Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Organizácia a riadenie

Zabezpečujeme účinný a konzistentný dohľad

Otázkami bankového dohľadu sú v ECB poverené samostatné útvary. Úzko spolupracujeme i s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Spoločne zabezpečujeme účinný a konzistentný dohľad nad podnikaním bánk.

Riadenie

Spoznajte najvyššie priečky našej organizačnej štruktúry a ľudí, ktorí ich obsadzujú.

Organizačné štruktúry

Organizácia

Oboznámte sa s usporiadaním bankového dohľadu v ECB.

Organizačná štruktúra

Vnútroštátne orgány dohľadu

Zistite, kto zodpovedá za dohľad na národnej úrovni v zúčastnených členských štátoch.

Vnútroštátne orgány dohľadu

Rozhodovanie

Oboznámte sa s postupom rozhodovania orgánov dohľadu, kompetentnými útvarmi a spôsobom oddelenia zodpovedností za menovú politiku a bankový dohľad.

Rozhodovanie

Udržiavanie dôvery

Za svoje kroky nesieme zodpovednosť. Každý rok zostavujeme správu o našej činnosti a pravidelne zodpovedáme otázky poslancov Európskeho parlamentu.

Zodpovednosť

Krytie nákladov bankového dohľadu

Dohliadané banky hradia ročný poplatok. Oboznámte sa s postupom výpočtu poplatkov za dohľad.

Poplatky za dohľad

Menovanie predsedu Rady pre dohľad

Nový predseda Rady pre dohľad sa menuje každých päť rokov. Chcete vedieť, kto sa na výbere úspešného kandidáta podieľa a aké požiadavky musí kandidát splniť?

TRANSPARENTNOSŤ

Prístup k verejným vystúpeniam členov Rady pre dohľad a ďalším dokumentom

TÝŽDENNÝ PROGRAM VEREJNÝCH VYSTÚPENÍ A INÝCH AKTIVÍT

Týždenný program vás informuje o našich pripravovaných publikáciách a podujatiach vrátane zasadaní rozhodovacích orgánov, tlačových konferencií a verejných vystúpení. Aktualizuje sa vždy v piatok.

Týždenný program

VEREJNÝ REGISTER DOKUMENTOV

Popri vydávaní tlačových správ, prejavov, rozhovorov a publikácií zároveň poskytujeme prístup k verejnému registru dokumentov.

Prístup k dokumentom

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)