Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Informazzjoni legali importanti li għandha tiġi kkunsidrata qabel l-użu tal-pjattaforma tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta

L-għan tal-pjattaforma tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta

Il-pjattaforma tal-żvelar ta’ informazzjoni protetta tifforma parti mill-mekkaniżmu ta’ żvelar ta’ informazzjoni protetta tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE). In-nies jistgħu jużawha bħala mezz biex jirrapportaw suspetti ta’ ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (magħrufa wkoll bħala “liġi tal-UE rilevanti”) minn entità taħt superviżjoni, superviżur nazzjonali jew il-BĊE nnifsu. Il-BĊE jinkoraġġixxi lil kull min għandu motivi raġonevoli biex jemmen li seħħ ksur tal-liġi rilevanti tal-UE biex jissottometti rapport permezz tal-pjattaforma tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta sakemm ikun qed jaġixxi bil-bona fede.

Il-BĊE ma jipprovdix pariri legali dwar kwistjonijiet irrappurtati permezz tal-pjattaforma tiegħu għall-iżvelar ta’ informazzjoni protetta.

Id-definizzjoni tal-liġi rilevanti tal-UE

Għall-finijiet tal-pjattaforma tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta, il-liġi rilevanti tal-UE tinkludi r-regoli relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (jew “banek”). Il-BĊE japplika dawn ir-regoli meta jwettaq il-kompiti mogħtija lilu mir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU)  (Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013). Dawn ir-regoli jinkludu:

Il-kompiti superviżorji li mhumiex ikkonferiti lill-BĊE (bħall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, il-protezzjoni tal-konsumaturi u s-superviżjoni tas-servizzi ta’ pagament) ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-pjattaforma tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta, sakemm il-kwistjoni rrapportata ma tindikax ksur tar-rekwiżiti prudenzjali.

Jekk tixtieq tirrapporta ksur relatat ma’ wieħed mill-kompiti msemmija hawn fuq, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtorità kompetenti nazzjonali rilevanti fl-Istat Membru tiegħek.

Kif jiġi rrapportat ksur tad-dritt tal-UE relatat mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu

Kwalunkwe rapport ta’ ksur tad-dritt tal-UE relatat mas-superviżjoni prudenzjali tal-banek li jsir bil-bona fede jiġi ttrattat bħala rapport protett. Jekk tixtieq tirrapporta ksur, jekk jogħġbok uża l-pjattaforma sigura tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta u wieġeb il-mistoqsijiet f’kemm jista’ jkun dettall.

Jekk il-pjattaforma tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta ma tkunx disponibbli fil-lingwa tiegħek, tista’ tikteb it-tweġibiet tiegħek fi kwalunkwe lingwa uffiċjali oħra tal-UE. Jekk jogħġbok ippreżenta l-allegazzjonijiet tiegħek fil-lingwa magħżula tiegħek fil-qasam ta’ test liberu tal-formola ta’ rappurtar tal-pjattaforma tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta.

Tista’ wkoll tirrapporta ksur b’mod anonimu. Meta tissottometti l-informazzjoni b’mod anonimu, jekk jogħġbok kun ċert li tneħħi kwalunkwe informazzjoni li tista’ tidentifikak – pereżempju, proprjetajiet tal-fajl li jista’ jkun fihom ismek bħala l-awtur ta’ dokument.

Ir-rapporti kollha jiġu ttrattati b’mod kunfidenzjali fl-osservanza tal-qafas ta’ protezzjoni tad-data tal-UE. Il-BĊE jipproteġi d-data personali u jiżgura protezzjoni xierqa kemm għall-parti li tirrapporta (l-informatur) kif ukoll għall-parti akkużata. Ara l-istqarrija ta’ privatezza relatata għal aktar informazzjoni dwar l-istandards tal-protezzjoni tad-data applikati.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta u l-pjattaforma ddedikata tal-BĊE – b’mod partikolari dwar il-komunikazzjoni mal-BĊE u s-sottomissjoni tar-rapport tiegħek u dokumenti relatati.

Użu ħażin tal-pjattaforma tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta

L-użu ħażin tal-pjattaforma tal-iżvelar ta’ informazzjoni protetta jista’ jikkostitwixxi reat kriminali fi Stat Membru wieħed jew aktar tal-UE. Inkunsiderazzjoni ta’ dan, jekk rapport jiġi ppreżentat bil-mala fede, il-BĊE jista’ jitlob lill-awtorità nazzjonali kompetenti rilevanti biex tirreferi l-kwistjoni lill-awtoritajiet xierqa għall-investigazzjoni u l-possibbiltà ta’ prosekuzzjoni kriminali, skont il-liġi nazzjonali, biex jiġu protetti r-reputazzjoni u d-drittijiet tal-partijiet involuti kollha.

ARA WKOLL

Skopri aktar dwar kontenut relatat

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)