Menu


Organizzazzjoni u Governanza

Il-BĊE, bil-kooperazzjoni tas-superviżuri nazzjonali, huwa responsabbli biex jiżgura li s-superviżjoni bankarja Ewropea taħdem b’mod effikaċi u konsistenti fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku.

Organizzazzjoni

Skopri kif inhija organizzata s-superviżjoni fil-BĊE u min huwa involut fit-twettiq tal-attivitajiet ta’ kuljum.

Min huma


Governanza

Skopri kif jittieħdu d-deċiżjonijiet superviżorji u min jeħodhom.

Deċiżjonijiet


Tariffi superviżorji

X’inhuma t-tariffi superviżorji? Kif jiġu kkalkulati? Min iħallashom u kif?

Tariffi