Menu


Organizácia a riadenie

ECB v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu zodpovedá za účinné a konzistentné fungovanie európskeho bankového dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu.

Organizácia

Spoznajte organizáciu dohľadu v ECB a osoby zodpovedné za výkon každodenných činností.

Kto je kto


Riadenie

Zistite kto a akým spôsobom prijíma rozhodnutia o dohľade.

Rozhodovanie


Poplatky za dohľad

Čo znamenajú poplatky za dohľad? Ako sa stanovuje ich výška? Kto je ich povinný platiť a ako?

Poplatky