Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP meetmed koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

Erinevalt 2008. aasta finantskriisist ei ole pangad seekord probleemi põhjustajad. Küll aga tuleb tagada, et nad on osa lahendusest.

EKP järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria

EKP on võtnud erinevaid pangandusjärelevalve- ja rahapoliitikameetmeid, et leevendada pandeemia mõju euroala riikide majandusele ja toetada kõiki Euroopa kodanikke.

Tagame ettevõtetele ja kodumajapidamistele juurdepääsu laenudele

Pankadel on tugeva majanduse toetamisel tähtis roll, kuna nad tagavad inimestele ja ettevõtetele juurdepääsu investeeringuteks vajalikele vahenditele. Pankade eriomase ülesande tõttu majanduses peavad nad täitma ka mitmesuguseid eeskirju, et tagada oma vastupanuvõime šokkidele. Nende eeskirjade kohaselt peavad pangad hoidma lisavahendeid ehk kapitalipuhvreid, mis võimaldavad toime tulla keerulistes majandusoludes.

EKP üks olulisemaid kriisileevendusmeetmeid ongi nüüd pankade julgustamine nende kapitalipuhvrite kasutamisel. See võimaldab kasutusse võtta 120 miljardi euro ulatuses vahendeid. Pangad saavad neid kasutada kriisist tuleneva kahju katmisel või suunata need kodumajapidamistele ja ettevõtetele kuni 1,8 triljoni euro väärtuses antavate uute laenude rahastamisse.

Pankade hoitavad puhvrid on mõeldud kasutamiseks just sellistes olukordades, millega praegu silmitsi seisame. See säilitab kriisiolukorras kodumajapidamiste ja ettevõtete juurdepääsu rahastamisele.

Pressiteade: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Miks peavad pangad hoidma kapitali?

Vähendame pankade riske ja suurendame laenuandmisvõimet

Laenuandmisel peavad pangad järgima täpseid eeskirju. Nad peavad veenduma, et laenu saanud eraisikud ja ettevõtted suudavad need tagasi maksta.

Samuti tuleb pankadel jälgida väljastatud laenude teenindamist. Kui selgub, et klient tõenäoliselt ei suuda laenu tagasi maksta, peab pank liigitama selle viivislaenuks ehk halvaks laenuks ja eraldama vahendid kaasneva kahju katmiseks. Sel juhul jääb panga käsutusse vähem vahendeid teiste laenude andmiseks.

On mõistetav, et kriisiolukorras võib isegi majanduslikult usaldusväärsetel klientidel tekkida ajutisi raskusi laenude tagasimaksmisel. Vältimaks olukorda, kus pangal tekib rahaliste vahendite puudujääk seoses ajutistesse raskustesse sattunud klientide laenude halbadeks laenudeks liigitamisega, on pankadel paindlikumad võimalused riigi tagatisega laenude käsitlemisel.

EKP on leevendanud pankade jaoks ka riigi tagatisega laenudega seotud puhvrinõudeid. Seegi võimaldab vabastada vahendeid kodumajapidamistele ja ettevõtetele antavate laenude jaoks.

Pressiteade: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Mis on viivislaenud? Pressiteade: ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Toetame panku majandusele hädavajaliku rahastamise pakkumisel

Pangandusjärelevalve aitab hoida finantssüsteemi stabiilsena. Samuti on selle raames kehtestatud pankadele ulatuslikud nõuded. Kriisiolukorras, kus paljude pankade tegevuses esineb tõsiseid murekohti, oleme pikendanud mõningaid tähtaegu, mida järelevalve alla kuuluvad pangad peavad täitma. See võimaldab neil suunata kogu tähelepanu olulisima ülesande täitmisele, milleks on laenuandmine kodumajapidamistele ja ettevõtetele.

Sel eesmärgil kohandame järelevalvetegevuses kehtestatud ajakavasid, protsesse ja tähtaegu, lähtudes konkreetsete pankade olukorrast. Näiteks võime muuta pankades tehtavate planeeritud kontrollide ajakava ja pikendada tähtaegu, mis on kehtestatud hiljutiste kontrollide käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) tsüklile lähenetakse pragmaatiliselt. Eesmärk on tagada EKP otsese järelevalve alla kuuluvate pankade tõhus ja suunatud hindamine ning vähendada samal ajal koormust võrreldes SREPi tavapäraste tsüklitega. Hinnatakse pankade suutlikkust toime tulla praeguste kitsaskohtadega ning koroonaviiruse pandeemiaga seotud kõige olulisemate riskide ja haavatavustega.

Pressiteade: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Kuidas toimib pangandusjärelevalve? Järelevalveprioriteedid SREP: järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess

Kutsume panku üles andma oma panust

Praegune kriis on erakordselt ränk kõigi euroala inimeste ja ettevõtete jaoks. Julgustamaks panku ja aktsionäre andma oma panust, oleme palunud pankadel praegu mitte välja maksta dividende või tagasi osta aktsiaid või vähemalt piirata dividendide ja boonuste maksmist. Selle asemel peaksid nad kasutama eespool kirjeldatud meetmete tulemusel vabanenud vahendeid kahjumi katmiseks ja laenuandmiseks euroala majandusele. Sel viisil saavad pangad osaleda olukorra lahendamisel.

Pressiteated

ECB asks banks to refrain from or limit dividends until September 2021 ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Toetame majandust šokiga toimetulekul varaostude ja pankadele antavate pikaajaliste laenude kaudu

Selleks et majandust kriisiolukorras toetada, on EKP vastu võtnud rahapoliitiliste meetmete paketi, et tagada pankadele ja ettevõtetele piisavate vahendite kättesaadavus.

Muu hulgas oleme käivitanud pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava, mille raames ostetakse erinevaid varasid 1850 miljardi euro ulatuses. Näiteks ostame võlakirju otse pankadelt. Sel viisil jääb pankade käsutusse rohkem vahendeid laenuandmiseks kodumajapidamistele ja ettevõtetele. EKP ostab ka ettevõtete võlakirju, mis pakub neile täiendavat laenuallikat. Mõlemat liiki ostud ergutavad tarbimist ja investeeringuid, mis omakorda toetavad majanduskasvu.

Pakume ka väga soodsatel tingimustel pikaajalist laenu pankadele, kes jätkavad laenuandmist suurimatele abivajajatele. Ühtlasi oleme leevendanud pankadele nende laenude puhul kehtivaid tagatisnõudeid, et tagada piisava tagatisvara olemasolu. See omakorda võimaldab neil jätkata laenuandmist.

Pressiteated

Rahapoliitilised otsused, 10. detsember 2020 ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Rahapoliitilised otsused, 4. juuni 2020 ECB announces package of temporary collateral easing measures ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)
VAATA LISAKS

Seonduv teave

RAHAPOLIITIKAMEETMED

EKP president Christine Lagarde sõnas: „Erandlikud asjaolud nõuavad erakorralisi meetmeid. Oleme piiranguteta pühendunud euro kaitsmisele.” EKP on võtnud erinevaid rahapoliitikameetmeid koroonaviiruse pandeemia mõju leevendamiseks.

Vaata lähemalt
Rikkumisest teatamine