Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo znamená preventívna rekapitalizácia a ako funguje?

23. decembra 2016 (updated 2 May 2018)

Čo znamená preventívna rekapitalizácia?

Preventívna rekapitalizácia predstavuje štátnu kapitálovú injekciu určenú na navýšenie vlastných zdrojov platobne schopnej banky v prípade, že je potrebná na nápravu závažného narušenia fungovania ekonomiky členského štátu a zachovanie finančnej stability. Ide o mimoriadne opatrenie, ktoré je podmienené konečným súhlasom v rámci Európskej únie pre štátnu podporu. Toto opatrenie nemá za následok aktiváciu riešenia krízovej situácie banky.

Akú úlohu pri preventívnej rekapitalizácii zohráva ECB?

Preventívna rekapitalizácia prichádza do úvahy v prípade platobne schopných bánk. ECB ako príslušný orgán pre významné banky v rámci procesu preventívnej rekapitalizácie potvrdzuje platobnú schopnosť bánk, nad ktorými vykonáva priamy dohľad.

Preventívna rekapitalizácia je okrem toho obmedzená na kapitálové injekcie potrebné na odstránenie nedostatku kapitálu zisteného na základe nepriaznivého scenára záťažového testu. Úlohou ECB je potvrdiť, že banka vykazuje nedostatok kapitálu, vyčísliť výšku schodku na základe nepriaznivého scenára najrelevantnejšieho záťažového testu Európskeho orgánu pre bankovníctvo/procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), a zároveň potvrdiť, že v prípade základného scenára záťažového testu banka žiadny nedostatok kapitálu nevykazuje.

Ako môže banka preventívnu rekapitalizáciu získať?

Banka o preventívnu rekapitalizáciu žiada štátne orgány.

ECB je ako príslušný orgán informovaná a požiadaná o potvrdenie, že banka je platobne schopná. ECB je zároveň požiadaná o vyčíslenie nedostatku kapitálu na základe nepriaznivého scenára príslušného záťažového testu.

Po prijatí tohto potvrdenia môžu príslušné orgány proces preventívnej rekapitalizácie zahájiť. Opatrenia preventívnej rekapitalizácie sú podmienené konečným súhlasom Európskej komisie (generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž) na základe pravidiel štátnej podpory.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)