Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Нашите мерки във връзка с пандемията от коронавирус

За разлика от финансовата криза през 2008 г. този път не банките са в основата на проблема. Въпреки това трябва да се погрижим те да могат да допринесат за разрешаването му.

Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ

Ние в ЕЦБ въведохме набор от мерки в областта на банковия надзор и паричната политика, за да смекчим въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката на еврозоната и да подкрепим всички европейски граждани.

Грижим се за достъп до кредитиране за предприятията и домакинствата

Банките изпълняват ключова роля за нормалното функциониране на икономиката, като осигуряват на гражданите и предприятията достъп до необходимите им средства за инвестиции. Поради особеното си място в икономиката банките също така трябва да спазват специфични правила, за да е сигурно, че са достатъчно устойчиви да се справят със сътресения. Така например те са длъжни да поддържат допълнителни средства за периоди на затруднения, наречени капиталови буфери.

В нашите мерки за смекчаване на последствията от кризата централно място заема призивът към банките да използват сега своите капиталови буфери. Така се освобождава капитал в размер на 120 млрд. евро. Банките могат да използват тези средства, за да поемат загуби от кризата, или да ги насочат за нови кредити за домакинствата и фирмите на обща стойност до 1,8 трлн. евро.

Банките трябва да използват своите буфери именно в моменти като настоящия. Това допринася за осигуряването на непрекъснат достъп до финансиране за домакинствата и фирмите в този труден период.

Прессъобщение: Банковият надзор в ЕЦБ предоставя временни капиталови и оперативни облекчения в отговор на коронавируса Надзорът. Как работи?: Защо банките трябва да поддържат капитал?

Намаляваме рисковете за банките и увеличаваме техния капацитет за кредитиране

Когато отпускат кредити, банките трябва да спазват определени правила. Те трябва да предоставят само кредити, които смятат, че гражданите и фирмите ще могат да изплатят.

Освен това ние изискваме от банките внимателно да наблюдават отпуснатите кредити. Когато банката определи, че даден клиент най-вероятно няма да изплати кредита си, тя трябва да класифицира този кредит като „необслужван“ или „лош“ и да задели средства за свързаните с него загуби. Ако кредитът не бъде изплатен, банката остава с по-малко средства за отпускането на други кредити.

Ние разбираме, че в кризисна ситуация дори клиенти със стабилни финанси може временно да срещнат затруднения при изплащането на кредитите си. За да се избегне положение, при което банките изпитват недостиг на средства, защото повече кредити на такъв вид клиенти биват класифицирани като необслужвани, на тях им е позволена повече гъвкавост при класифицирането на кредити, обезпечени с публични гаранции.

Освен това сме разхлабили изискванията за средствата, които банките трябва да заделят, за да са подготвени за загуби от кредити с държавно обезпечение. Това освобождава още капитал за кредити за домакинствата и предприятията.

Прессъобщение: Банковият надзор в ЕЦБ позволява на банките допълнителна гъвкавост като мярка срещу коронавируса Надзорът. Как работи?: Какво представляват необслужваните кредити? Прессъобщение: ЕЦБ препоръчва да не се изплащат дивиденти до януари 2021 г. и разяснява сроковете за възстановяване на буферите

Помагаме на банките да насочат усилията си към жизненоважното финансиране на икономиката

Надзорът допринася за поддържането на стабилна финансова система. Освен това той поставя пред банките многобройни изисквания. В разгара на кризата, когато множество банки са изправени пред сериозни оперативни проблеми, ние разсрочихме графиците за поднадзорните банки, така че те да могат да се съсредоточат върху своята ключова функция – да предоставят кредити на домакинствата и фирмите.

За тази цел приспособяваме надзорните графици, процеси и срокове към обстоятелствата на всяка банка. Така например, можем да пренасрочим предстоящи проверки в поднадзорните банки и да удължим сроковете, в които те трябва да отстранят слабостите, установени при наскоро проведени проверки.

Освен това подходихме прагматично към годишния процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Целта ни е да осигурим ефективна и целенасочена оценка на банките под прекия надзор на ЕЦБ, като същевременно намалим бремето в сравнение с нормалния цикъл на ПНПО. В центъра на вниманието е оценка на способността на банките да реагират на текущите предизвикателства и на най-съществените рискове и уязвимости, свързани със ситуацията с коронавируса.

Прессъобщение: Банковият надзор в ЕЦБ предоставя временни капиталови и оперативни облекчения в отговор на коронавируса Как функционира банковият надзор? Надзорни приоритети ПНПО: Процесът по надзорен преглед и оценка

Насърчаваме банките да поемат своята част от бремето

Кризата е изключително тежка за гражданите и предприятията в цялата еврозона. За да насърчим банките и техните акционери да поемат своята част от бремето, ги призовахме засега да не изплащат дивиденти и да не изкупуват собствени акции или поне да ограничат разпределянето на дивиденти и бонуси. Вместо това банките следва да използват средствата, освободени в резултат от горепосочените мерки, за да поемат загуби или да предоставят кредити за икономиката в еврозоната. Така ще могат да допринесат за преодоляването на кризата.

Прессъобщения

ЕЦБ призовава банките да се въздържат от изплащане на дивиденти или да ги ограничат до септември 2021 г. ЕЦБ призовава банките да не изплащат дивиденти поне до октомври 2020 г. ЕЦБ препоръчва да не се изплащат дивиденти до януари 2021 г. и разяснява сроковете за възстановяване на буферите

Помагаме на икономиката да се справи със сътресението чрез закупуване на активи и дългосрочни кредити за банките

За да подкрепи икономиката по време на кризата, ЕЦБ също така въведе пакет от мерки в областта на паричната политика, с които да осигури наличието на достатъчно средства за банките и предприятията.

Така например, купуваме няколко вида активи по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), чийто общ размер е 1850 млрд. евро. Едни от тях са облигациите, които купуваме директно от банките. По този начин им предоставяме повече средства, с които могат да отпускат кредити за домакинствата и фирмите. Също така купуваме облигации на предприятия, което им осигурява допълнителен източник на кредитиране. И двата вида покупки допринасят за стимулиране на разходите и инвестициите с цел да се подкрепи икономическият растеж.

Освен това предлагаме дългосрочни кредити при много благоприятни условия на банки, които продължават да отпускат кредити на най-нуждаещите се. Смекчили сме изискванията за активите, които банките трябва да предоставят като гаранция или „обезпечение“ за тези кредити, за да е сигурно, че те разполагат с достатъчно обезпечения. Това също спомага да се осигури способността на банките да продължат да предоставят кредити.

Прессъобщения

Решения, свързани с паричната политика, 10 декември 2020 г. Чрез целеви операции по кредитиране ЕЦБ удължава подкрепата за банки, които кредитират реалната икономика ЕЦБ удължава операциите по дългосрочно рефинансиране в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия Решения, свързани с паричната политика, 4 юни 2020 г. ЕЦБ обявява пакет от временни мерки за смекчаване на изискванията за обезпечения ЕЦБ обяви програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, в размер на 750 млрд. евро ЕЦБ обявява смекчаване на условията за целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III)
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

МЕРКИ ПО ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви: „В извънредни времена се изискват извънредни действия. За нашия ангажимент към еврото не съществуват ограничения.“ ЕЦБ въведе редица мерки по паричната политика, за да смекчи въздействието от пандемията от коронавирус.

Повече информация
Подайте сигнал