Menu

Informazzjoni legali importanti qabel l-użu tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet

L-għan tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet

Bħala parti mill-mekkaniżmu tal-BĊE dwar ksur/rappurtar ta’ illegalitajiet, il-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet tipprovdi mezz għar-rappurtar ta’ ksur suspettat ta’ liġi rilevanti tal-Unjoni Ewropea minn bank taħt superviżjoni, superviżur nazzjonali jew mill-BĊE stess. Il-BĊE jħeġġeġ lil kull individwu, li jaġixxi b’intenzjoni tajba u li jkollu motivi raġonevoli li jkun twettaq ksur ta’ liġi rilevanti tal-UE, biex jissottometti rapport permezz tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet.

Il-BĊE ma jipprovdix pariri legali dwar kwistjonijiet rappurtati lill-BĊE.

Definizzjoni tal-liġi rilevanti tal-UE

Għall-għanijiet tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet, il-liġi rilevanti tal-UE tinkludi r-regoli relatati mas-superviżjoni prudenzjali tal-banek li l-BĊE japplika meta jwettaq kompiti superviżorji mogħtija lilu bir-Regolament tal-MSU (Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013). Dawn ir-regoli huma:

Il-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet ma tkoprix kwistjonijiet relatati ma’ kompiti superviżorji li mhumiex mogħtija lill-BĊE (bħal dawk kontra l-ħasil tal-flus u dawk kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, il-protezzjoni tal-konsumatur jew is-superviżjoni tas-servizzi tal-ħlas). Jekk tixtieq tirrapporta ksur relatat ma’ waħda minn dawn il-kwistjonijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtorità rilevanti fl-Istat Membru tiegħek.

Madankollu, ksur ta’ liġi tal-UE li mhijiex rilevanti jista’ jiżvela każi ta’ ksur tar-rekwiżiti prudenzjali u, għalhekk, ta’ liġi tal-UE rilevanti. Pereżempju, każi ta’ ksur ta’ dispożizzjonijiet relatati mal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u/jew kontra l-finanzjament tat-terroriżmu jistgħu ikunu sintomi ta’ governanza ħażina u mekkaniżmi ħżiena ta’ kontroll intern, li l-istruttura tagħhom hi stabbilita fir-regoli relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu.

Użu mhux xieraq tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet

Użu mhux xieraq tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet jista’ jikkostitwixxi reat kriminali fi Stat jew Stati Membri tal-UE. Għalhekk, jekk rapport ma jiġix sottomess bil-bona fide, il-BĊE jista’ jagħti bidu għal proċeduri kriminali fi Stat Membru biex iħares ir-reputazzjoni u d-drittijiet tal-partijiet kollha involuti.

Kif tirrapporta ksur ta’ liġi tal-UE rilevanti

Kull rapport ta’ ksur ta’ liġi tal-UE rilevanti li jsir b’intenzjoni tajba jiġi trattat bħala rapport protett. Jekk tixtieq tirrapporta ksur, jekk jogħġbok uża l-pjattaforma sigura għar-rappurtar ta’ illegalitajiet u wieġeb il-mistoqsijiet bl-iktar dettall possibbli.

Il-BĊE jirrakkomanda bil-qawwa li tissottometti kwalunkwe dokument rilevanti b'appoġġ għall-allegazzjonijiet tiegħek. Jekk rapport ikun fih allegazzjonijiet mhux sostanzjati, il-BĊE jista’ jiddeċiedi li ma jieħu ebda miżura ta' segwitu.

Għalkemm il-formola tar-rappurtar fuq il-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet bħalissa hi disponibbli bl-Ingliż biss, tista’ tikkomunika mal-BĊE fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE. Jekk tixtieq tuża lingwa uffiċjali tal-UE li mhijiex l-Ingliż, jekk jogħġbok elenka l-allegazzjonijiet tiegħek f'dik il-lingwa fis-sezzjoni tat-test liberu tal-formola tar-rappurtar tal-pjattaforma għar-rappurtar ta’ illegalitajiet.

Aktar informazzjoni hi disponibbli dwar is-suġġett tar-rappurtar ta’ illegalitajiet u l-pjattaforma speċifika tal-BĊE – b’mod partikolari dwar il-komunikazzjoni mal-BĊE u s-sottomissjoni tar-rapport tiegħek u d-dokumenti relatati.

Tista’ tirrapporta ksur bla ma tikxef l-identità tiegħek. Ir-rapporti kollha jiġu proċessati b’mod konfidenzjali skont il-liġi tal-UE għall-ħarsien tad-dejta. Il-BĊE jiżgura li d-dejta personali ta’ individwi li jirrapurtaw ksur suspettat, u ta’ individwi li allegatament ikunu kkommettew reat, jiġu protetti b’mod xieraq. Ara d-dikjarazzjoni tal-privatezza relatata għal aktar informazzjoni dwar l-istandards tal-protezzjoni tad-dejta li jiġu applikati.