Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Prattiki superviżorji

Aħna niżguraw li l-banek ikunu jistgħu jwettqu r-rwol vitali tagħhom

Aħna naħdmu mas-superviżuri nazzjonali biex nagħmlu s-sistema bankarja fl-Ewropa sikura u soda. F’din it-taqsima tista’ ssir taf aktar dwar il-prattiki tagħna, liema banek aħna nissorveljaw u x’miżuri għandna għad-dispożizzjoni tagħna.

Il-Proċess Superviżorju ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni

Bħala superviżuri, aħna nivvalutaw ir-riskji li jiffaċċjaw il-banek u nivverifikaw li l-banek huma mgħammra biex jimmaniġġjaw dawk ir-riskji b’mod xieraq. Din l-attività ewlenija tissejjaħ il-Proċess Superviżorju ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni, jew SREP fil-qosor. L-għan tagħha huwa li jiġu vvalutati l-profili tar-riskju tal-banek b’mod konsistenti u jittieħdu deċiżjonijiet dwar liema miżuri superviżorji huma meħtieġa.

Skopri aktar dwar is-SREP

Prijoritajiet superviżorji

Il-prijoritajiet superviżorji jistabbilixxu l-oqsma għall-attenzjoni għas-sena li ġejja. Jiġu ddefiniti kull sena imma jistgħu jiġu rriveduti fi kwalunwe żmien jekk dan hu ġġustifikat skont l-iżviluppi tar-riskju. Il-prijoritajiet superviżorji huma bbażati fuq il-valutazzjoni tagħna tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin li jiffaċċjaw l-istituzzjonijiet sorveljati.

Skopri aktar dwar il-prijoritajiet superviżorji tagħna

Lista ta’ banek suġġetti għas-superviżjoni

Aħna nissorveljaw direttament l-akbar banek fil-pajjiżi parteċipanti, f’kooperazzjoni mill-qrib mas-superviżuri nazzjonali. Huma jissorveljaw ukoll il-banek iż-żgħar fil-pajjiżi tagħhom.

Skopri aktar dwar liema banek nissorveljaw

Testijiet tal-istress

Aħna nużaw testijiet tal-istress biex nivvalutaw kemm il-banek jistgħu jlaħħqu max-xokkijiet finanzjarji u ekonomiċi. Jgħinuna nidentifikaw il-vulnerabilitajiet tal-banek u nindirizzawhom kmieni fid-djalogu superviżorju mal-banek.

Skopri aktar dwar it-testijiet tal-istress

Data ta’ superviżjoni

Data affidabbli u komparabbli hija l-bażi tax-xogħol tagħna. Tinfurma d-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet sussegwenti tagħna. Biex niżguraw it-trasparenza aħna nippubblikaw ukoll regolarment l-istatistika bankarja superviżorja aggregata tagħna.

Dejta ta’ superviżjoni

Timijiet Superviżorji Konġunti

Is-superviżuri Ewropej u nazzjonali jaħdmu flimkien meta jissorveljaw direttament banek sinifikanti. Waħda mill-forom ewlenin ta’ kooperazzjoni huma t-Timijiet Superviżorji Konġunti (JSTs). Huma jwettqu l-ħidma superviżorja ta’ kuljum u jrawmu kultura superviżorja komuni u superviżjoni konsistenti.

Skopri aktar dwar it-Timijiet Superviżorji Konġunti

Skopri aktar dwar il-prattiki tagħna

Miżuri superviżorji

Il-miżuri superviżorji tagħna għandhom l-għan li jiżguraw li l-banek li nissorveljaw jikkonformaw mar-rekwiżiti prudenzjali. Il-miżuri tagħna jħeġġu lill-banek jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa biex jindirizzaw kwalunkwe kwistjoni kmieni kemm jista’ jkun.

Miżuri superviżorji
Infurzar

Jekk il-banek jonqsu milli jikkonformaw mar-rekwiżiti prudenzjali jew mal-miżuri superviżorji tagħna, nistgħu nimponu wkoll miżuri ta’ infurzar. Nistgħu nimponu dawn il-miżuri biss fil-każ ta’ ksur li jkun għaddej.

Infurzar
Sanzjonijiet

Is-sanzjonijiet huma maħsuba biex jikkastigaw l-imġiba ħażina u jservu mhux biss bħala deterrent għall-bank ikkonċernat iżda wkoll għas-settur bankarju kollu kemm hu. Is-sanzjonijiet tagħna huma maħsuba wkoll biex jinkoraġġixxu kultura ta’ konformità fi ħdan is-sistema bankarja Ewropea.

Sanzjonijiet
Awtorizzazzjonijiet

Fis-superviżjoni bankarja Ewropea l-BĊE huwa inkarigat mill-awtorizzazzjonijiet bankarji. Hawnhekk, il-BĊE japplika l-Ktieb Wieħed tar-Regoli tal-EBA u, fejn rilevanti, il-liġi nazzjonali. Il-BĊE jaħdem ukoll flimkien mas-superviżuri nazzjonali biex jiżgura approċċ konsistenti u standards għoljin madwar il-pajjiżi.

Awtorizzazzjonijiet
Valutazzjonijiet ta' kompetenza u idoneità

Diretturi xierqa huma kruċjali għall-funzjonament tajjeb ta' bank. Għalhekk il-banek għandhom jiżguraw l-adegwatezza tagħhom fuq bażi kontinwa. Il-BĊE jaġixxi bħala gwardjan u jivvaluta l-adegwatezza tal-membri kollha tal-korpi maniġerjali tal-istituzzjonijiet kollha taħt is-superviżjoni diretta tiegħu.

Valutazzjonijiet ta' kompetenza u idoneità
Reviżjoni amministrattiva

Mingħajr preġudizzju għad-dritt li jitressqu proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE), deċiżjonijiet tal-BĊE li jimponu penali jew jimponu miżuri ta’ infurzar jew superviżorji jistgħu jiġu rriveduti mill-Bord Amministrattiv ta’ Reviżjoni fuq talba tal-bank ikkonċernat. 

Bord Amministrattiv ta’ Reviżjoni

Covid-19

Ir-rispons tagħna għall-pandemija tal-koronavirus

PJATTAFORMI TA’ KOMUNIKAZZJONI

Skopri aktar dwar kif taqsam l-informazzjoni magħna

Portal tas-superviżjoni bankarja

Il-portal huwa l-bieb għall-banek għas-servizzi online tagħna dwar is-suġġett tas-superviżjoni bankarja. Tista’ tissottometti informazzjoni u tikkomunika mas-superviżuri permezz tal-portal.

Portal tas-superviżjoni bankarja

Il-Whistleblowers (l-Informaturi)

Uża l-pjattaforma tal-whistleblowing (żvelar ta' informazzjoni protetta) tagħna biex tirrapporta suspett ta’ ksur tal-liġi tal-UE dwar is-superviżjoni bankarja minn bank taħt superviżjoni, awtorità superviżorja nazzjonali jew il-BĊE.

Skopri aktar dwar il-whistleblowing
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Ħarsa lejn is-superviżjoni bankarja Ewropea

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)