Mūsų atsakas į koronaviruso pandemiją

Parengėme keletą bankų priežiūros ir pinigų politikos srities priemonių, skirtų sušvelninti koronaviruso pandemijos poveikį euro zonos ekonomikai ir paremti visus Europos piliečius.


„Priešingai nei per 2008 m. finansų krizę, šį kartą bankai nėra problemų šaltinis. Tačiau turime pasirūpinti, kad jie galėtų prisidėti prie problemų sprendimo.“

ECB priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria


Mūsų priemonės euro zonos ekonomikai paremti

Užtikriname, kad įmonės ir namų ūkiai galėtų gauti kreditavimą

Užtikriname, kad įmonės ir namų ūkiai galėtų gauti kreditavimą

Palaikant gerą ekonomikos būklę bankai atlieka labai svarbų vaidmenį – jie užtikrina, kad piliečiai ir įmonės galėtų gauti taupymui ir investavimui reikalingų lėšų. Kadangi ekonomikoje bankai užima ypatingą vietą, jie turi laikytis ir tam tikrų taisyklių. Jos padeda užtikrinti, kad bankai būtų pakankamai gerai pasiruošę atlaikyti sukrėtimus. Viena iš šių taisyklių nustato, kad bankai turi turėti papildomų lėšų – kapitalo rezervą, – reikalingų atėjus sunkiems laikams.

Vienas iš pagrindinių mūsų pagalbos krizėje priemonių elementų yra tai, kad bankus raginame naudoti savo kapitalo rezervą dabar. Tai atlaisvins 120 mlrd. eurų vertės kapitalo. Bankai šias lėšas gali naudoti per krizę patirtiems nuostoliams padengti arba jomis finansuoti naujas paskolas namų ūkiams ir įmonėms už beveik 1,8 trln. eurų.

Kaip tik tokiais laikais bankai ir turi naudoti savo rezervą. Tai turėtų padėti užtikrinti, kad šiuo sudėtingu metu namų ūkiai ir įmonės ir toliau gali gauti finansavimą.

Mažiname bankų riziką ir didiname jų pajėgumą teikti paskolas

Mažiname bankų riziką ir didiname jų pajėgumą teikti paskolas

Teikdami paskolas bankai privalo vadovautis tam tikromis taisyklėmis. Pavyzdžiui, jie turėtų teikti paskolas tik tiems asmenims ir įmonėms, kurie, jų vertinimu, bus pajėgūs jas grąžinti.

Be to, reikalaujama, kad bankai atidžiai stebėtų jau išduotas paskolas. Nustatęs, kad klientas greičiausiai nesugebės grąžinti paskolos, bankas privalo šią paskolą priskirti prie neveiksnių (arba blogų) paskolų ir atidėti pinigų nuotoliams. Jei taip nutinka, bankui lieka mažiau lėšų naujoms paskoloms išduoti.

Suprantame, kad, esant krizei, net finansiškai stabiliems klientams gali kilti laikinų sunkumų mokėti paskolų įmokas. Kad nesusidarytų situacija, kuomet bankams ims trūkti lėšų, nes vis daugiau paskolų tokiems klientams bus klasifikuojamos kaip neveiksnios, bankai šiuo metu gali lanksčiau klasifikuoti paskolas, užtikrintas valstybės garantijomis.

Be to, sušvelninome reikalavimus, nustatančius, kiek bankai turi atidėti galimiems nuotoliams dėl paskolų su valstybės garantija dengti. Dėl to atsiranda dar daugiau laisvo kapitalo paskoloms namų ūkiams ir įmonėms teikti.

Padedame bankams sutelkti dėmesį į būtiną ekonomikos finansavimą

Padedame bankams sutelkti dėmesį į būtiną ekonomikos finansavimą

Priežiūra yra vienas iš būdų, padedančių užtikrinti finansų sistemos stabilumą. Bankams nustatyta daug įvairių priežiūrinių reikalavimų. Krizės metu daugeliui bankų kyla rimtų sunkumų vykdyti veiklą, todėl prižiūrimiems bankams leidžiame laikytis tam tikrų laisvesnių tvarkaraščių, kad jie galėtų daugiausia dėmesio skirti savo pagrindinei funkcijai – paskolų namų ūkiams ir įmonėms teikimui.

Tvarkaraščius, procesus ir terminus pakoreguosime atsižvelgdami į kiekvieno konkretaus banko padėtį. Pavyzdžiui, apsvarstysime galimybę atidėti numatytus prižiūrimų bankų patikrinimus ir pratęsti terminus, iki kada bankai turėtų ištaisyti per paskutinį patikrinimą nustatytus trūkumus.

Skatiname bankus prisidėti prie krizės padarinių švelninimo

Skatiname bankus prisidėti prie krizės padarinių švelninimo

Visoje euro zonoje žmonėms ir įmonėms ši krizė ypatingai sunki. Norėdami paraginti bankus ir jų akcininkus prisidėti prie krizės padarinių švelninimo, paprašėme bankų pandemijos metu nemokėti dividendų ir nevykdyti akcijų išpirkimo. Vietoj to, visas lėšas, atlaisvintas pritaikius prieš tai minėtas priemones, jie turėtų naudoti nuostoliams dengti arba paskoloms euro zonos ekonomikai teikti. Taip jie padės sušvelninti krizę.

Vykdydami turto pirkimą padedame sušvelninti sukrėtimo padarinius ekonomikai

Vykdydami turto pirkimą ir suteikdami bankams ilgalaikes paskolas padedame sušvelninti sukrėtimo padarinius ekonomikai

Siekdamas padėti krizėje atsidūrusiai ekonomikai, ECB pradėjo taikyti ir įvairias pinigų politikos priemones, kuriomis norima užtikrinti, kad bankai ir bendrovės turėtų pakankamai lėšų.

Viena šių priemonių – perkame kelių rūšių turtą pagal 1 350 mlrd. eurų vertės specialiąją pandeminę pirkimo programą (PEPP). Pavyzdžiui, tiesiogiai iš bankų perkame obligacijas. Tokiu būdu bankai gauna daugiau lėšų, kurias gali skolinti namų ūkiams arba įmonėms. Perkame ir bendrovių obligacijas – joms tai papildomas kreditavimo šaltinis. Abiejų tipų pirkimai padeda skatinti vartojimą ir investavimą, o tai skatina ekonomikos augimą.

Be to, kad galėtų ir toliau skolinti tiems, kam to reikia labiausiai, bankai gali iš mūsų imti ilgalaikes paskolas labai palankiomis sąlygomis. Sušvelninome reikalavimus turtui, kurį bankai turi pateikti kaip garantiją (vadinamąjį finansinį įkaitą), kad gautų šias paskolas, – taip siekiame užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai finansinio įkaito. Ši priemonė taip pat prisideda prie to, kad bankai būtų pajėgūs skolinti.


Ieškote naujausios informacijos apie koronavirusą?

7 July 2020
Kerstin af Jochnick: Supervising the new normal
Blog post by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB
25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group

Žiūrėti visus pranešimus apie koronavirusą


Norite sužinoti daugiau?

Stengiamės jums padėti. Jei kilo klausimų, rašykite mums adresu info@ecb.europa.eu.