Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prečo je potrebné dohliadať na komerčné banky?

30. apríla 2018

V záujme zachovania zásadných služieb

Banky poskytujú finančné služby, ktoré využíva každý z nás. Ukladáme si u nich svoje peniaze, požičiavame si od nich, berieme si od nich hypotéky. Spoliehame sa na ne ako jednotlivci, a to isté platí pre domácnosti, podniky a verejný sektor. Banky umožňujú fungovanie finančných trhov, čím vytvárajú podmienky na hospodársku aktivitu.

V záujme posilnenia dôvery

Finančný systém je úzko previazaný. Základným spojivom jeho jednotlivých zložiek je práve dôvera. Zlyhanie jedinej banky by mohlo otriasť dôverou v celý systém a ohroziť jeho integritu. Napríklad hromadné vyberanie vkladov sa môže z problémových inštitúcií rozšíriť i do zdravých a spôsobiť škody aj im. Pád jednej banky môže vyvolať dominový efekt a viesť ku kolapsu mnohých ďalších.

Vedomie, že banky podliehajú dohľadu, je pre trhy i vkladateľov zdrojom istoty, ktorá znižuje pravdepodobnosť hromadného vyberania vkladov a ďalších foriem finančnej kontaminácie.

V záujme ochrany sporiteľov

Bežní sporitelia nedokážu posúdiť mieru bezpečnosti a odolnosti jednotlivých bánk. Nemajú prístup k potrebným informáciám a nemusia ani poznať základné súvislosti. Pravidelným hodnotením rizikovej kultúry a riadenia bánk a udeľovaním (resp. odoberaním) bankových licencií teda orgány dohľadu konajú vo verejnom záujme.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)