Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Fontos jogi információk, amelyeket figyelembe kell venni a visszaélés-bejelentő oldal használata előtt

A visszaélés-bejelentő oldal célja

Az Európai Központi Bank (EKB) visszaélés-bejelentő mechanizmusához tartozó oldalon bejelentés tehető, ha felmerül a gyanú, hogy egy felügyelt szervezet, a nemzeti felügyelet vagy maga az EKB a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó európai uniós jogszabályt sért (azaz a „releváns uniós jogba” ütközik). Az EKB arra ösztönzi azokat a jóhiszeműen eljáró személyeket, akik alapos indokkal feltételezik a releváns uniós jog megsértését, hogy tegyenek bejelentést az oldalon.

Az EKB nem nyújt jogi tanácsot a visszaélés-bejelentő oldalon bejelentett ügyekben.

A releváns európai uniós jogszabályok meghatározása

A visszaélés-bejelentő oldal szempontjából azok az uniós jogszabályok relevánsak, amelyek a hitelintézetek (vagy „bankok”) prudenciális felügyeletére vonatkoznak. Az EKB az egységes felügyeleti mechanizmusról (SSM) szóló rendeletben (1024/2013/EU tanácsi rendelet) ráruházott felügyeleti feladatok ellátása során többek között a következő szabályokat alkalmazza:

Az EKB-ra nem ruházott felügyeleti feladatok (például a pénzmosás megelőzése, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, a fogyasztóvédelem és a pénzforgalmi szolgáltatások felügyelete) nem tartoznak a visszaélés-bejelentő oldal tárgykörébe – kivéve, ha a bejelentett ügy a prudenciális követelmények megsértésére utal.

Ha a fent említett feladatokat érintő jogsértést kíván bejelenteni, szíveskedjék az érintett tagállam illetékes nemzeti hatóságához fordulni.

Hogyan kell bejelenteni a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó uniós jog megsértését?

A bankok prudenciális felügyeletére vonatkozó uniós jogszabályok megsértéséről tett minden jóhiszemű bejelentést védett bejelentésként kezelünk. Bejelentési szándék esetén kérjük, hogy a biztonságos visszaélés-bejelentő oldalt használja, és a lehető legrészletesebben válaszoljon az ott feltett kérdésekre.

Ha a visszaélés-bejelentő oldal nem érhető el a kívánt nyelven, az EU bármely más hivatalos nyelvén is válaszolhat. Kérjük, a választott nyelven írja le állításait a visszaélés-bejelentő oldalon található űrlap szabadszöveges mezőjében.

A jogsértések névtelenül is bejelenthetők. Ilyenkor feltétlenül távolítsa el azokat az adatokat, amelyek alapján megállapítható a kiléte – például a nevét a dokumentum szerzőjeként feltüntető fájltulajdonságokat.

Minden bejelentést bizalmasan, az uniós adatvédelmi keretrendszernek megfelelően kezelünk. Az EKB óvja a személyes adatokat, és megfelelő védelmet biztosít mind a bejelentő fél (a visszaélést bejelentő személy), mind a megvádolt fél számára. Az alkalmazott adatvédelmi normákról a kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.

Bővebb tájékoztatás is elérhető a visszaélés-bejelentésről és az EKB erre szolgáló oldaláról, különösen az EKB-val való kommunikáció, a bejelentés módja és a kapcsolódó iratok benyújtása témakörében.

A visszaélés-bejelentő oldal jogellenes használata

A visszaélés-bejelentő platform jogellenes használata egy vagy több uniós tagállamban is bűncselekménynek minősülhet. Ennélfogva az EKB rosszhiszemű bejelentés esetén az összes érintett fél jó hírének és jogainak védelme érdekében felkérheti az illetékes nemzeti hatóságot, hogy továbbítsa az ügyet a megfelelő hatóságokhoz a nemzeti jognak megfelelő nyomozás és esetleges büntetőeljárás céljából.

LÁSD MÉG

További kapcsolódó tartalom

Kapcsolódó információk

A felügyelt bankok típusai
Visszaélés bejelentése