Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Svarīga juridiska informācija, kas jāizlasa pirms trauksmes cēlēju platformas lietošanas

Trauksmes cēlēju platformas mērķis

Trauksmes cēlēju platforma ir daļa no Eiropas Centrālās bankas (ECB) trauksmes celšanas mehānisma. Cilvēki to var izmantot kā līdzekli, lai ziņotu par iespējamiem uzraudzītās iestādes, valsts uzraudzības iestādes vai pašas ECB izdarītiem Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (tos dēvē arī par attiecīgajiem ES tiesību aktiem). ECB mudina visas personas, kurām, rīkojoties godprātīgi, ir pamatots iemesls uzskatīt, ka noticis attiecīgo ES tiesību aktu pārkāpums, sniegt ziņojumu, izmantojot trauksmes cēlēju platformu.

ECB nesniedz juridiskas konsultācijas jautājumos, par kuriem ziņots, izmantojot tās trauksmes cēlēju platformu.

Attiecīgo ES tiesību aktu definīcija

Trauksmes cēlēju platformas izpratnē attiecīgie ES tiesību akti ietver noteikumus par kredītiestāžu (jeb banku) prudenciālo uzraudzību. ECB piemēro šos noteikumus, pildot uzraudzības uzdevumus, kas tai uzticēti Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) regulā (Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013). Pie šiem noteikumiem pieder:

Uzraudzības uzdevumi, kas nav uzticēti ECB (piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, terorisma finansēšanas apkarošana, patērētāju aizsardzība un maksājumu pakalpojumu uzraudzība), neietilpst trauksmes cēlēju platformas darbības jomā, ja vien ziņojumā nav norādīts uz prudenciālo prasību pārkāpumu.

Ja vēlaties ziņot par pārkāpumiem saistībā ar kādu no iepriekš minētajiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar savas dalībvalsts attiecīgo nacionālo kompetento iestādi.

Kā ziņot par ES tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību?

Jebkāda veida godprātīgs ziņojums par ES tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar banku prudenciālo uzraudzību tiks uzskatīts par aizsargātu informāciju. Ja vēlaties ziņot par pārkāpumu, lūdzam izmantot drošo trauksmes cēlēju platformu, sniedzot pēc iespējas detalizētākas atbildes uz jautājumiem.

Ja trauksmes cēlēju platforma nav pieejama jūsu valodā, atbildes varat rakstīt jebkurā citā ES oficiālajā valodā. Lūdzam izklāstīt savus apgalvojumus izvēlētajā valodā trauksmes cēlēju platformas ziņojuma veidlapas brīvajā teksta laukā.

Par pārkāpumu var ziņot arī anonīmi. Ja iesniedzat informāciju anonīmi, lūdzam pārliecināties, vai nav palikusi kāda informācija, pēc kuras iespējams jūs identificēt, piemēram, faila rekvizīti, kur esat minēts kā dokumenta autors.

Visi ziņojumi tiek izskatīti, ievērojot konfidencialitāti atbilstoši ES datu aizsardzības regulējumam. ECB aizsargā personas datus, kā arī nodrošina atbilstošu aizsardzību gan personai, kas ziņo par pārkāpumiem (trauksmes cēlējam), gan apsūdzētajai personai. Sīkāku informāciju par piemērotajiem datu aizsardzības standartiem sk. attiecīgajā privātuma paziņojumā.

Pieejama sīkāka informācija par trauksmes celšanu un tai paredzēto ECB platformu, īpaši par saziņu ar ECB un par ziņojuma un saistīto dokumentu iesniegšanu.

Trauksmes cēlēju platformas neatbilstoša izmantošana

Vienā vai vairākās ES dalībvalstīs trauksmes cēlēju platformas neatbilstoša izmantošana var tikt uzskatīta par kriminālu pārkāpumu. Tāpēc, ja ziņojums tiek iesniegts negodprātīgi, ECB var lūgt atbildīgajai nacionālajai kompetentajai iestādei nodot lietu attiecīgajām iestādēm izmeklēšanai un iespējamai kriminālvajāšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai aizsargātu visu iesaistīto pušu reputāciju un tiesības.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Saistītā informācija

Uzraudzīto banku veidi
Trauksmes celšana