Menu

Fontos jogi információk a visszaélés-bejelentő platform használata előtt

A visszaélés-bejelentő oldal célja

Bejelentés tehető az EKB jogsértés- vagy visszaélés-bejelentő mechanizmusába tartozó platformon, ha felmerül a gyanú, hogy egy felügyelt bank, a nemzeti felügyelet vagy maga az EKB hatályos uniós jogszabályt sért. Az EKB minden jóhiszeműen eljáró személyt a platformon való bejelentés megtételére ösztönöz, hogy ha alapos indokkal valamely releváns uniós jogszabály megsértését vélelmezi.

Ugyanakkor nem nyújtunk jogi tanácsot a kapott bejelentésekről.

A releváns európai uniós jogszabályok meghatározása

A visszaélés-bejelentő platform szempontjából azok az EU-jogszabályok relevánsak, amelyek a bankok prudenciális felügyeletére vonatkoznak. Az EKB az SSM-rendeletben (a Tanács 1024/2013/EU rendelete) rá ruházott felügyeleti feladatok ellátása kapcsán az alábbi szabályokat követi:

A visszaélés-bejelentő oldal nem foglalkozik az EKB-ra rá nem ruházott felügyeleti feladatokkal kapcsolatos ügyekkel (például pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem, fogyasztóvédelem és a fizetési szolgáltatások felügyelete). Ha az említett kérdésköröket érintő jogsértést kíván bejelenteni, szíveskedjék az illetékes tagállami szervhez fordulni.

A nem erre a tárgykörre vonatkozó uniós jogszabályok megsértése azonban felfedheti prudenciális követelmények, tehát releváns EU-s jogszabályok megszegését is. Például a pénzmosással, illetve a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos rendelkezések megsértése hibás szervezetirányítási és belső kontrollmechanizmusokra utalhat, amelyek struktúrája a hitelintézetek prudenciális felügyeletéhez kapcsolódó szabályokban van meghatározva.

A visszaélés-bejelentő oldal jogellenes használata

A visszaélés-bejelentő platform jogellenes használata egy vagy több uniós tagállamban is bűncselekménynek minősülhet. Ennélfogva az EKB nem jóhiszemű bejelentés esetén az összes érintett fél jó hírének és jogainak védelme érdekében büntetőeljárást kezdeményezhet valamely tagállamban.

Hogyan kell bejelenteni a releváns EU-jogszabályok megsértését?

A releváns uniós jogszabályok megsértésére vonatkozó minden jóhiszemű bejelentést védett bejelentésként kezelünk. Bejelentési szándék esetén kérjük, hogy a biztonságos visszaélés-bejelentő platformot használja, és a lehető legrészletesebben válaszoljon az ott feltett kérdésekre.

Az EKB nyomatékosan ajánlja a bejelentő állításait alátámasztó, releváns dokumentumok benyújtását. Ha ilyen iratokat nem nyújt be, lehetséges, hogy az EKB nem tesz további lépéseket.

Noha a platformon található bejelentő űrlap jelenleg csak angol nyelven érhető el, az EKB-t az EU bármely hivatalos nyelvén megkeresheti. Amennyiben nem az angol nyelvet szeretné használni, a visszaélés-bejelentő oldalon található űrlap szabadszöveges mezőjében írja le a közlendőjét.

Bővebb tájékoztatás is elérhető a visszaélés-bejelentésről és az EKB erre szolgáló oldaláról, különösen az EKB-val való kommunikáció, a bejelentés módja és a kapcsolódó iratok benyújtása témakörében.

A jogsértések a bejelentő kilétének felfedése nélkül is jelezhetők. Minden bejelentést bizalmasan, az uniós adatvédelmi jognak megfelelően kezelünk. Az EKB gondoskodik az állítólagos jogsértők és a bejelentők személyes adatainak megfelelő védelméről. Az alkalmazott adatvédelmi normákról a kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.