Menu

Informații juridice importante înainte de utilizarea platformei dedicate avertizărilor de integritate

Scopul platformei dedicate avertizărilor de integritate

Ca parte a mecanismului BCE pentru raportarea încălcărilor/avertizările de integritate, platforma dedicată avertizărilor de integritate reprezintă un mijloc de raportare a unor presupuse încălcări ale legislației relevante a Uniunii Europene comise de o bancă supravegheată, de o autoritate națională de supraveghere sau chiar de BCE. BCE încurajează orice persoană, care acționează cu bună-credință și are motive întemeiate să considere că s-a comis o încălcare a legislației relevante a UE, să transmită un raport prin intermediul platformei dedicate avertizărilor de integritate.

BCE nu oferă consiliere juridică cu privire la chestiunile care îi sunt raportate.

Definirea legislației relevante a UE

În ceea ce privește platforma dedicată avertizărilor de integritate, legislația relevantă a UE cuprinde normele referitoare la supravegherea prudențială a băncilor, pe care BCE le aplică în vederea îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere care îi sunt conferite prin Regulamentul privind MUS (Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului). Aceste norme sunt:

Platforma dedicată avertizărilor de integritate nu acoperă niciun fel de chestiuni legate de atribuții de supraveghere care nu sunt conferite BCE (precum combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, protecția consumatorilor sau supravegherea serviciilor de plăți). În cazul în care ați dori să raportați o încălcare referitoare la unul dintre aceste aspecte, contactați autoritatea relevantă din statul membru respectiv.

Cu toate acestea, încălcări ale legislației nerelevante a UE pot evidenția încălcări ale cerințelor prudențiale și, implicit, ale legislației relevante a UE. De exemplu, încălcări ale unor dispoziții privind combaterea spălării banilor și/sau a finanțării terorismului pot fi simptome ale unei guvernanțe și ale unor mecanisme de control intern defectuoase, a căror structură este prevăzută în normele referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.

Utilizarea necorespunzătoare a platformei dedicate avertizărilor de integritate

Utilizarea necorespunzătoare a platformei dedicate avertizărilor de integritate poate constitui o infracțiune în unul sau mai multe state membre ale UE. Prin urmare, în cazul în care o raportare nu este transmisă cu bună-credință, BCE poate demara proceduri penale într-un stat membru pentru a proteja reputația și drepturile tuturor părților implicate.

Modalitatea de raportare a unei încălcări a legislației relevante a UE

Orice raportare cu bună-credință a unei încălcări a legislației relevante a UE va fi tratată ca raportare protejată. În cazul în care ați dori să raportați o încălcare, utilizați platforma securizată dedicată avertizărilor de integritate și răspundeți la întrebări cât mai detaliat posibil.

BCE recomandă cu fermitate transmiterea oricăror documente relevante în sprijinul acuzațiilor. Dacă o raportare conține afirmații nefondate, BCE poate decide să nu adopte niciun fel de măsuri ulterioare.

Deși formularul de raportare de pe platforma dedicată avertizărilor de integritate este disponibil, în prezent, numai în limba engleză, puteți comunica cu BCE în orice limbă oficială a UE. În cazul în care ați dori să utilizați o altă limbă oficială a UE decât limba engleză, vă rugăm să redactați acuzațiile în limba respectivă în câmpul liber din formularul de raportare de pe platforma dedicată avertizărilor de integritate.

Sunt disponibile mai multe informații pe tema avertizărilor de integritate și cu privire la platforma BCE dedicată acestora, în special referitor la comunicarea cu BCE și transmiterea raportării și a documentelor conexe.

Puteți raporta o încălcare fără a vă divulga identitatea. Toate raportările sunt tratate în regim de confidențialitate, în conformitate cu cadrul UE de protecție a datelor. BCE asigură că datele cu caracter personal, atât ale persoanelor care raportează o presupusă încălcare, cât și ale persoanelor acuzate de a fi comis o încălcare, sunt protejate în mod corespunzător. A se vedea declarația privind protecția vieții private aferentă pentru mai multe informații privind standardele de protecție a datelor care sunt aplicate.