SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Vigtig juridisk information før du benytter dig af whistleblowingplatformen

Formålet med whistleblowingplatformen

Whistleblowingplatformen er en del af Den Europæiske Centralbanks (ECB) whistleblowerordning. Her er det muligt at foretage en indberetning, hvis man har mistanke om, at en enhed under tilsyn, en national tilsynsmyndighed eller ECB selv har begået en overtrædelse af EU-lovgivningen om tilsyn med kreditinstitutter (også kaldet "relevant EU-lovgivning"). ECB opfordrer enhver, som har rimelig grund til at tro, at der er sket en overtrædelse af relevant EU-lovgivning, til at indberette dette via whistleblowingplatformen, forudsat at der handles i god tro.

ECB yder ingen juridisk rådgivning om sager, der indberettes via dens whistleblowingplatform.

Sådan defineres relevant EU-lovgivning

I forbindelse med whistleblowingplatformen forstås ved relevant EU-lovgivning reglerne vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (eller "banker"). ECB anvender disse regler, når den udfører de tilsynsopgaver, som den er blevet pålagt i henhold til forordningen om Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) (Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013). Disse regler er:

Tilsynsopgaver, der ikke er blevet overdraget til ECB (fx bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, forbrugerbeskyttelse og tilsyn med betalingstjenester), falder ikke ind under whistleblowingplatformens anvendelsesområde, medmindre den indberettede sag tyder på en overtrædelse af tilsynskravene.

Hvis du ønsker at indberette en overtrædelse i forbindelse med en af disse opgaver, bedes du kontakte den relevante kompetente nationale myndighed i dit medlemsland.

Sådan indberetter du en overtrædelse af EU-lovgivningen om tilsyn med kreditinstitutter

Enhver indberetning af en overtrædelse af EU-lovgivningen om tilsyn med banker, som foretages i god tro, behandles som en beskyttet indberetning. Hvis du ønsker at indberette en overtrædelse, skal du bruge den sikre whistleblowingplatform og besvare spørgsmålene så detaljeret som muligt.

Hvis whistleblowingplatformen ikke findes på dit sprog, kan du skrive dine svar på et hvilket som helst andet officielt EU-sprog. Angiv venligst dine påstande på dit valgte sprog i fritekstfeltet i whistleblowingplatformens indberetningsskema.

Du kan også indberette en overtrædelse anonymt. Hvis du indsender oplysninger anonymt, bedes du sikre dig, at du har fjernet alle oplysninger, der kan identificere dig, fx filegenskaber, som kan indeholde dit navn som forfatter af et dokument.

Alle indberetninger behandles fortroligt i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. ECB beskytter personoplysninger og sikrer en passende beskyttelse af både den indberettende part (whistlebloweren) og den part, der beskyldes for at have begået en overtrædelse. Se den tilknyttede databeskyttelseserklæring for yderligere oplysninger om databeskyttelsesstandarderne.

Du kan finde yderligere oplysninger om whistleblowing og den særlige ECB-platform – navnlig om, hvordan du kan kommunikere med ECB og indsende din indberetning og tilknyttede dokumenter.

Misbrug af whistleblowingplatformen

Misbrug af whistleblowingplatformen kan udgøre en strafbar handling i et eller flere EU-lande. Hvis en indberetning foretages i ond tro, kan ECB anmode den relevante kompetente nationale myndighed om at henvise sagen til de relevante myndigheder med henblik på efterforskning og eventuel strafferetlig retsforfølgning, i overensstemmelse med national lovgivning, for at beskytte alle involverede parters omdømme og rettigheder.

SE OGSÅ

Læs mere om relateret indhold

Flere oplysninger

Typer af banker under tilsyn
Whistleblowing