моменти като настоящия. Това допринася за осигуряването на непрекъснат достъп до финансиране за домакинствата и фирмите в този труден период.

Намаляваме рисковете за банките и увеличаваме техния капацитет за кредитиране

Намаляваме рисковете за банките и увеличаваме техния капацитет за кредитиране

Когато отпускат кредити, банките трябва да спазват определени правила. Те трябва да предоставят само кредити, които смятат, че гражданите и фирмите ще могат да изплатят.

Освен това ние изискваме от банките внимателно да наблюдават отпуснатите кредити. Когато банката определи, че даден клиент най-вероятно няма да изплати кредита си, тя трябва да класифицира този кредит като „необслужван“ или „лош“ и да задели средства за свързаните с него загуби. Ако кредитът не бъде изплатен, банката остава с по-малко средства за отпускането на други кредити.

Ние разбираме, че в кризисна ситуация дори клиенти със стабилни финанси може временно да срещнат затруднения при изплащането на кредитите си. За да се избегне положение, при което банките изпитват недостиг на средства, защото повече кредити на такъв вид клиенти биват класифицирани като необслужвани, банките разполагат с повече гъвкавост при класифицирането на кредити, обезпечени с публични гаранции.

Освен това сме разхлабили изискванията за средствата, които банките трябва да заделят, за да са подготвени за загуби от кредити с държавно обезпечение. Това освобождава още капитал за кредити за домакинствата и предприятията.

Помагаме на банките да насочат усилията си към жизненоважното финансиране на икономиката

Помагаме на банките да насочат усилията си към жизненоважното финансиране на икономиката

Надзорът допринася за поддържането на стабилна финансова система. Освен това той поставя пред банките многобройни изисквания. В разгара на кризата, когато множество банки са изправени пред сериозни оперативни проблеми, ние смекчихме някои от сроковете, които поднадзорните банки трябва да спазват, така че те да могат да се съсредоточат върху своята ключова функция – да предоставят кредити на домакинствата и фирмите.

За тази цел коригираме надзорните графици, процеси и срокове към обстоятелствата на всяка банка. Така например, можем да пренасрочим предстоящите проверки в поднадзорните банки и да удължим сроковете, в които те трябва да отстранят слабостите, установени при наскоро проведени проверки.

Освен това подхождаме прагматично към годишния процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Целта ни е да осигурим ефективна и целенасочена оценка на банките под прекия надзор на ЕЦБ, като същевременно намалим бремето в сравнение с нормалния цикъл на ПНПО. В центъра на вниманието е оценка на способността на банките да реагират на текущите предизвикателства; ще се оценяват и най-съществените рискове и уязвимости, свързани със ситуацията с коронавируса.

Насърчаваме банките да поемат своята част от бремето

Насърчаваме банките да поемат своята част от бремето

Кризата е изключително тежка за гражданите и предприятията в цялата еврозона. За да насърчим банките и техните акционери да поемат своята част от бремето, призовахме банките засега да не изплащат дивиденти и да не изкупуват собствени акции или поне да ограничат изплащането на дивиденти и бонуси. Вместо това те следва да използват средствата, освободени в резултат от горепосочените мерки, за да поемат загуби или да предоставят кредити за икономиката в еврозоната. Така ще могат да допринесат за преодоляването на кризата.

Помагаме на икономиката да се справи със сътресението чрез закупуване на активи

Помагаме на икономиката да се справи със сътресението чрез закупуване на активи и дългосрочни кредити за банките

За да подкрепи икономиката по време на кризата, ЕЦБ също така въведе пакет от мерки в областта на паричната политика, с които да осигури наличието на достатъчно средства за банките и предприятията.

Така например, купуваме няколко вида активи по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), чийто общ размер е 1850 млрд. евро. Едни от тях са облигациите, които купуваме директно от банките. По този начин им предоставяме повече средства, с които могат да отпускат кредити за домакинствата и фирмите. Също така купуваме облигации на предприятия, което им осигурява допълнителен източник на кредитиране. И двата вида покупки допринасят за стимулиране на разходите и инвестициите с цел да се подкрепи икономическият растеж.

Освен това предлагаме дългосрочни кредити при много благоприятни условия на банки, които продължават да отпускат кредити на най-нуждаещите се. Смекчили сме изискванията за активите, които банките трябва да предоставят като гаранция или „обезпечение“ за тези кредити, за да е сигурно, че те разполагат с достатъчно обезпечения. Това също спомага да се осигури способността на банките да продължат да предоставят кредити.


Търсите актуална информация за коронавируса?

19 July 2021
Elizabeth McCaul: Credit risk: Acting now paves the way for sound resilience later
Blog post by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB
7 July 2021
The post-pandemic outlook in the banking union
Presentation by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at an event on NPLs organised by Credit Village
6 July 2021
Andrea Enria: Exchange of views at the Finance and Treasury Committee of the Italian Senate
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21 June 2021
Elizabeth McCaul: Emerging risks for the European banking sector in the post-pandemic era
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, Salzburg Global Finance Forum, Financial Services in the Post-Pandemic Era: An Opportunity for a Green and Digitally-Enabled Recovery?
18 June 2021
ECB extends leverage ratio relief for banks until March 2022

Вижте всички публикации на тема коронавирус


Искате да научите повече?

Ние сме на Ваше разположение. Ако имате въпроси, свържете се с нас на info@ecb.europa.eu.