Răspunsul nostru la pandemia de coronavirus

La BCE, am introdus o serie de măsuri de supraveghere bancară și de politică monetară pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei zonei euro și pentru a sprijini toți cetățenii europeni.


„Spre deosebire de criza financiară din 2008, băncile nu reprezintă sursa problemei de această dată. Dar trebuie să ne asigurăm că pot fi parte a soluției.”

Andrea Enria, președintele Consiliului de supraveghere al BCE


Măsurile noastre de sprijinire a economiei zonei euro

Asigurarea accesului firmelor și populației la credite

Asigurarea accesului firmelor și populației la credite

Băncile dețin un rol esențial în sprijinirea unei economii solide prin asigurarea accesului cetățenilor și firmelor la fondurile de care au nevoie pentru economisire și investiții. Datorită poziției lor speciale în cadrul economiei, băncile trebuie să respecte, de asemenea, anumite norme pentru a se asigura că sunt suficient de robuste pentru a face față șocurilor. Una dintre aceste norme prevede că băncile trebuie să stocheze fonduri suplimentare, denumite „amortizoare de capital”, pentru perioadele dificile.

O componentă principală a măsurilor noastre de atenuare a efectelor crizei este încurajarea băncilor să își utilizeze acum amortizoarele de capital. Aceasta va elibera capital în valoare de 120 de miliarde EUR. Băncile pot utiliza aceste fonduri pentru a absorbi pierderile rezultate în urma crizei sau le pot aloca finanțării, în cuantum de până la 1 800 de miliarde EUR, a unor împrumuturi noi acordate populației și companiilor.

Băncile ar trebui să își utilizeze amortizoarele exact în astfel de perioade. Aceasta ar trebui să contribuie la asigurarea în continuare a accesului populației și companiilor la finanțare în această perioadă dificilă.

Reducerea riscurilor băncilor și sporirea capacității de creditare a acestora

Reducerea riscurilor băncilor și sporirea capacității lor de creditare

Băncile trebuie să respecte anumite reguli cu privire la împrumuturile pe care le acordă. Acestea ar trebui să acorde credite numai în măsura în care consideră că populația și companiile le vor putea rambursa.

Solicităm, de asemenea, băncilor să monitorizeze cu atenție împrumuturile pe care le-au acordat. Atunci când o bancă stabilește că este puțin probabil ca un client să ramburseze un credit, aceasta trebuie să clasifice împrumutul ca „neperformant” și să pună deoparte fonduri pentru acoperirea pierderilor asociate. În cazul în care se întâmplă acest lucru, banca dispune de mai puține fonduri pentru a acorda alte împrumuturi.

Înțelegem că, într-o situație de criză, chiar și clienții solizi din punct de vedere financiar se pot confrunta cu probleme temporare în ceea ce privește rambursarea creditelor. Pentru a evita situația în care o bancă nu deține fonduri suficiente din cauză că mai multe împrumuturi acordate unor astfel de clienți sunt clasificate ca „neperformante”, băncile dispun acum de mai multă flexibilitate atunci când clasifică creditele care beneficiază de garanții publice.

Suntem, de asemenea, mai puțin stricți în privința volumului de fonduri pe care băncile trebuie să le pună deoparte pentru a se pregăti în vederea unor pierderi aferente împrumuturilor garantate de autoritățile guvernamentale. Aceasta sporește volumul de capital eliberat pentru acordarea de credite populației și companiilor.

Ajutorul acordat băncilor în vederea axării acestora pe furnizarea de finanțare esențială economiei

Ajutorul acordat băncilor în vederea axării acestora pe furnizarea de finanțare esențială economiei

Supravegherea contribuie la asigurarea menținerii stabilității sistemului financiar. De asemenea, aceasta impune băncilor să îndeplinească un set amplu de cerințe. În mijlocul unei crize, când numeroase bănci se confruntă cu probleme operaționale grave, obiectivul nostru este de a relaxa unele dintre calendarele pe care băncile supravegheate trebuie să le respecte, astfel încât acestea să se poată axa pe îndeplinirea funcției lor esențiale: acordarea de credite populației și companiilor.

În acest scop, vom ajusta calendarele, procesele și termenele de supraveghere în funcție de situația fiecărei bănci. De exemplu, vom analiza posibilitatea reprogramării inspecțiilor următoare ale băncilor supravegheate și a prelungirii termenelor acordate acestora pentru corectarea deficiențelor identificate în cursul inspecțiilor recente.

Încurajarea băncilor să își îndeplinească sarcinile care le revin

Încurajarea băncilor să își îndeplinească rolul

Criza este deosebit de dificilă pentru populația și companiile din întreaga zonă euro. Pentru a încuraja băncile și acționarii acestora să își îndeplinească rolul, am solicitat băncilor să nu plătească dividende sau să răscumpere acțiuni în perioada pandemiei. În schimb, acestea ar trebui să utilizeze orice fonduri eliberate în urma măsurilor pe care le-am evidențiat mai sus pentru a absorbi pierderi sau pentru a acorda credite economiei zonei euro. Aceasta le va permite să fie parte a soluției.

Sprijinirea economiei în vederea absorbirii șocurilor prin achiziții de active

Sprijinirea economiei în vederea absorbirii șocurilor prin achiziții de active și prin acordarea de împrumuturi pe termen lung băncilor

Cu scopul de a sprijini economia în perioada crizei, BCE a lansat, de asemenea, un pachet de măsuri de politică monetară pentru a asigura că băncile și companiile dispun de fonduri suficiente.

De pildă, achiziționăm mai multe tipuri de active în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP), în valoare de 1 350 de miliarde EUR . Spre exemplu, cumpărăm obligațiuni direct de la bănci. În acest mod, punem la dispoziție mai multe fonduri pe care băncile le pot împrumuta populației sau firmelor. Achiziționăm, de asemenea, obligațiuni ale companiilor, asigurându-le o sursă suplimentară de creditare. Ambele tipuri de achiziții contribuie la stimularea cheltuielilor și a investițiilor, în scopul sprijinirii creșterii economice.

Oferim totodată împrumuturi pe termen lung, în condiții foarte favorabile, băncilor care mențin creditarea părților care au cel mai mult nevoie de aceasta. Aplicăm reguli mai puțin stricte activelor pe care băncile trebuie să le constituie drept garanție, sau „colateral”, pentru aceste împrumuturi, pentru a asigura că băncile dispun de garanții suficiente. Aceasta contribuie, o dată în plus, la garantarea faptului că băncile pot acorda în continuare credite.


Cauți cele mai recente informații despre coronavirus?

25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group
10 June 2020
Andrea Enria: Transcript of the media briefing on June 9, 2020 (with Q&A)
Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt am Main, 9 June 2020

Consultă toate publicațiile referitoare la coronavirus


Vrei să afli mai multe?

Ne străduim să îți oferim sprijin. Dacă ai întrebări, contactează-ne la adresa info@ecb.europa.eu.