Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Základné informácie

Pomáhame zaisťovať bezpečnosť a stabilitu bankového systému v Európe.

Európske orgány bankového dohľadu pomáhajú zaisťovať bezpečnosť a stabilitu bankového systému, aby ste sa mohli spoľahnúť na to, že sa banky dokážu vyrovnať aj s náročnými podmienkami.

Konzistentný a štandardizovaný dohľad v celej eurozóne pomáha udržiavať bezpečnosť vašich peňazí a zabezpečuje, aby banky mohli plniť svoju zásadnú úlohu: poskytovať úvery ľuďom a podnikom.

Sme európsky bankový dohľad

Európsky bankový dohľad tvoria ECB a vnútroštátne orgány dohľadu zúčastnených krajín. Finančná kríza zdôraznila potrebu účinnejšieho dohľadu nad bankami. Na tento účel bol v roku 2014 vytvorený európsky bankový dohľad, ktorý je jedným z dvoch pilierov bankovej únie EÚ.

Viac o európskom bankovom dohľade

Dohliadame na najväčšie banky v zúčastnených krajinách

Vykonávame priamy dohľad nad najväčšími bankami v zúčastnených krajinách. Pri výkone dohľadu úzko spolupracujeme s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, ktoré zároveň dohliadajú na menšie banky v jednotlivých krajinách.

Na ktoré banky dohliadame?

Bankám, ktoré nedodržiavajú pravidlá, môžeme uložiť sankcie

Dodržiavanie pravidiel a nariadení zabezpečujeme rôznymi spôsobmi. Od bánk môžeme vyžadovať, aby držali vyšší objem kapitálu. Ak porušia pravidlá, môžeme im uložiť sankcie. Okrem toho udeľujeme a odoberáme bankové licencie. Tým zabezpečujeme účinný dohľad.

Úlohy dohľadu

Zabezpečujeme konzistentný dohľad

Na základe nových poznatkov a pravidelných kontrol kvality neustále zdokonaľujeme naše procesy. To nám pomáha zefektívňovať naše postupy a zvyšovať harmonizáciu dohľadu nad všetkými bankami v zúčastnených krajinách.

Ako funguje bankový dohľad?

Zodpovedáme sa európskym občanom

Dohľad nad bankami je veľkou zodpovednosťou. Plnenie tejto úlohy si vyžaduje nezávislosť pri prijímaní rozhodnutí. To však neznamená, že konáme svojvoľne. V plnej miere sa zodpovedáme Európskemu parlamentu a Rade EÚ a o našich rozhodnutiach pravidelne informujeme.

Zodpovednosť dohľadu

História európskeho bankového dohľadu

Divízia bankového dohľadu ECB začala svoju činnosť v roku 2014. Pozrite si hlavné kroky, ktoré viedli k vytvoreniu európskeho bankového dohľadu – od počiatočných návrhov až po najnovšie dianie.

Míľniky bankového dohľadu

Viac o európskom bankovom dohľade

Rozhodovanie

Prijímame množstvo rozhodnutí, ktoré sú pre banky záväzné. Rozhodnutia vypracúva Rada pre dohľad a prijíma ich Rada guvernérov ECB.

Rozhodovanie
Právny rámec

Pohybujeme sa v medziach jasne stanoveného právneho a politického rámca. Tento rámec stanovuje, aké sú naše právomoci, čo môžeme očakávať od bánk pod naším dohľadom a čo môžu banky očakávať od nás.

Právny rámec
Banková únia

Európsky bankový dohľad je jedným z dvoch pilierov bankovej únie, ktorá vznikla po finančnej kríze z roku 2008. Cieľom bankovej únie je vytvoriť transparentnejší, jednotnejší a bezpečnejší trh pre banky.

Viac informácií

Ako funguje európsky bankový dohľad?

Čo je to jednotný mechanizmus dohľadu? Ako funguje a aké sú jeho úlohy? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v tomto trojminútovom videu.

Kontaktujte nás

Máte otázky o európskom bankovom dohľade a o jeho činnosti? Pozrite si odpovede na najčastejšie otázky alebo nám svoju otázku pošlite.

NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY

Zistite viac o našej práci

Dohľad: kontext.

Táto sekcia prináša bližšie informácie o našej činnosti. V rôznych článkoch vysvetľujeme hlavné témy z oblasti bankového dohľadu.

Dohľad: kontext.

Zapojte sa do našich iniciatív pre mládež

Rozhodnutia, ktoré prijímame, môžu ovplyvniť váš každodenný život. Po celej Európe organizujeme podujatia, ktoré sú pre nás príležitosťou osloviť priamo mladých ľudí a vypočuť si ich názory a podnety.

Najnovšie iniciatívy
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Európsky bankový dohľad v skratke

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)