Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Nasza odpowiedź na pandemię koronawirusa

Tym razem – inaczej niż podczas kryzysu finansowego w roku 2008 – banki nie są źródłem problemu. Ale musimy zadbać o to, żeby mogły stać się częścią rozwiązania.

Andrea Enria, przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC

Żeby złagodzić wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę strefy euro i pomóc społeczeństwu Europy, wprowadziliśmy pakiet środków z zakresu nadzoru bankowego i polityki pieniężnej.

Zapewnienie firmom i gospodarstwom domowym dostępu do kredytów bankowych

Banki odgrywają żywotną rolę w utrzymaniu dobrego stanu gospodarki, ponieważ zapewniają obywatelom i firmom dostęp do środków finansowych na inwestycje. Ze względu na swoje szczególne miejsce w systemie gospodarczym muszą także przestrzegać określonych zasad, które mają im zapewnić odporność na szoki ekonomiczne. Jedna z tych zasad stanowi, że banki powinny mieć odłożone dodatkowe fundusze – tzw. bufory kapitałowe – na trudne czasy.

Kluczowym elementem naszych środków pomocy kryzysowej jest zachęcanie banków, żeby teraz sięgnęły do tych funduszy. W ten sposób mogą uwolnić kapitał w wysokości 120 mld euro. Mogą wykorzystać te środki na pokrycie strat wynikających z kryzysu lub przeznaczyć je na sfinansowanie nowych kredytów dla firm i gospodarstw domowych – na łączną kwotę nawet 1,8 bln euro.

Bufory kapitałowe są przewidziane właśnie na takie okoliczności jak obecne. Mają sprawić, że w tym trudnym okresie firmy i gospodarstwa domowe nadal będą mieć dostęp do finansowania.

Komunikat prasowy: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Nadzór z bliska: dlaczego banki muszą utrzymywać kapitał?

Ograniczenie ryzyka dla banków i zwiększenie ich potencjału kredytowego

Przy udzielaniu kredytów banki muszą przestrzegać określonych zasad. Przede wszystkim powinny pożyczać pieniądze tylko osobom i firmom o dobrej zdolności kredytowej.

Należy także uważnie obserwować sytuację istniejących kredytów. Jeśli bank stwierdzi, że klient nie będzie w stanie spłacić zadłużenia, musi zakwalifikować kredyt jako zagrożony i utworzyć rezerwę na straty z tego tytułu. W rezultacie bankowi pozostanie mniej środków na udzielanie kolejnych kredytów.

Wiemy, że w czasie kryzysu nawet klienci w dobrej kondycji finansowej mogą mieć przejściowe problemy z obsługą zadłużenia. Chcemy uniknąć sytuacji, w której więcej kredytów udzielonych takim klientom zostanie uznanych za zagrożone, przez co w bankach wystąpi niedobór środków na nowe kredyty. Dlatego daliśmy bankom większą swobodę w klasyfikacji kredytów, które są gwarantowane przez państwo.

Mniej rygorystycznie podeszliśmy także do wielkości rezerw, jakie banki muszą tworzyć na pokrycie strat z tytułu kredytów z gwarancją rządową. To pozwoli uwolnić dodatkowy kapitał na finansowanie gospodarstw domowych i firm.

Komunikat prasowy: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Nadzór z bliska: co to są kredyty zagrożone? Komunikat prasowy: ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Pomoc bankom w skupieniu uwagi na zaspokajaniu żywotnych potrzeb finansowych gospodarki

Nadzór bankowy pomaga w utrzymaniu stabilności systemu finansowego. Pilnuje też, żeby banki spełniały obszerny zbiór wymogów. Jednak podczas kryzysu, gdy wiele banków ma poważne problemy operacyjne, częściowo poluzowaliśmy obowiązujące harmonogramy, tak aby nadzorowane przez nas banki mogły się skupić na swojej żywotnej roli – udzielaniu kredytów firmom i gospodarstwom domowym.

W tym celu dostosowujemy harmonogramy, procedury i terminy nadzoru do indywidualnej sytuacji poszczególnych banków. Możemy na przykład odroczyć nadchodzące kontrole oraz przedłużyć terminy na naprawę niedociągnięć wykrytych w poprzednich kontrolach.

Podchodzimy też pragmatycznie do procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). Chcemy, żeby ocena banków nadzorowanych bezpośrednio przez EBC przebiegła sprawnie i była odpowiednio ukierunkowana, ale jednocześnie stanowiła dla banków mniejsze obciążenie niż podczas normalnego cyklu SREP. Analizujemy przede wszystkim zdolność banków do sprostania bieżącym wyzwaniom oraz najistotniejsze ryzyka i podatność na zagrożenia związane z pandemią.

Komunikat prasowy: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Jak działa nadzór bankowy? Priorytety nadzorcze SREP, czyli proces przeglądu i oceny nadzorczej

Zachęcanie banków do poniesienia części ciężaru

Obecny kryzys to niezwykle trudny czas dla ludzi i firm w całej strefie euro. Chcemy zachęcić banki i ich udziałowców do wzięcia na siebie części ciężaru kryzysu. Dlatego zwróciliśmy się do banków, żeby obecnie nie wypłacały dywidend i nie skupowały własnych akcji lub przynajmniej ograniczyły dywidendy i premie. Zamiast tego fundusze uwolnione dzięki opisanym wyżej środkom należy wykorzystać na pokrycie strat lub na kredyty dla gospodarki strefy euro. W ten sposób banki mogą stać się częścią rozwiązania obecnego problemu.

Komunikaty prasowe

ECB asks banks to refrain from or limit dividends until September 2021 ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 ECB extends recommendation not to pay dividends until January 2021 and clarifies timeline to restore buffers

Pomoc gospodarce w amortyzacji szoku dzięki skupowi aktywów i długoterminowemu kredytowi dla banków

Dla wsparcia gospodarki w czasie kryzysu EBC wprowadził także pakiet środków w zakresie polityki pieniężnej, który ma sprawić, że banki i przedsiębiorstwa będą dysponować wystarczającymi funduszami.

Po pierwsze: nabywamy różnego rodzaju papiery wartościowe w ramach nadzwyczajnego programu skupu aktywów w czasie pandemii, na który przeznaczyliśmy 1850 mld euro. Na przykład kupujemy obligacje bezpośrednio od banków, dostarczając w ten sposób więcej środków na kredyty dla gospodarstw domowych i firm. Skupujemy również obligacje przedsiębiorstw, co stanowi dla nich dodatkowe źródło kredytu. Oba rodzaje skupu przyczyniają się do pobudzenia konsumpcji i inwestycji, a w efekcie – wspierają wzrost gospodarczy.

Po drugie: udostępniamy bankom długoterminowy kredyt na bardzo korzystnych warunkach, żeby podtrzymać napływ finansowania bankowego do podmiotów, które tego najbardziej potrzebują. Stosujemy przy tym mniej surowe zasady co do rodzaju aktywów składanych przez banki jako zabezpieczenie tego kredytu, czyli dopuszczamy szerszy wachlarz zabezpieczeń. To także pomaga w podtrzymaniu akcji kredytowej.

Komunikaty prasowe

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej z 10 grudnia 2020 ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Decyzje w sprawie polityki pieniężnej z 4 czerwca 2020 ECB announces package of temporary collateral easing measures ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

ŚRODKI POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała: „Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych działań. Nasze zaangażowanie w ochronę euro nie zna limitów”. Żeby złagodzić skutki pandemii koronawirusa, EBC wprowadził pakiet środków polityki pieniężnej.

Więcej
Demaskowanie nieprawidłowości