Ħarsa lejn is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

4 ta’ Novembru 2016

Is-superviżjoni tal-banek taż-żona tal-euro għaddiet f’idejn il-BĊE sentejn ilu, fl-4 ta’ Novembru 2014. Agħti daqqa t’għajn lejn din il-grafika għal iżjed tagħrif fuq l-għanijiet u l-funzjonijiet tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Għanijiet tas-superviżjoni bankarja

Integrazzjoni finanzjarja
u stabbiltà

Sistema bankarja
sigura u b’saħħitha

Superviżjoni konsistenti
tal-banek

19-il
pajjiż
parteċipanti


Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU)

Iżjed minn
900 staff superviżorju
fil-BĊE
Iżjed minn
4,700 superviżur
mill-awtoritajiet nazzjonali

Deċiżjonijiet tal-Bord Superviżorju fl-2015

Iżjed minn
1,500
deċiżjoni b’kollox

921
proċedura ta’ awtorizzazzjoni
213-il
deċiżjoni SREP
(Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni)

Banek b’superviżjoni (fil-31 ta’ Mejju 2016)

129
bank sinifikanti
b’superviżjoni diretta tal-BĊE
3,500
bank inqas sinifikanti
b’superviżjoni nazzjonali

82%
tal-assi bankarji
taż-żona tal-euro

18%