Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Mistoqsijiet komuni fuq it-test tal-istress 2018 fl-UE

2 ta' Novembru 2018

X’kien l-iskop tat-test tal-istress 2018 fl-UE?

It-test tal-istress madwar l-UE analizza kif il-pożizzjonijiet tal-kapital tal-banek żviluppaw kemm taħt xenarju bażi kif ukoll xenarju avvers fuq il-bażi tad-dejta minn tmiem is-sena 2017 matul it-tliet snin sa tmiem is-sena 2020.

L-eżerċizzju pprovda lis-superviżuri, lill-banek u lill-parteċipanti l-oħra fis-suq b'qafas analitiku komuni biex iqabblu u jivvalutaw ir-reżiljenza tal-banek tal-UE għal xokkijiet ekonomiċi speċifiċi għall-pajjiż.

It-test tal-istress inkluda 48 bank, li jirrappreżentaw 70% tal-assi bankarji totali fl-Unjoni Ewropea. L-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) kellha responsabbiltà ġenerali għall-eżerċizzju – żviluppat il-metodoloġija, iddeċidiet dwar ix-xenarji u kwalunkwe aġġustament ta' darba, u ppubblikat ir-riżultati tat-test tal-istress fit-tmiem tal-eżerċizzju.

Bħal fl-2016, it-test tal-istress ma kienx eżerċizzju li jkejjel “tgħaddix jew teħilx”. L-ebda rata ta’ ostaklu ma ġiet definita biex tiddefinixxi n-nuqqas jew is-suċċess tal-banek għall-iskop tal-eżerċizzju. Il-konklużjonijiet tat-test tal-istress se jkunu parti mid-djalogu superviżorju kontinwu. Bħala tali, il-fergħa superviżorja tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) se tuża kemm ir-riżultati kwalitattivi (kwalità u tempestività tas-sottomissjonijiet tal-banek) u r-riżultati kwantitattivi (tnaqqis kapitali u r-reżiljenza tal-banek għal kundizzjonijiet avversi tas-suq) bħala tagħrif għall-Proċess Superviżorju ta' Reviżjoni u Evalwazzjoni (SREP). Fil-kuntest tas-SREP, ir-riżultati tat-test tal-istress jintużaw ukoll bħala input meta tiġi determinata d-domanda tal-kapital superviżorju fuq il-banek.

Liema mill-banek issorveljati mill-BĊE ħadu sehem fit-test tal-istress tal-ABE fl-UE kollha?

Mit-48 bank koperti bit-test tal-istress tal-ABE, 33 huma taħt is-superviżjoni diretta tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, u jkopru 70% tal-assi bankarji fiż-żona tal-euro. Ir-riżultati individwali għat-48 bank kollha, flimkien mal-karti tal-bilanċ dettaljati u d-dejta fuq l-iskoperturi sa tmiem l-2017, kienu ppubblikati mill-ABE il-Ġimgħa, 2 ta’ Novembru 2018.

Minbarra t-33 bank tal-BĊE fil-kampjun tal-ABE, il-BĊE wettaq it-test tal-istress tiegħu stess (test tal-istress SREP) b'mod parallel għal dawk il-banek li jissorvelja direttament iżda li mhumiex inklużi fil-kampjun ABE.

Aktar kmieni din is-sena l-BĊE ttestja wkoll l-erba’ banek Griegi li jissorvelja direttament. Filwaqt li jsegwi l-istess metodoloġija u approċċ bħat-test tal-istress madwar l-UE mmexxi mill-ABE, huwa applika skeda mgħaġġla biex ilesti t-test qabel it-tmiem tat-tielet programm ta' appoġġ tal-Mekkaniżmu Ewropew għall-Istabbiltà għall-Greċja.

X'inhu l-eżitu globali tat-test tal-istress? X'kienu l-muturi ewlenin tiegħu u kif dawn huma mqabbla mat-test tal-istress tal-2016?

Ix-xenarju avvers jirriżulta f'tnaqqis totali ta' CET1 għat-33 bank taħt superviżjoni diretta tal-BĊE ta' 3.8 punti perċentwali fuq bażi kompletament mgħobbija, u bit-tnaqqis tal-kapital CET1 mas-sistema kollha minn 13.7% fl-aħħar tas-sena 2017 għal 9.9% fl-aħħar tas-sena 2020. Dan jinkludi impatt ta' 0.3 punt perċentwali mill-applikazzjoni għall-ewwel darba tal-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju 9 (IFRS 9), li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2018. It-tnaqqis korrispondenti huwa 0.5 punt perċentwali ogħla milli fl-eżerċizzju tal-2016.

Mutur ewlieni tar-riżultati taħt ix-xenarju makroekonomiku avvers kien in-nuqqas ta’ kreditu. It-tieni kien xokk ta' spread ta' fondi li parzjalment kien ikkumpensat mill-effett pożittiv ta' rati ogħla ta' interess fit-tul. It-tielet kien stress sinifikanti għad-dħul nett mit-tariffi u l-kummissjonijiet u r-raba’ kien l-impatt tal-prezz tas-suq u xokkijiet ta' likwidità fuq portafolli ta’ valur ġust.

L-eżitu taħt ix-xenarju avvers jirrifletti xenarju makroekonomiku iktar sever u l-introduzzjoni tal-IFRS 9. Jirrifletti wkoll metodoloġija aktar sensittiva għar-riskju. Dan jikkumpensa żżejjed għall-effetti ta' kwalità ta' assi mtejba, speċjalment bħala riżultat tat-tnaqqis b'suċċess tal-volumi ta' self improduttiv (NPLs) u l-benefiċċji li jirriżultaw miż-żieda aktar qawwija fir-rati tal-imgħax fit-tul taħt ix-xenarju.

Minkejja t-tnaqqis akbar, il-proporzjon tal-kapital ta' wara l-istress aggregat ta' 9.9% għal CET1 huwa ogħla minn dak irreġistrat fl-2016, meta kien 8.8%. Dan jikkonferma r-reżistenza mtejba tal-banek parteċipanti għal xokkijiet makroekonomiċi. Madankollu, l-eżerċizzju espona wkoll vulnerabilitajiet f'banek individwali, li s-superviżuri sejrin isegwu.

Ix-xenarju avvers jirriżulta fi tnaqqis ta' proporzjon ta' ingranaġġ għat-33 bank taħt superviżjoni diretta tal-BĊE ta' 0.98 punti perċentwali fuq bażi kompletament mgħobbija, li jnaqqas il-proporzjon ta' ingranaġġ minn medja ta’ 5.11% fl-aħħar tas-sena 2017 għal medja ta' 4.13% fl-aħħar tas-sena 2020.

Tistennew li d-domanda għall-kapital fis-sistema se tikber bħala medja bħala riżultat tal-eżerċizzju tat-test tal-istress?

Aħna ma nistennewx li d-domanda tal-kapital tiżdied bħala medja bħala riżultat tat-test. Madankollu, hemm żviluppi f'xi wħud mill-komponenti li jżidu b'mod mekkaniku d-domanda tal-kapital. Madankollu, dan kien mistenni u huwa indipendenti mit-test tal-istress. Dawn jinkludu komponenti tad-domanda tal-kapital li se jkomplu jiddaħħlu gradwalment u jilħqu l-valur mgħobbi kollu tagħhom fl-1 ta' Jannar 2019, bħal bafers sistemiċi stabbiliti minn awtoritajiet makroprudenzjali (bafers applikabbli għal istituzzjonijiet globali u oħrajn sistemikament importanti u bafers sistemiċi tar-riskju). Kif iddikjarat fil-Ktejjeb SREP 2016 u 2017, il-banek għandhom jistennew ukoll li jkollhom P2G pożittiv fil-futur, irrispettivament mid-dħul gradwali tal-bafers tal-konservazzjoni tal-kapital.

Kif se jiddaħħlu r-riżultati tat-test tal-istress fis-SREP?

L-eżitu kwalitattiv tat-test tal-istress se jiġi inkluż fid-determinazzjoni tar-rekwiżit tal-Pilastru 2 (P2R), speċjalment fl-element ta’ governanza tar-riskju tal-SREP.

Ir-riżultati kwantitattivi, jiġifieri t-tnaqqis tal-kapital fix-xenarju avvers ipotetiku, iservu bħala punt tat-tluq biex jiġi ddeterminat il-livell tal-gwida tal-Pilastru 2 (P2G). Meta jiddefinixxi l-P2G, il-BĊE se juża firxa wiesgħa ta’ informazzjoni. Referenza minnhom ser tkun ir-riżultat ta’ bank wara s-sitwazzjoni negattiva b’relazzjoni mal-proporzjon tal-kapital ta’ 5.5%, jew, fil-każ ta’ banek ta’ importanza sistemika globali (G-SIBs), 5.5% + il-bafer G-SIB.

Dan ir-riżultat se jiġi aġġustat aktar 'il fuq jew 'l isfel, filwaqt li jitqiesu fatturi oħra. Dawn jinkludu l-profil tar-riskju speċifiku tal-istituzzjoni individwali u s-sensittività tiegħu għax-xenarji tal-istress; bidliet interim fil-profil tar-riskju tiegħu wara d-data ta' skadenza tat-test tal-istress (31 ta' Diċembru 2017); u l-miżuri meħuda mill-bank biex jimmitigaw is-sensittivitajiet tar-riskju, bħall-bejgħ tal-assi. Għalhekk, ir-riżultati tat-test tal-istress se jidħlu fil-P2G b’mod mhux mekkanistiku.

Għaldaqstant, mhuwiex possibbli li l-P2G jiġi kkalkulat għal kwalunkwe istituzzjoni billi jsegwi approċċ mekkanistiku u mingħajr għarfien ta' dawn il-fatturi l-oħra.

X'inhuma l-konklużjonijiet ewlenin mit-test tal-istress ta’ din is-sena?

It-telf ta' kreditu jista' l-aktar jiġi spjegat mix-xenarju makroekonomiku. L-istokks tal-NPL kellhom rwol inqas prominenti fl-eżerċizzju fl-2018 milli fl-2016 bħala riżultat ta' titjib fil-karti tal-bilanċ tal-banek.

Taħt ix-xenarju avvers, l-impatt tar-rivalutazzjoni sħiħa fir-riskju tas-suq kien l-iktar qawwi f'G-SIBs. Madankollu, fuq nett din irriżultat fi dħul ogħla mill-klijenti. L-impatt tal-istress fuq l-inċertezza tal-mudell u r-riżervi tal-likwidità affettwaw ukoll dawn il-banek aktar minn oħrajn.

Aġġustamenti għal dividendi, ħlasijiet ta' kupuni fuq strumenti ta' Grad 1 Addizzjonali u kumpens varjabbli (ammont massimu distribwibbli) skont l-Artikolu 141 tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali f'reazzjoni għal kriżi jnaqqsu l-impatt ġenerali taħt ix-xenarju avvers b'madwar 40 punt bażi.

It-test tal-istress jipprovdi għarfien addizzjonali importanti dwar l-ittestjar tal-istress tal-banek u l-kapaċitajiet tal-ġestjoni tar-riskju. Flimkien mal-valutazzjoni tal-kwalità u t-tempestività tas-sottomissjonijiet tal-banek matul l-eżerċizzju, din l-informazzjoni ser tidħol fis-SREP u d-determinazzjoni tal-P2R u l-ippjanar ta' spezzjonijiet fuq il-post u attivitajiet superviżorji oħra.

It-test jippermetti wkoll li naraw jekk il-banek indirizzawx b'suċċess dgħufijiet identifikati f'eżerċizzji tal-passat, pereżempju fir-rigward tal-ittestjar tal-istress, l-aggregazzjoni tad-dejta jew il-kapaċitajiet tal-immudellar.

X'kien eżattament dan it-test ta' eżerċizzju u liema kienu d-differenzi ewlenin meta mqabbla mat-test tal-istress tal-2016?

L-eżerċizzju vvaluta r-reżistenza tal-banek għal żviluppi avversi tas-suq. Huwa għamel dan billi analizza kif il-pożizzjoni tal-kapital tagħhom żviluppat, jekk wieħed jassumi karta tal-bilanċ statika matul it-tliet snin mill-aħħar tal-2017 sa tmiem l-2020 kemm taħt xenarju bażi kif ukoll xenarju avvers. Ix-xenarju bażi kien konformi mat-tbassir ta' Diċembru ppubblikat mill-BĊE, filwaqt li x-xenarju avvers assuma l-materjalizzazzjoni ta' erba’ riskji sistemiċi li tqiesu li jirrappreżentaw l-iktar theddid materjali għall-istabbiltà tas-settur bankarju tal-UE. Dawn ir-riskji kienu:

  1. ipprezzar mill-ġdid f'daqqa u mdaqqas tal-premiums tar-riskji fis-swieq finanzjarji globali
  2. ċirku ta’ rispons avvers bejn profittabbiltà bankarja dgħajfa u tkabbir nominali baxx li jirriżulta mit-tnaqqis fl-attività ekonomika fl-UE
  3. tħassib dwar is-sostenibbiltà tad-dejn pubbliku u privat fil-kuntest ta' pprezzar mill-ġdid potenzjali tal-premiums ta' riskju u żieda fl-inċertezza politika
  4. riskji ta’ likwidità fis-settur finanzjarju mhux bankarju, b'effetti ta' tixrid potenzjali fuq is-sistema finanzjarja usa’

It-test tal-istress ivvaluta l-impatt tal-muturi tar-riskju fuq is-solvenza tal-banek. Il-banek kienu meħtieġa jenfasizzaw sett komuni ta’ riskji (riskju ta' kreditu, inklużi titolizzazzjonijiet; riskju tas-suq u riskju tal-kreditu tal-kontraparti; u riskju operattiv, inkluż riskju ta’ kondotta). Barra minn hekk, huma kienu meħtieġa jipproġettaw l-effett tax-xenarji fuq id-dħul mill-imgħax nett u jenfasizzaw il-profitt u t-telf u l-oġġetti kapitali mhux koperti minn tipi oħra ta' riskju.

Għal dawk il-banek li japplikaw l-IFRS, il-projezzjonijiet tat-test tal-istress qiesu l-introduzzjoni tal-IFRS 9 fl-1 ta’ Jannar 2018. Huma kkunsidraw ukoll id-dispożizzjonijiet fir-Regolament (UE) 2017/2395 rigward l-arranġamenti tranżitorji biex jittaffa l-impatt tal-introduzzjoni tal-IFRS 9. Il-mudelli tat-trasparenza ppubblikati mill-ABE jinkludu wkoll l-impatt tal-adozzjoni għall-ewwel darba tal-IFRS 9.

Kif kien il-BĊE involut fit-tħejjija tat-test tal-istress?

Il-BĊE appoġġja t-tħejjija tat-test tal-istress mal-UE kollha billi kkontribwixxa għall-iżvilupp tal-metodoloġija tal-ABE u pprovda x-xenarju bażi.

Dan ix-xenarju kien jirrifletti l-iżviluppi makroekonomiċi f'kundizzjonijiet normali, wara li tqiesu l-projezzjonijiet prodotti mill-Eurosistema, il-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp.

Barra minn hekk, il-BĊE kkontribwixxa, taħt il-koordinazzjoni ġenerali tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, għad-disinn tax-xenarju avvers għat-test tal-istress.

X'inhu r-rwol tal-BĊE fit-tmexxija tat-testijiet tal-istress mmexxija mill-ABE?

Fi ħdan il-qafas ġenerali tat-testijiet tal-istress madwar l-UE kollha kkoordinati mill-ABE, il-BĊE huwa responsabbli għall-proċess tal-assigurazzjoni tal-kwalità għall-banek taħt is-superviżjoni diretta tiegħu. L-għan ewlieni ta' dan ix-xogħol, li jitwettaq b'mod konġunt mill-BĊE u mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, huwa li jiżgura li l-banek japplikaw il-metodoloġija komuni żviluppata mill-ABE b'mod korrett.

Minbarra l-eżerċizzju madwar l-UE, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tmexxi t-test tal-istress SREP għal dawk il-banek taħt is-superviżjoni diretta tagħha li mhumiex fil-kampjun tal-ABE. Dan it-test tal-istress juża metodoloġija li hija konsistenti mal-metodoloġija tal-ABE iżda tagħti konsiderazzjoni dovuta lid-daqs iżgħar u l-kumplessità aktar baxxa tal-istituzzjonijiet parteċipanti.

Kif il-BĊE jiżgura l-proporzjonalità fit-testijiet tal-istress?

Il-proporzjonalità hija diġà inkorporata fil-metodoloġija u l-mudelli ABE. Dan huwa rifless fil-fatt li banek iżgħar u inqas kumplessi jistgħu japplikaw approċċi inqas sofistikati u huma meħtieġa li jirrappurtaw inqas punti tad-dejta.

Fit-test tal-istress SREP, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE testendi l-prinċipju tal-proporzjonalità għal banek iżgħar u inqas kumplessi billi tapplika approċċji inqas sofistikati u limiti ta' rappurtar inqas stretti.

X'kienu l-karatteristiċi ewlenin tax-xenarju avvers użat għat-test tal-istress tal-2018 u kemm kien realistiku?

Ix-xenarju avvers għat-test tal-istress tal-2018 kien ibbażat fuq kundizzjonijiet makroekonomiċi konsistenti u severi. Dawn inkludew tnaqqis totali ta’ 2.4% fil-prodott gross domestiku (PGD), xokkijiet fil-prezzijiet tal-proprjetà immobbli ta' 17% u tnaqqis fil-prezz ta' ekwità ta' 31%.

Ix-xenarju jirrifletti r-riskji sistemiċi prinċipali identifikati fil-bidu tal-eżerċizzju. Dawn kienu jinkludu: ipprezzar mill-ġdid f'daqqa u mdaqqas tal-premiums tar-riskji fis-swieq finanzjarji globali; ċirku ta' rispons avvers bejn profittabbiltà bankarja dgħajfa u tkabbir nominali baxx; tħassib dwar is-sostenibbiltà tad-dejn pubbliku u privat; u r-riskji tal-likwidità fis-settur finanzjarju mhux bankarju b'effetti sekondarji potenzjali fuq is-sistema finanzjarja usa'.

Fir-rigward tal-plawżibilità, xenarji makroekonomiċi avversi għall-ittestjar tal-istress għandhom ikunu severi iżda plawsibbli sabiex jiġi żgurat li r-riżultati tat-test tal-istress ikunu kredibbli.

Il-kalibrazzjoni tax-xenarju tal-ABE kienet ibbażata fuq ir-riskji prinċipali tal-istabbiltà finanzjarja meqjusa rilevanti fit-tnedija tat-test tal-istress. Ix-xenarju rrifletta konfigurazzjoni plawsibbli ta’ avvenimenti, għalkemm tali kostellazzjoni ta' xokkijiet negattivi tkun rari.

Pereżempju, għall-biċċa l-kbira tal-pajjiżi l-komponenti ewlenin tax-xenarju makroekonomiku fit-test tal-istress tal-2018 kienu iktar severi milli fl-eżerċizzju tal-2016. Ġiet preżunta kriżi makroekonomika globali profonda, li ddum għal sentejn jew tliet snin. Ix-xenarju mmodifika xokk globali li affettwa l-ekonomiji Ewropej b'modi differenti. Ir-riżultati għandhom għalhekk jiġu interpretati bħala mmexxija minn taħlita ta' riskju tal-pajjiż u riskju tal-bank idjosinkratiku.

Ix-xenarju għall-2018 kellu jiġi żviluppat qabel l-2016. Dan kien minħabba li t-test tal-istress sar qabel għall-banek Griegi milli għal banek oħra u l-eżerċizzju ewlieni dam iktar fit-tul bħala riżultat tal-introduzzjoni tal-IFRS 9. Premess dan, ix-xenarju kien wiesa’ biżżejjed biex ikopri numru ta' kontinġenzi. Dan huwa veru speċjalment peress li, skont il-ħsieb, xenarju mhuwiex eżerċizzju ta' tbassir imma proċess ta' "x’jiġri jekk" intiż biex jiżvela vulnerabilitajiet li huma rilevanti meta ssir valutazzjoni tal-banek, anki jekk ir-riskji sottostanti jistgħu jimmaterjalizzaw b'modi differenti.

Kif jitqabbel it-test tal-istress 2018 ma’ testijiet tal-istress f’ġurisdizzjonijiet oħra?

Minkejja għadd ta' differenzi metodoloġiċi fl-oqfsa tat-testijiet tal-istress varji, ir-riżultati globali tat-test immexxi minn ABE huma ġeneralment komparabbli ma' dawk ta' eżerċizzji reċenti f'ġurisdizzjonijiet oħra.

Pereżempju, jekk inqabblu x-xenarju avvers tal-ABE 2018 ma' dak tal-Comprehensive Capital Analysis and Review tal-Federal Reserve tal-Istati Uniti (CCAR) 2018, is-severità tax-xenarju ABE għall-ekonomija domestika tinsab bejn ix-xenarji avversi u severi ta’ CCAR. Is-severità tax-xenarju avvers tal-ABE 2018 għall-ekonomija domestika hija komparabbli ma’ dik tax-xenarju ċikliku annwali tal-Bank of England 2018. Huwa komparabbli wkoll mat-test tal-istress tal-Programm tal-Evalwazzjoni tas-Settur Finanzjarju taż-żona tal-euro ppubblikat mill-IMF f'Lulju 2018.

It-test tal-istress ħa inkunsiderazzjoni l-impatt potenzjali tal-eżitu tar-referendum tar-Renju Unit dwar is-sħubija fl-UE? Kienu kkunsidrati l-konsegwenzi ta' xenarju ta' "ebda ftehim"?

L-elementi tax-xenarju bażi kienu jirriflettu l-medja ta' firxa ta' riżultati possibbli ta' Brexit għar-relazzjoni kummerċjali tar-Renju Unit mal-UE.

Ix-xenarju avvers applikat kien ferm aktar aħrax mit-tbassir tal-analisti dwar l-impatt negattiv ta' Brexit fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro. Ma tqieset l-ebda ġrajja ta’ darba, bħal Brexit Madankollu, il-projezzjonijiet għall-PGD taż-żona tal-euro taħt ix-xenarju avvers kienu iktar severi għal kull sena tal-orizzont tat-test tal-istress mill-effett negattiv ta' Brexit fuq it-tkabbir tal-PGD kif previst mill-analisti.

Ix-xenarju avvers inkluda firxa wiesgħa ta’ riskji makroekonomiċi li jistgħu jkunu assoċjati ma' Brexit. Wieħed mill-muturi ewlenin tax-xenarju avvers kien relatat mal-inċertezza politika (inklużi l-iżviluppi relatati ma' Brexit). Din l-inċertezza ġiet assunta, fost affarijiet oħra, biex twassal għal xokkijiet ta' fiduċja avversi fl-ekonomiji żviluppati fil-bidu tal-orizzont tal-projezzjoni.

Il-konsegwenzi ta' xenarju ta' "ebda ftehim" ma ġewx espliċitament ikkunsidrati iżda l-implikazzjonijiet potenzjali ta' tkabbir ekonomiku kienu koperti b'mod wiesa’ mix-xenarju avvers, li assuma qagħda ġenerali u severa tal-varjabbli ekonomiċi u finanzjarji prinċipali għar-Renju Unit. Għall-banek individwali, madankollu, Brexit jista' jkollu effetti severi.

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)