Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Mūsų atsakas į koronaviruso pandemiją

„Priešingai nei per 2008 m. finansų krizę, šį kartą bankai nėra problemų šaltinis. Tačiau turime pasirūpinti, kad jie galėtų prisidėti prie problemų sprendimo.“

ECB priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria

Parengėme keletą bankų priežiūros ir pinigų politikos srities priemonių, skirtų koronaviruso pandemijos poveikiui euro zonos ekonomikai sušvelninti ir visiems Europos piliečiams paremti.

Užtikriname, kad įmonės ir namų ūkiai galėtų gauti kreditavimą

Palaikant gerą ekonomikos būklę bankai atlieka labai svarbų vaidmenį – jie užtikrina, kad piliečiai ir įmonės galėtų gauti investicijoms reikalingų lėšų. Kadangi ekonomikoje bankai užima ypatingą vietą, jie turi laikytis ir tam tikrų taisyklių, kurios padeda užtikrinti, kad bankai būtų pakankamai gerai pasiruošę atremti sukrėtimus. Pagal vieną iš tokių taisyklių bankai turi turėti papildomų lėšų – kapitalo rezervų, kuriuos galėtų panaudoti atėjus sunkiems laikams.

Vienas iš pagrindinių mūsų priemonių, skirtų krizės padariniams švelninti, elementų – skatiname bankus naudoti savo kapitalo rezervus dabar. Taip atlaisvinama 120 mlrd. eurų vertės kapitalo. Bankai šias lėšas gali naudoti per krizę patirtiems nuostoliams padengti arba jas skirti naujoms paskoloms namų ūkiams ir įmonėms už beveik 1,8 trln. eurų finansuoti.

Kaip tik tokiais laikais bankai turėtų naudoti savo rezervus. Tai padeda užtikrinti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu namų ūkiai ir įmonės ir toliau galėtų gauti finansavimą.

Pranešimas spaudai: ECB bankų priežiūra, reaguodama į koronavirusą, laikinai taikys mažiau griežtus kapitalo ir veiklos reikalavimus Priežiūra – iš arčiau. Kodėl bankams reikia turėti kapitalo?

Mažiname bankų riziką ir didiname jų pajėgumą teikti paskolas

Teikdami paskolas bankai privalo vadovautis tam tikromis taisyklėmis. Pavyzdžiui, jie turėtų teikti paskolas tik tiems asmenims ir verslo subjektams, kurie, jų vertinimu, bus pajėgūs paskolas grąžinti.

Be to, reikalaujame, kad bankai atidžiai stebėtų jau išduotas paskolas. Nustatęs, kad klientas greičiausiai nesugebės grąžinti paskolos, bankas privalo šią paskolą priskirti prie neveiksnių (arba blogų) paskolų ir atidėti pinigų su tokiomis paskolomis susijusiems nuostoliams padengti. Jei taip nutinka, bankui lieka mažiau lėšų naujoms paskoloms išduoti.

Suprantame, kad krizės laikotarpiu net finansiškai stabiliems klientams gali kilti laikinų problemų ir būti sunku mokėti paskolų grąžinimo įmokas. Kad nesusidarytų situacija, kuomet bankams ims trūkti lėšų, nes vis daugiau tokiems klientams suteiktų paskolų bus klasifikuojamos kaip neveiksnios, bankams leista lanksčiau klasifikuoti paskolas, užtikrintas valstybės garantijomis.

Taip pat sušvelninome reikalavimus dėl to, kiek lėšų bankai turi atidėti galimiems nuostoliams dėl paskolų su valstybės garantija padengti. Taip atlaisvinama dar daugiau kapitalo paskoloms namų ūkiams ir įmonėms teikti.

Pranešimas spaudai: ECB bankų priežiūra, reaguodama į koronavirusą, bankams suteikia dar daugiau lankstumo Priežiūra – iš arčiau. Kas yra neveiksnios paskolos? Pranešimas spaudai: ECB rekomenduoja dividendų nemokėti iki 2021 m. sausio mėn. ir patikslina rezervų atkūrimo terminus

Padedame bankams sutelkti dėmesį į būtiną ekonomikos finansavimą

Priežiūra padeda užtikrinti finansų sistemos stabilumą, tačiau kartu bankams yra nustatoma daug įvairių priežiūrinių reikalavimų. Todėl krizės laikotarpiu, kai daugelis bankų savo veikloje patiria didelių sunkumų, prižiūrimiems bankams leidome laikytis tam tikrų laisvesnių tvarkaraščių, kad bankai galėtų dėmesį sutelkti į savo pagrindinę funkciją – teikti paskolas namų ūkiams ir verslo subjektams.

Priežiūros tvarkaraščius, procesus ir terminus koreguojame atsižvelgdami į kiekvieno konkretaus banko padėtį. Pavyzdžiui, galime atidėti numatytus prižiūrimų bankų patikrinimus ir pratęsti terminus, iki kada bankai turėtų ištaisyti per paskutinį patikrinimą nustatytus trūkumus.

Per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) taip pat laikomės pragmatinio požiūrio. Siekiame užtikrinti, kad ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų vertinimas būtų efektyvus ir koncentruotas ir kad dėl šio vertinimo tenkanti našta, palyginti su įprastais SREP ciklais, būtų mažesnė. Daugiausia dėmesio skiriame bankų pajėgumui atremti dabartinius su koronaviruso pandemija susijusius iššūkius, pašalinti didžiausias su tuo susijusias rizikas ir apsaugoti labiausiai pažeidžiamas sritis.

Pranešimas spaudai: ECB bankų priežiūra, reaguodama į koronavirusą, laikinai taikys mažiau griežtus kapitalo ir veiklos reikalavimus Kaip veikia bankų priežiūra? Priežiūros prioritetai SREP – Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

Skatiname bankus prisidėti prie krizės padarinių švelninimo

Ši krizė yra nepaprastai sunki visos euro zonos žmonėms ir įmonėms. Siekdami paskatinti bankus ir jų akcininkus prisidėti prie krizės padarinių švelninimo, paprašėme bankų kol kas nemokėti dividendų ir nevykdyti akcijų išpirkimo arba bent apriboti dividendų paskirstymą ir premijų mokėjimą. Vietoj to, visas lėšas, atlaisvintas pritaikius prieš tai minėtas priemones, bankai turėtų naudoti nuostoliams padengti arba paskoloms euro zonos ekonomikai teikti. Taip jie padės sušvelninti krizę.

Pranešimai spaudai

ECB prašo bankų nemokėti dividendų arba jų mokėjimą apriboti iki 2021 m. rugsėjo mėn. ECB prašo bankų nemokėti dividendų bent iki 2020 m. spalio mėn. ECB rekomenduoja nemokėti dividendų iki 2021 m. sausio mėn. ir patikslina rezervų atkūrimo terminus

Vykdydami turto pirkimą ir suteikdami bankams ilgalaikes paskolas padedame švelninti krizės padarinius ekonomikai

Siekdamas padėti krizėje atsidūrusiai ekonomikai, ECB taip pat pradėjo taikyti įvairias pinigų politikos priemones, kuriomis norima užtikrinti, kad bankai ir bendrovės turėtų pakankamai lėšų.

Pagal 1 850 mlrd. eurų specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP) perkame keleto rūšių turtą. Pavyzdžiui, tiesiogiai iš bankų perkame obligacijas. Tokiu būdu bankai gauna daugiau lėšų, kurias gali skolinti namų ūkiams arba verslo subjektams. Perkame ir bendrovių obligacijas – joms tai papildomas kreditavimo šaltinis. Abiejų tipų pirkimai padeda didinti vartojimą ir investavimą, o tai skatina ekonomikos augimą.

Be to, kad galėtų ir toliau skolinti tiems, kam to reikia labiausiai, bankai gali iš mūsų imti ilgalaikes paskolas labai palankiomis sąlygomis. Sušvelninome reikalavimus turtui, kurį bankai turi pateikti kaip garantiją (finansinį įkaitą), kad gautų šias paskolas, – taip siekiame užtikrinti, kad bankai šio finansinio įkaito turėtų pakankamai. Tai irgi padeda užtikrinti, kad bankai ir toliau būtų pajėgūs skolinti.

Pranešimai spaudai

2020 m. gruodžio 10 d. sprendimai dėl pinigų politikos ECB pratęsia per tikslines skolinimo operacijas teikiamą paramą bankams, skolinantiems realiajai ekonomikai ECB plečia specialiąsias pandemines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas 2020 m. birželio 4 d. sprendimai dėl pinigų politikos ECB skelbia įkaitui taikomų sąlygų laikino sušvelninimo priemonių paketą ECB paskelbė 750 mlrd. eurų specialiąją pandeminę pirkimo programą ECB paskelbė švelninantis tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO III) sąlygas
TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

PINIGŲ POLITIKOS PRIEMONĖS

ECB Pirmininkė Christine Lagarde pažymėjo: „Ypatingu metu tenka imtis ypatingų veiksmų. Mūsų įsipareigojimas remti eurą – neribotas.“ ECB įgyvendina keletą pinigų politikos priemonių koronaviruso pandemijos poveikiui sušvelninti.

Sužinokite daugiau
Informavimas apie pažeidimus