Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Važna pravna obavijest koju treba uzeti u obzir prije služenja platformom za prijavu povreda

Cilj platforme za prijavu povreda

Platforma za prijavu povreda dio je mehanizma prijave povreda Europske središnje banke (ESB). Služi za prijavu sumnje da su nadzirani subjekt, nacionalno nadzorno tijelo ili ESB povrijedili pravo Europske unije povezano s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija (tzv. mjerodavno pravo EU‑a). ESB potiče sve koji postupaju u dobroj vjeri i iz opravdanih razloga smatraju da je počinjena povreda mjerodavnog prava EU‑a da na platformi podnesu prijavu o tome.

ESB ne pruža pravne savjete o predmetima prijava koje su mu podnesene na platformi za prijavu povreda.

Što je mjerodavno pravo EU‑a?

Za potrebe platforme za prijavu povreda mjerodavno pravo EU‑a obuhvaća propise koji se odnose na bonitetni nadzor kreditnih institucija odnosno banaka. ESB primjenjuje te propise u provedbi nadzornih zadaća koje su mu dodijeljene uredbom o jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM) (Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013). Ti propisi uključuju:

Platforma za prijavu povreda nije namijenjena pitanjima povezanima s nadzornim zadaćama koje nisu dodijeljene ESB‑u, kao što su sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, zaštita potrošača ili nadzor platnih usluga, ako ujedno nije riječ o povredi bonitetnih zahtjeva.

Želite li prijaviti povredu koja se odnosi na jednu od spomenutih zadaća, obratite se mjerodavnom nacionalnom nadležnom tijelu u svojoj državi članici.

Kako prijaviti povredu prava EU‑a povezanog s bonitetnim nadzorom kreditnih institucija?

Prema svakoj prijavi povrede prava EU‑a povezanog s bonitetnim nadzorom banaka koja je podnesena u dobroj vjeri postupat će se kao prema zaštićenoj prijavi. Želite li prijaviti povredu, učinite to na sigurnoj platformi za prijavu povreda i odgovorite na pitanja uz navođenje što više pojedinosti.

Ako platforma za prijavu povreda nije dostupna na vašem jeziku, odgovore možete napisati na drugom službenom jeziku EU‑a. Svoje navode na odabranom jeziku unesite u polje za unos teksta u obrascu za prijavu koji ćete pronaći na platformi.

Povredu možete prijaviti i anonimno. Ako podnosite anonimnu prijavu, uklonite informacije koje bi mogle omogućiti vašu identifikaciju, npr. podatke o datoteci među kojima je vaše ime kao ime autora dokumenta.

Sa svim prijavama postupa se kao s povjerljivima u skladu s okvirom EU‑a za zaštitu podataka. ESB štiti osobne podatke i jamči odgovarajuću zaštitu kako za prijavitelje tako i za optužene. Dodatne informacije o standardima zaštite podataka koje primjenjujemo možete pronaći u povezanoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

Dostupne su i dodatne informacije o prijavi povreda i odgovarajućoj platformi ESB‑a te posebno o tome kako možete stupiti u dodir s ESB‑om, podnijeti prijavu i dostaviti popratnu dokumentaciju.

Zlouporaba platforme za prijavu povreda

Zlouporaba platforme može imati obilježja kaznenog djela u jednoj državi članici EU‑a ili više njih. Ako prijava nije podnesena u dobroj vjeri, ESB može zatražiti od mjerodavnog nacionalnog nadležnog tijela da predmet uputi odgovarajućim tijelima radi istrage i mogućeg kaznenog progona u skladu s nacionalnim pravom, kako bi se zaštitili ugled i prava svih uključenih strana.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji

Povezane informacije

Vrste nadziranih banaka
Prijava povreda, tzv. zviždanje