Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pomembne pravne informacije, preden uporabite platformo za žvižgače

Cilj platforme za žvižgače

Kot del mehanizma ECB za prijavo kršitev platforma za žvižgače omogoča, da prijavite sum kršitve relevantne zakonodaje Evropske unije s strani nadzorovane banke, nacionalnega nadzornika ali same ECB. ECB spodbuja posameznike, ki v dobri veri in utemeljeno menijo, da je prišlo do kršitve relevantne zakonodaje EU, da preko platforme za žvižgače predložijo prijavo.

ECB ne daje pravnih nasvetov o zadevah, ki se ji prijavljajo.

Opredelitev relevantne zakonodaje EU

Za namene platforme za žvižgače relevantna zakonodaja EU obsega pravila, ki se nanašajo na bonitetni nadzor bank in jih ECB uporablja, ko izvaja nadzorniške naloge, ki jih nanjo prenaša uredba o enotnemu mehanizmu nadzora (Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013). Ta pravila so:

Platforma za žvižgače ne pokriva zadev v zvezi z nadzorniškimi nalogami, ki niso prenesene na ECB (na primer preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, varstvo potrošnikov ali nadzor plačilnih storitev). Če želite prijaviti kršitev, ki se nanaša na katero od teh področij, kontaktirajte relevantni organ v svoji državi članici.

Kršitev zakonodaje, ki ni relevantna zakonodaja EU, pa lahko vseeno razkrije kršitev bonitetnih zahtev in s tem relevantne zakonodaje EU. Kršitev določb, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja oziroma boj proti financiranju terorizma, je lahko na primer simptom nezanesljivih mehanizmov upravljanja in internih kontrol, katerih strukturo določajo pravila v zvezi z bonitetnim nadzorom kreditnih institucij.

Zloraba platforme za žvižgače

Zloraba platforme za žvižgače lahko v eni ali več državah članicah EU predstavlja kaznivo dejanje. Če torej prijava ni predložena v dobri veri, lahko ECB v državi članici sproži kazenski postopek, da bi zaščitila ugled in pravice vseh vpletenih strani.

Kako prijaviti kršitev relevantne zakonodaje EU?

Vsaka prijava kršitve relevantne zakonodaje EU, ki je predložena v dobri veri, se bo obravnavala kot varovano poročilo. Če želite prijaviti kršitev, uporabite varno platformo za žvižgače in čim bolj podrobno odgovorite na vprašanja.

ECB zelo priporoča, da v podporo svojim domnevam predložite relevantno dokumentacijo. Če so v poročilu neutemeljene domneve, se lahko ECB odloči, da ne bo nadalje ukrepala.

Čeprav je obrazec za prijavo kršitev na platformi za žvižgače trenutno na voljo samo v angleščini, lahko z ECB komunicirate v kateremkoli uradnem jeziku EU. Če želite uporabiti uradni jezik EU, ki ni angleščina, lahko svoje domneve v tem jeziku opišete v poljih za prost vnos besedila v obrazcu za prijavo na platformi za žvižgače.

Na voljo so dodatne informacije o prijavi kršitev in o platformi ECB – zlasti kar zadeva komuniciranje z ECB ter predložitev prijave in s tem povezanih dokumentov.

Kršitev lahko prijavite tudi brez razkritja svoje identitete. Vse prijave se v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov obravnavajo zaupno. ECB zagotavlja, da so osebni podatki posameznikov, ki prijavljajo sum kršitve, in posameznikov, ki so domnevno zakrivili kršitev, ustrezno zaščiteni. Glej izjavo o varstvu zasebnosti, kjer so dodatne informacije o uporabljenih standardih varstva podatkov.