Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Právny a politický rámec

Pohybujeme sa v medziach jasne stanoveného rámca.

Pohybujeme sa v medziach jasne stanoveného právneho a politického rámca. Tento rámec stanovuje prudenciálne povinnosti bánk pod naším dohľadom a právomoci a očakávania orgánov dohľadu. Tvorí ho všeobecná banková legislatíva EÚ a špecifickejšie právne predpisy ECB a dokumenty upravujúce jej politiku.

Bankové právo EÚ

Oboznámte sa s pravidlami stanovenými v právnych predpisoch EÚ, ktoré ako orgán dohľadu uplatňujeme a ktoré upravujú podnikanie bánk a riešenie ich krízových situácií.

Bankové právo EÚ

Právny rámec ECB

Oboznámte sa s právnym základom, ktorý vymedzuje naše právomoci v oblasti dohľadu, a právnymi nástrojmi, ktoré máme v rámci dohľadu k dispozícii.

Právny rámec ECB

Digitálna zbierka právnych predpisov

Prezrite si zbierku príslušných právnych predpisov EÚ o bankovom dohľade. Sú k dispozícii v rôznych jazykových verziách na portáli Eur-Lex.

Digitálna zbierka právnych predpisov

Dokumenty o politike dohľadu

Zistite, ako prostredníctvom rôznych dokumentov a komunikačných prostriedkov bližšie objasňujeme svoju politiku v oblasti dohľadu.

Dokumenty o politike dohľadu

Verejné konzultácie

Pri formovaní všeobecných zásad a právnych požiadaviek sa oboznamujeme s názormi odbornej i laickej verejnosti. Na tomto mieste nájdete informácie o minulých a súčasných konzultáciách k návrhom právnych predpisov a dokumentov o politike ECB.

Verejné konzultácie

Memorandá o porozumení

Oboznámte sa s dohodami o spolupráci, ktoré sme uzavreli s orgánmi dohľadu mimo európskeho bankového dohľadu na účely koordinácie dohľadu nad medzinárodnými bankami.

Memorandá o porozumení
ĎALŠIE INFORMÁCIE

Online portál legislatívy EÚ a dodržiavanie usmernení a odporúčaní EBA

EUR-Lex

Všetky právne predpisy ECB sú k dispozícii vo všetkých príslušných úradných jazykoch EÚ na online portáli EUR-Lex, ktorý ako oficiálny portál legislatívy EÚ poskytuje prístup k právnym dokumentom EÚ.

EUR-Lex

Dodržiavanie usmernení a odporúčaní EBA

Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) vydáva usmernenia a odporúčania. Na tomto mieste o nich nájdete bližšie informácie a dozviete sa, ako ich dodržiavame.

Dodržiavanie usmernení a odporúčaní EBA

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)