Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tärkeää oikeudellista tietoa väärinkäytösten ilmoituspalvelusta

Ilmoituspalvelun tarkoitus

Väärinkäytösten ilmoituspalvelussa voi tehdä ilmoituksen, jos epäilee, että jokin valvottava pankki, kansallinen valvontaviranomainen tai itse EKP toimii EU:n pankkivalvontasäädösten vastaisesti. Ilmoittajalla tulee olla hyvä syy uskoa, että EU:n pankkivalvontasäädöksiä on rikottu, ja tällainen ilmoitus väärinkäytösepäilystä tulee tehdä vilpittömin mielin.

EKP käsittelee väärinkäytösepäilyjä koskevat ilmoitukset muttei anna niihin liittyvää lainopillista neuvontaa.

Pankkivalvontasäädökset

Pankkivalvontasäädöksiin on kirjattu EU:n luottolaitosten (eli pankkien) vakavaraisuusvalvontaa koskevat säännökset. EKP soveltaa näitä säännöksiä, kun se hoitaa yhteisessä valvontamekanismissa pankkivalvontatehtäviään, joiden oikeudellisena perustana on neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013 eli YVM-asetus. Pankkivalvontasäädöksillä tarkoitetaan tässä

Esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta, kuluttajansuoja ja maksupalveluiden valvonta eivät kuitenkaan kuulu EKP:n toimivaltaan.

Niitä koskevat ilmoitukset pyydetään tekemään kansallisille viranomaisille.

Väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Ilmoitukset mahdollisesta pankkivalvontasäädösten vastaisesta toiminnasta käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoituksen voi tehdä suojatussa ilmoituspalvelussa. EKP pyytää antamaan palvelussa mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot epäilyksistä.

Palvelu on olemassa suomeksi, mutta ilmoituksen voi tehdä millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Tiedot epäillystä väärinkäytöksestä annetaan lomakkeen vapaassa tekstikentässä.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Tällöin pyydämme poistamaan liiteasiakirjoista tiedot, joiden avulla ilmoittaja olisi mahdollista tunnistaa (jotkin ohjelmat esim. tallentavat asiakirjan laatijan nimen tiedoston ominaisuuksiin).

Kaikki väärinkäytösilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojasäädösten mukaisesti. EKP suojaa sekä ilmoitusten tekijöiden että väärinkäytöksistä epäiltyjen henkilötietoja varmistaakseen heidän asianmukaisen suojelunsa. Lisätietoa noudatetuista tietosuojavaatimuksista on tietosuojalausekkeessa.

EKP:n ilmoituspalvelun käytöstä, yhteydenpidosta EKP:hen ja liitetiedostojen toimittamisesta kerrotaan tarkemmin sivulla Väärinkäytöksistä ilmoittaminen.

Ilmoituspalvelun väärinkäyttö

Ilmoituspalvelun väärinkäyttö voi täyttää rikollisen toiminnan tunnusmerkit joissakin EU:n jäsenvaltioissa. Jos ilmoitus on tehty vilpillisin mielin, EKP voi pyytää kansallisia valvontaviranomaisia esittämään tutkintapyynnön, jonka seurauksena voi olla rikosoikeudenkäynti kaikkien asianosaisten maineen ja oikeuksien suojelemiseksi.

Ilmoita väärinkäytöksestä