Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Mecanismul unic de supraveghere

Mecanismul unic de supraveghere (MUS) se referă la sistemul de supraveghere bancară din Europa și este format din BCE și autorităţile naţionale de supraveghere din ţările participante.

Autoritățile naționale de supraveghere

Obiectivele principale ale supravegherii bancare europene sunt:

 • asigurarea siguranţei și solidității sistemului bancar european;
 • sporirea gradului de integrare și de stabilitate financiară;
 • asigurarea unui proces de supraveghere consecvent.

Supravegherea bancară europeană reprezintă unul dintre cei doi piloni ai uniunii bancare din cadrul UE, alături de Mecanismul unic de rezoluție.

Uniunea bancară

De ce avem nevoie de supraveghere bancară europeană?

Criza financiară recentă a evidențiat rapiditatea și forța cu care problemele din sectorul financiar se pot propaga, în special în cadrul unei uniuni monetare, precum și modul în care astfel de probleme afectează direct populația la nivel european.

Scopul supravegherii bancare europene este să restabilească încrederea în sectorul bancar european și să sporească reziliența băncilor.

Care este rolul BCE?

În calitate de instituție independentă a Uniunii Europene, BCE monitorizează supravegherea bancară dintr-o perspectivă europeană prin:

 • instituirea unei abordări comune cu privire la supravegherea zilnică;
 • adoptarea de măsuri de supraveghere și corective armonizate;
 • asigurarea aplicării consecvente a reglementărilor și a politicilor de supraveghere.

BCE, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, este responsabilă de asigurarea unei supravegheri bancare europene eficace și consecvente.

Ce presupune supravegherea bancară?

BCE are competența de:

 • a efectua controale de supraveghere, inspecții la fața locului și anchete;
 • a acorda sau a retrage autorizațiile băncilor;
 • a evalua achizițiile și cedările de participații calificate ale băncilor;
 • a asigura respectarea normelor prudențiale ale UE;
 • a defini cerințe mai stricte privind capitalul („rezerve de capital”) pentru a contracara eventualele riscuri financiare.
Ciclul de supraveghere

Cine face obiectul supravegherii?

Bănci supravegheate direct

BCE supraveghează în mod direct cele 113 de bănci semnificative din țările participante. Aceste bănci dețin aproximativ 82% din activele bancare din aceste țări.

Decizia prin care se stabilește dacă o bancă este considerată semnificativă se bazează pe o serie de criterii.

Criterii pentru stabilirea caracterului semnificativ

Supravegherea continuă a băncilor semnificative este realizată de echipe comune de supraveghere (ECS). Fiecărei bănci semnificative i se alocă o ECS specială, alcătuită din membri ai personalului BCE și ai autorităților naționale de supraveghere.

Echipele comune de supraveghere

Bănci supravegheate indirect

Băncile care nu sunt considerate semnificative sunt cunoscute sub denumirea de instituții „mai puțin semnificative”. Ele vor fi monitorizate în continuare de autoritățile naționale de supraveghere, în strânsă colaborare cu BCE.

BCE poate decide în orice moment să supravegheze direct oricare dintre aceste bănci, pentru a asigura aplicarea consecventă a unor standarde înalte de supraveghere.

Ce țări participă?

Toate țările din zona euro participă în mod automat la supravegherea bancară europeană.

Autoritățile naționale de supraveghere ale țărilor participante

Alte țări din UE a căror monedă oficială nu este încă euro pot alege să participe, prin inițierea unei „cooperări strânse” între BCE și autoritățile naționale de supraveghere. Bulgaria a aderat la supravegherea bancară europeană prin inițierea unei „cooperări strânse” în luna octombrie 2020.

Decizia BCE care reglementează procedurile privind cooperarea strânsă

Cooperarea cu țările neparticipante

Pentru acele țări din UE care nu participă la supravegherea bancară europeană, BCE și autoritățile naționale de supraveghere relevante pot defini, într-un memorandum de înţelegere, modalitățile de cooperare în materie de supraveghere.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate