Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Médiá

Jasná a účinná komunikácia je pre nás veľmi dôležitá

Jasná a účinná komunikácia je pre nás veľmi dôležitá. Buduje dôveru a prispieva k stabilite. Médiá pritom zohrávajú dôležitú úlohu a pomáhajú zabezpečovať našu zodpovednosť voči občanom. Novinári sa zúčastňujú na našich tlačových konferenciách, vedú rozhovory s tvorcami politík a informujú o našej činnosti, opatreniach a iniciatívach.

Tlačové správy

Prostredníctvom tlačových správ verejnosť informujeme o nových menovopolitických rozhodnutiach, zisteniach a iniciatívach.

Tlačové správy

Prejavy

Prejavy členov Rady pre dohľad vám pomáhajú porozumieť nášmu prístupu k bankovému dohľadu a súvisiacim rozhodnutiam. Na tomto mieste nájdete i prepisy našich tlačových konferencií.

Prejavy

Rozhovory

Rozhovory s členmi Rady pre dohľad novinárom približujú prácu bankového dohľadu a dávajú im možnosť zamerať sa na špecifické aspekty. Prepisy týchto rozhovorov zverejňujeme tu.

Rozhovory

Blog bankového dohľadu

Náš blog prináša pohľad pracovníkov dohľadu na aktuálne témy a vývoj bankového dohľadu a bankového sektora.

Blog bankového dohľadu

Publikácie

Na tomto mieste nájdete výročnú správu o činnosti dohľadu, odpovede na otázky poslancov Európskeho parlamentu, listy bankám a ďalšie publikácie súvisiace s bankovým dohľadom.

Publikácie

Supervision Newsletter

Naše noviny Supervision Newsletter vydávame každé tri mesiace. Obsahujú prehľad hlavných otázok spojených s bankovým dohľadom, ktoré sú zaujímavé pre banky i širší finančný sektor.

Supervision Newsletter

Viac informácií

Podcasty

Podcasty ECB vám približujú svet ekonómie, centrálneho bankovníctva a bankového dohľadu. Venujú sa témam a trendom, ktoré sú v súčasnosti dôležité pre hospodárstvo eurozóny a banky.

Podcasty
Verejné vystúpenia a ďalšie aktivity

Týždenný program vám umožňuje sledovať pripravované publikácie a podujatia vrátane tlačových konferencií a verejných vystúpení. Program sa aktualizuje vždy v piatok.

Týždenný program
Žiadosť o vystúpenie

Chceli by ste pozvať člena Rady pre dohľad, aby vystúpil na vašom podujatí? Vyplňte formulár žiadosti a my sa s vami spojíme.

Formulár žiadosti

Kontaktujte nás

Novinári sa v prípade záujmu o rozhovor môžu spojiť s naším tlačovým oddelením.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie zdroje

Konferencie a semináre

Konferencie a semináre na vysokej úrovni pomáhajú prehlbovať náš dialóg s odborníkmi a pripravujú pôdu na budúce rozhodnutia ECB a účinný bankový dohľad.

Konferencie a semináre

Materiál pre televízne stanice a webcasty

Pozrite si živý prenos a záznamy našich webcastov, úvodné vyhlásenia a prepisy z vypočutí v Európskom parlamente ako aj obrazový materiál pre televízne stanice.

Materiál pre televízne stanice a webcasty
PRÍLIŠ ODBORNÁ TÉMA? ECB VYSVETĽUJE
VIAC INFORMÁCIÍ
Európsky bankový dohľad v skratke

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)