Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Informații juridice importante care trebuie avute în vedere înainte de utilizarea platformei dedicate avertizărilor de integritate

Scopul platformei dedicate avertizărilor de integritate

Platforma dedicată avertizărilor de integritate face parte din mecanismul de avertizare de integritate al Băncii Centrale Europene (BCE). Poate fi utilizată ca mijloc de raportare a suspiciunilor de încălcare, de către o entitate supravegheată, o autoritate națională de supraveghere sau chiar BCE, a legislației Uniunii Europene referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (cunoscută și sub denumirea de „legislația UE relevantă). BCE încurajează orice persoană care are motive întemeiate să considere că s-a produs o încălcare a legislației UE relevante să o raporteze utilizând platforma dedicată avertizărilor de integritate, cu condiția să acționeze cu bună-credință.

BCE nu oferă consiliere juridică cu privire la chestiunile raportate prin intermediul platformei sale dedicate avertizărilor de integritate.

Definirea legislației relevante a UE

În scopul utilizării platformei dedicate avertizărilor de integritate, legislația UE relevantă cuprinde normele referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (sau „bănci”). BCE aplică aceste norme în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere care îi sunt conferite prin Regulamentul privind Mecanismul unic de supraveghere (MUS) (Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului). Aceste norme includ:

Atribuțiile de supraveghere care nu sunt conferite BCE (precum prevenirea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului, protecția consumatorilor și supravegherea serviciilor de plată) nu intră în domeniul de aplicare a platformei dedicate avertizărilor de integritate, cu excepția cazului în care chestiunea raportată indică o încălcare a cerințelor prudențiale.

Dacă dorești să raportezi o încălcare referitoare la una dintre atribuțiile menționate mai sus, contactează autoritatea națională competentă relevantă din statul membru respectiv.

Cum raportezi o încălcare a legislației UE referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit

Orice raportare cu bună-credință a unei încălcări a legislației UE referitoare la supravegherea prudențială a băncilor va fi tratată ca o raportare protejată. În cazul în care dorești să raportezi o încălcare, utilizează platforma securizată dedicată avertizărilor de integritate și răspunde la întrebări cât mai detaliat posibil.

Dacă platforma dedicată avertizărilor de integritate nu este disponibilă în limba ta, poți scrie răspunsurile în orice altă limbă oficială a UE. Introdu acuzațiile, în limba aleasă, în câmpul pentru text liber din formularul de raportare de pe platforma dedicată avertizărilor de integritate.

Încălcările pot fi raportate și anonim. Dacă transmiți informații anonim, asigură-te că ai eliminat orice informații care ar permite identificarea ta, de exemplu proprietățile fișierului care pot conține numele tău în calitate de autor al documentului.

Toate raportările sunt tratate confidențial, în conformitate cu cadrul UE privind protecția datelor. BCE protejează datele cu caracter personal și asigură o protecție adecvată atât pentru partea care raportează încălcările (avertizorul de integritate), cât și pentru partea acuzată. Pentru mai multe informații privind standardele aplicate de protecție a datelor, a se vedea declarația privind protecția vieții private aferentă.

Mai multe informații privind avertizările de integritate sunt disponibile pe platforma BCE dedicată acestei teme, în special referitor la comunicarea cu BCE și transmiterea raportării și a documentelor conexe.

Utilizarea abuzivă a platformei dedicate avertizărilor de integritate

Utilizarea abuzivă a platformei dedicate avertizărilor de integritate poate constitui o infracțiune în unul sau mai multe state membre ale UE. Având în vedere acest lucru, în cazul în care o raportare este transmisă cu rea-credință, BCE poate solicita autorității naționale competente relevante să sesizeze autoritățile relevante în vederea investigării și a unei posibile urmăriri penale, în conformitate cu legislația națională, pentru a proteja reputația și drepturile tuturor părților implicate.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă

Informații conexe

Tipuri de bănci supravegheate
Avertizările de integritate