Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Seznanite se s pomembnimi pravnimi informacijami, preden uporabite platformo za žvižgače

Namen platforme za žvižgače

Platforma za žvižgače je sestavni del mehanizma Evropske centralne banke (ECB) za prijavo kršitev. Posamezniki jo lahko uporabijo, da prijavijo domnevne kršitve zakonodaje Evropske unije v zvezi z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij (»relevantne zakonodaje EU«) s strani nadzorovanega subjekta, nacionalnega nadzornika ali same ECB. ECB spodbuja vsakogar, ki utemeljeno domneva, da je prišlo do kršitve relevantne zakonodaje EU, naj predloži prijavo preko platforme za žvižgače pod pogojem, da ravna v dobri veri.

ECB ne daje pravnih nasvetov o zadevah, ki jih posamezniki prijavijo preko platforme za žvižgače.

Opredelitev relevantne zakonodaje EU

Za namene platforme za žvižgače relevantna zakonodaja EU obsega pravila v zvezi z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij (oziroma »bank«). ECB ta pravila uporablja, ko izvaja nadzorniške naloge, ki so nanjo prenesene z uredbo o enotnem mehanizmu nadzora (EMN) (Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013). Ta pravila so:

Nadzorniške naloge, ki niso prenesene na ECB (preprečevanje pranja denarja, boj proti financiranju terorizma, varstvo potrošnikov in nadzor nad plačilnimi storitvami), ne sodijo v kontekst platforme za žvižgače, razen če je prijavljena zadeva povezana s kršitvijo zahtev glede skrbnega in varnega poslovanja.

Če želite prijaviti kršitev, ki se nanaša na katero od omenjenih področij, kontaktirajte relevantni pristojni nacionalni organ v svoji državi članici.

Kako prijaviti kršitev zakonodaje EU v zvezi z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij

Vsaka prijava kršitve zakonodaje EU v zvezi z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja bank, ki je predložena v dobri veri, se bo obravnavala kot varovano poročilo. Če želite prijaviti kršitev, uporabite varno platformo za žvižgače in čim bolj podrobno odgovorite na vprašanja.

Če platforma za žvižgače ni na voljo v vašem jeziku, lahko odgovore predložite v kateremkoli drugem uradnem jeziku EU. Svoje domneve navedite v jeziku, ki ste ga izbrali, v polju s prostim besedilom v obrazcu za prijavo kršitev na platformi za žvižgače.

Kršitev lahko prijavite tudi anonimno. Če informacije posredujete anonimno, odstranite vse informacije, s katerimi bi vas bilo mogoče identificirati – na primer lastnosti datotek, ki lahko vsebujejo vaše ime kot avtorja dokumenta.

Vse prijave se v skladu z okvirom EU o varstvo podatkov obravnavajo zaupno. ECB varuje osebne podatke in zagotavlja ustrezno zaščito tako prijavitelja (žvižgača) kot tudi obdolženca. Glej izjavo o varstvu zasebnosti, kjer so dodatne informacije o uporabljenih standardih varstva podatkov.

Na voljo so dodatne informacije o prijavi kršitev in o platformi ECB – zlasti kar zadeva komuniciranje z ECB ter predložitev prijave in s tem povezanih dokumentov.

Zloraba platforme za žvižgače

Zloraba platforme za žvižgače lahko v eni ali več državah članicah EU predstavlja kaznivo dejanje. Ob upoštevanju tega lahko ECB, če je prijava predložena v slabi veri, od relevantnega pristojnega nacionalnega organa zahteva, da zadevo predloži ustreznim organom v preiskavo in morebitni kazenski pregon v skladu z nacionalno zakonodajo, da se zaščitijo ugled in pravice vseh udeleženih strank.

GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Žvižgaštvo