Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Prieš pradėdami naudotis informavimo apie pažeidimus platforma, susipažinkite su šia svarbia teisine informacija

Informavimo apie pažeidimus platformos paskirtis

Informavimo apie pažeidimus platforma yra Europos Centrinio Banko (ECB) informavimo apie pažeidimus mechanizmo dalis. Per ją galima pranešti apie įtariamus Europos Sąjungos teisės aktų dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros (t. y. aktualių ES teisės aktų) pažeidimus, kuriuos tariamai padarė prižiūrimi subjektai, nacionalinės priežiūros institucijos arba pats ECB. ECB ragina visus, turinčius pagrįstų priežasčių įtarti, kad aktualūs ES teisės aktai buvo pažeisti, ir veikiančius sąžiningai, pranešti apie pažeidimą per informavimo apie pažeidimus platformą.

Teisinių konsultacijų dėl pažeidimų, apie kuriuos pranešama per ECB informavimo apie pažeidimus platformą, ECB neteikia.

Aktualūs ES teisės aktai

Aktualūs ES teisės aktai, apie kurių pažeidimus galima pranešti per informavimo apie pažeidimus platformą, – tai kredito įstaigų (arba bankų) prudencinės priežiūros taisyklės. ECB šias taisykles taiko vykdydamas jam Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) reglamentu (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013) pavestus priežiūros uždavinius. Šias taisykles sudaro:

Apie pažeidimus, susijusius su priežiūros uždaviniais, kurie nėra pavesti vykdyti ECB (pvz., pinigų plovimo prevencija, kova su teroristų finansavimu, vartotojų apsauga ir mokėjimo paslaugų priežiūra), per informavimo apie pažeidimus platformą pranešti negalima, nebent iš pranešimo matyti, kad pažeisti prudenciniai reikalavimai.

Jeigu norite pranešti apie pažeidimą, susijusį su viena iš pirmiau paminėtų sričių, kreipkitės į atitinkamą savo valstybės narės nacionalinę instituciją.

Kaip pranešti apie ES teisės aktų dėl kredito įstaigų prudencinės priežiūros pažeidimus

Sąžiningai pateiktas pranešimas apie ES teisės aktų dėl bankų prudencinės priežiūros pažeidimą bus tvarkomas kaip apsaugotas pranešimas. Apie pažeidimą galite pranešti naudodamiesi saugia informavimo apie pažeidimus platforma, kuo išsamiau atsakydami į joje pateiktus klausimus.

Jeigu informavimo apie pažeidimus platformos versijos jūsų kalba nėra, atsakymus galite rašyti bet kuria kita oficialiąja ES kalba. Išdėstykite savo įtarimus pasirinkta kalba informavimo apie pranešimus platformoje paskelbtos pranešimo formos tekstiniuose laukeliuose.

Apie pažeidimą taip pat galite pranešti anonimiškai. Jeigu informaciją teikiate anonimiškai, nepamirškite pašalinti visos informacijos, pagal kurią jus būtų galima identifikuoti, pavyzdžiui, dokumento ypatybėse („Properties“) gali būti nurodytas jūsų, kaip dokumento autoriaus, vardas.

Visų pranešimų atžvilgiu laikomasi konfidencialumo reikalavimų pagal ES duomenų apsaugos taisykles. ECB saugo asmens duomenis ir užtikrina tinkamą tiek apie pažeidimus pranešusių asmenų, tiek kaltinamų asmenų apsaugą. Daugiau informacijos apie taikomus duomenų apsaugos standartus pateikta pranešime apie privatumą.

Daugiau informacijos apie informavimą apie pažeidimus ir tam skirtą ECB platformą, ypač apie komunikavimą su ECB, pranešimų bei susijusių dokumentų pateikimą, rasite čia.

Piktnaudžiavimas informavimo apie pažeidimus platforma

Kai kuriose ES valstybėse narėse piktnaudžiavimas informavimo apie pažeidimus platforma gali būti laikomas nusikalstama veika. Todėl, jei pranešimas pateikiamas nesąžiningai, ECB gali prašyti atsakingos nacionalinės kompetentingos institucijos kreiptis į atitinkamas institucijas, kad jos tokį atvejį ištirtų, o prireikus, siekiant apsaugoti susijusių šalių reputaciją ir teises, pagal nacionalinės teisės aktus pradėtų baudžiamąjį persekiojimą.

TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Susijusi informacija

Prižiūrimų bankų tipai
Informavimas apie pažeidimus