Menu

Qafas Legali & Politiku

Il-BĊE jaħdem fi ħdan qafas legali u politiku definit b'mod ċar fir-rwol tiegħu bħala superviżur bankarju. Dan il-qafas jistabbilixxi l-obbligi prudenzjali tal-banek taħt is-superviżjoni bankarja Ewropea u s-setgħat u l-aspettattivi tal-awtoritajiet superviżorji. Il-qafas huwa magħmul minn liġi bankarja ġenerali tal-UE, kif ukoll minn atti legali u dokumenti ta’ politika aktar speċifiċi tal-BĊE.

Id-dritt Bankarju Ewropew

Id-dritt bankarju tal-UE

Tgħallem dwar l-atti legali tal-UE li jirregolaw kif joperaw il-banek u kif jiġu solvuti, li s-superviżuri japplikaw fix-xogħol tagħhom.

Id-dritt bankarju tal-UE


Qafas legali

Qafas legali tal-BĊE

Skopri l-bażi legali li tiddefinixxi s-setgħat superviżorji tal-BĊE, u l-istrumenti legali li l-BĊE jista’ jadotta bħala parti mis-sett ta’ għodda superviżorju tiegħu.

Qafas legali tal-BĊE


Legal framework

Kumpilazzjoni diġitali ta' atti legali

Esplora l-kumpilazzjoni ta' atti legali rilevanti tal-Unjoni dwar is-superviżjoni bankarja u arahom f'lingwi differenti fil-Eur-Lex.

Kumpilazzjoni diġitali ta' atti legali


Dokumenti tal-politika superviżorja

Dokumenti tal-politika superviżorja

Sib kif il-BĊE juża dokumenti u kanali differenti biex jikkomunika u jagħti gwida dwar il-politiki superviżorji tiegħu.

Dokumenti tal-politika superviżorja


Konsultazzjonijiet pubbliċi

Konsultazzjonijiet pubbliċi

Aċċess għal informazzjoni dwar konsultazzjonijiet fuq abbozzi ta’ atti legali tal-BĊE u dokumenti ta' politika li l-BĊE għandu biex ifittex rispons minn diversi partijiet interessati.

Konsultazzjonijiet pubbliċi (disponibbli bl-Ingliż biss)


MoUs

Memoranda ta’ Ftehim

Skopri l-ftehimiet ta’ kooperazzjoni li l-BĊE kkonkluda biex jikkoordina s-superviżjoni ta’ banek transkonfinali ma’ awtoritajiet superviżorji barra s-superviżjoni bankarja Ewropea.

Memoranda ta’ Ftehim