Menu

Mūsų atsakas į koronaviruso pandemiją

Parengėme keletą bankų priežiūros ir pinigų politikos srities priemonių, skirtų sušvelninti koronaviruso pandemijos poveikį euro zonos ekonomikai ir paremti visus Europos piliečius.


„Priešingai nei per 2008 m. finansų krizę, šį kartą bankai nėra problemų šaltinis. Tačiau turime pasirūpinti, kad jie galėtų prisidėti prie problemų sprendimo.“

ECB priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria


Mūsų priemonės euro zonos ekonomikai paremti

Užtikriname, kad įmonės ir namų ūkiai galėtų gauti kreditavimą

Užtikriname, kad įmonės ir namų ūkiai galėtų gauti kreditavimą

Palaikant gerą ekonomikos būklę bankai atlieka labai svarbų vaidmenį – jie užtikrina, kad piliečiai ir įmonės galėtų gauti taupymui ir investavimui reikalingų lėšų. Kadangi ekonomikoje bankai užima ypatingą vietą, jie turi laikytis ir tam tikrų taisyklių, kurios padeda užtikrinti, kad bankai būtų pakankamai gerai pasiruošę atremti sukrėtimus. Pagal vieną iš tokių taisyklių bankai turi turėti papildomų lėšų – kapitalo rezervų, kuriuos galėtų panaudoti atėjus sunkiems laikams.

Vienas iš pagrindinių mūsų priemonių, skirtų krizės padariniams švelninti, elementų – skatiname bankus naudoti savo kapitalo rezervus dabar. Taip atlaisvinama 120 mlrd. eurų vertės kapitalo. Bankai šias lėšas gali naudoti per krizę patirtiems nuostoliams padengti arba jas skirti finansuoti naujas paskolas namų ūkiams ir įmonėms už beveik 1,8 trln. eurų.

Kaip tik tokiais laikais bankai turėtų naudoti savo rezervus. Tai padeda užtikrinti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu namų ūkiai ir įmonės ir toliau galėtų gauti finansavimą.

Mažiname bankų riziką ir didiname jų pajėgumą teikti paskolas

Mažiname bankų riziką ir didiname jų pajėgumą teikti paskolas

Teikdami paskolas bankai privalo vadovautis tam tikromis taisyklėmis. Pavyzdžiui, jie turėtų teikti paskolas tik tiems asmenims ir įmonėms, kurie, jų vertinimu, bus pajėgūs paskolas grąžinti.

Be to, reikalaujame, kad bankai atidžiai stebėtų jau išduotas paskolas. Nustatęs, kad klientas greičiausiai nesugebės grąžinti paskolos, bankas privalo šią paskolą priskirti prie neveiksnių (arba blogų) paskolų ir atidėti pinigų su tokiomis paskolomis susijusiems nuostoliams padengti. Jei taip nutinka, bankui lieka mažiau lėšų naujoms paskoloms išduoti.

Suprantame, kad krizės laikotarpiu net finansiškai stabiliems klientams gali kilti laikinų problemų ir būti sunku mokėti paskolų grąžinimo įmokas. Kad nesusidarytų situacija, kuomet bankams ims trūkti lėšų, nes vis daugiau paskolų tokiems klientams bus klasifikuojamos kaip neveiksnios, bankams leista lanksčiau klasifikuoti paskolas, užtikrintas valstybės garantijomis.

Taip pat sušvelninome reikalavimus dėl to, kiek lėšų bankai turi atidėti galimiems nuotoliams dėl paskolų su valstybės garantija padengti. Taip atlaisvinama dar daugiau kapitalo paskoloms namų ūkiams ir įmonėms teikti.

Padedame bankams sutelkti dėmesį į būtiną ekonomikos finansavimą

Padedame bankams sutelkti dėmesį į būtiną ekonomikos finansavimą

Priežiūra padeda užtikrinti finansų sistemos stabilumą, tačiau kartu bankams yra nustatoma daug įvairių priežiūrinių reikalavimų. Todėl krizės laikotarpiu, kai daugelis bankų savo veikloje patiria didelių sunkumų, prižiūrimiems bankams leidome laikytis tam tikrų laisvesnių tvarkaraščių, kad bankai galėtų dėmesį sutelkti į savo pagrindinę funkciją – teikti paskolas namų ūkiams ir verslo subjektams.

Priežiūros tvarkaraščius, procesus ir terminus koreguojame atsižvelgdami į kiekvieno konkretaus banko padėtį. Pavyzdžiui, galime atidėti numatytus prižiūrimų bankų patikrinimus ir pratęsti terminus, iki kada bankai turėtų ištaisyti per paskutinį patikrinimą nustatytus trūkumus.

Per Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) laikomės pragmatinio požiūrio. Siekiame užtikrinti, kad ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų vertinimas būtų efektyvus ir koncentruotas ir kad dėl šio vertinimo tenkanti našta, palyginti su įprastais SREP ciklais, būtų mažesnė. Daugiausia dėmesio skiriame bankų pajėgumui atremti dabartinius su koronaviruso pandemija susijusius iššūkius, pašalinti didžiausias su tuo susijusias rizikas ir apsaugoti labiausiai pažeidžiamas sritis.

Skatiname bankus prisidėti prie krizės padarinių švelninimo

Skatiname bankus prisidėti prie krizės padarinių švelninimo

Visoje euro zonoje žmonėms ir įmonėms ši krizė yra ypatingai sunki. Siekdami paskatinti bankus ir jų akcininkus prisidėti prie krizės padarinių švelninimo, paprašėme bankų kol kas nemokėti dividendų ir nevykdyti akcijų išpirkimo arba bent apriboti dividendų paskirstymą ir premijų mokėjimą. Vietoj to, visas lėšas, atlaisvintas pritaikius prieš tai minėtas priemones, bankai turėtų naudoti nuostoliams padengti arba paskoloms euro zonos ekonomikai teikti. Taip jie padės sušvelninti krizę. 

Vykdydami turto pirkimą padedame sušvelninti sukrėtimo padarinius ekonomikai

Vykdydami turto pirkimą ir suteikdami bankams ilgalaikes paskolas padedame švelninti sukrėtimo padarinius ekonomikai

Siekdamas padėti krizėje atsidūrusiai ekonomikai, ECB pradėjo taikyti ir įvairias pinigų politikos priemones, kuriomis norima užtikrinti, kad bankai ir bendrovės turėtų pakankamai lėšų.

Pagal 1 850 mlrd. EUR specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP) perkame keleto rūšių turtą. Pavyzdžiui, tiesiogiai iš bankų perkame obligacijas. Tokiu būdu bankai gauna daugiau lėšų, kurias gali skolinti namų ūkiams arba įmonėms. Perkame ir bendrovių obligacijas – joms tai papildomas kreditavimo šaltinis. Abiejų tipų pirkimai padeda didinti vartojimą ir investavimą, o tai skatina ekonomikos augimą.

Be to, kad galėtų ir toliau skolinti tiems, kam to reikia labiausiai, bankai gali iš mūsų imti ilgalaikes paskolas labai palankiomis sąlygomis.  Sušvelninome reikalavimus turtui, kurį bankai turi pateikti kaip garantiją (finansinį įkaitą), kad gautų šias paskolas, – taip siekiame užtikrinti, kad bankai šio finansinio įkaito turėtų pakankamai. Tai irgi padeda užtikrinti, kad bankai ir toliau būtų pajėgūs skolinti.


Ieškote naujausios informacijos apie koronavirusą?

14 October 2021
Andrea Enria: Hearing at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
5 October 2021
Edouard Fernandez-Bollo: ECB Banking Supervision’s post-pandemic priorities – the way forward
Keynote address by Edouard Fernandez-Bollo, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the SmithNovak Global NPL Summit
9 September 2021
Andrea Enria: How can we make the most of an incomplete banking union?
Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Eurofi Financial Forum
8 September 2021
Elizabeth McCaul: The final leap: implementing the Basel III reforms in Europe
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Working Group Financial Services hosted by Kangaroo Group on “Finalization of the Basel III Framework - a view from the BCBS”
8 September 2021
Kerstin af Jochnick: European banks – how have they coped with the crisis and what lies ahead?
Speech by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Handelsblatt Banking Summit 2021

Žiūrėti visus pranešimus apie koronavirusą


Norite sužinoti daugiau?

Stengiamės jums padėti. Jei kilo klausimų, rašykite mums adresu info@ecb.europa.eu.