Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

FAQs għal stqarrija għall-istampa dwar emendi għall-qafas tat-tariffi superviżorji

17 ta' Diċembru 2019

Il-BĊE għaliex għamel żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi?

Il-BĊE nieda r-reviżjoni tal-qafas tat-tariffi superviżorji tal-BĊE f'Ġunju 2017 b'konsultazzjoni pubblika li ssejjaħ għal rispons u suġġerimenti għal titjib possibbli tal-qafas. Wara l-għeluq tal-konsultazzjoni pubblika tal-2017, il-BĊE analizza l-kummenti kollha riċevuti mill-pubbliku u mexxa wkoll ir-reviżjoni interna tiegħu. L-eżitu ġie ppreżentat bħala proposti għat-titjib tal-qafas fit-tieni konsultazzjoni pubblika, imnedija f'April 2019. Meta għamel żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi dwar is-suġġett, il-BĊE daħal fi djalogu sinifikattiv mal-pubbliku dwar il-metodoloġija tat-tariffi superviżorji. Il-BĊE pprova jindirizza t-tħassib tal-partijiet interessati individwali kull fejn kien possibbli, filwaqt li żgura li l-qafas tariffarju jkun trasparenti u ġust kemm jista' jkun għall-ikbar numru ta’ banek.

X'kien in-numru totali ta’ kummenti rċevuti matul il-konsultazzjoni pubblika fl-2019?

B’kollox, irċevejna 11-il risposta, inklużi 47 kumment individwali. Kollha kienu bl-Ingliż bl-eċċezzjoni ta’ risposta waħda li kienet bil-Ġermaniż. Ir-risposti ġew sottomessi minn tliet awtoritajiet kompetenti nazzjonali, sitt assoċjazzjonijiet bankarji, entità waħda taħt superviżjoni u parteċipant ieħor tas-suq.

Kummenti li waslu

X'inhuma l-bidliet ewlenin fir-Regolament mill-verżjoni ppubblikata f'April 2019?

Abbażi tal-kummenti rċevuti, il-limitu għal istituzzjonijiet iżgħar inqas sinifikanti (LSIs) li jirċievu l-iskont fuq il-komponent tat-tariffa minima ġie miżjud minn assi totali ta’ € 500 miljun jew inqas għal assi totali ta' € 1 biljun jew inqas. Barra minn hekk, ir-rekwiżit legali biex tiġi ppubblikata stima tal-ispejjeż annwali għall-perjodu tariffarju fuq il-websajt tal-BĊE ddaħħal mill-ġdid fir-Regolament.

Hemm ukoll xi tibdil editorjali fir-Regolament li jemenda, prinċipalment immirat biex jiżgura konsistenza fit-terminoloġija bejnu u d-Deċiżjoni dwar Fatturi Tariffarji li timplimenta (Deċiżjoni (UE) 2015/530 tal-BĊE tal-11 ta’ Frar 2015 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u ġbir ta’ dejta dwar fatturi tariffarji użati biex jiġu kkalkulati tariffi superviżorji annwali (BĊE/2015/7) (ĠU L 84, 28.3.2015, p. 67)). Il-verżjoni konsolidata tar-Regolament, li fiha l-emendi kollha hija pprovduta bid-dikjarazzjoni tar-rispons għall-informazzjoni.

Għaliex id-Deċiżjoni dwar Fatturi Tariffarji qiegħda tiġi rriformulata fl-istess ħin?

Fid-dawl tal-emendi għar-Regolament dwar it-Tariffi, id-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni (id-Deċiżjoni dwar Fatturi Tariffarji) għandha wkoll bżonn li tiġi aġġornata.

L-aġġornament qed iseħħ b’mod parallel u huwa inkluż f’dan il-pakkett biex tingħata ħarsa ġenerali sħiħa tal-bidliet fil-qafas. Bosta mill-kummenti rċevuti matul iż-żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi huma riflessi fid-Deċiżjoni dwar Fatturi Tariffarji riformulata.

Iż-żewġ strumenti legali ser japplikaw mill-perjodu tariffarju 2020 ’il quddiem.

Kif ser jiġu infurmati l-banek bil-proċess il-ġdid?

Il-BĊE se jibgħat komunikazzjonijiet regolari lill-istituzzjonijiet li jħallsu d-drittijiet matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni biex jagħtihom pariri dwar xi jfissru dawn il-bidliet f’termini prattiċi u biex jiggwidahom fil-proċessi l-ġodda relatati ma’ (i) fatturazzjoni ex post; (ii) l-użu mill-ġdid tad-dejta superviżorja; (iii) verżjonijiet lingwistiċi tal-avviż dwar it-tariffa; u (iv) il-format tal-ittra tal-maniġment li għandha tintuża minflok il-verifika tal-awditur.

B'mod partikolari, il-fatturazzjoni ex post tirrikjedi tibdil fl-iskedi ta’ żmien kurrenti, bi proċess ġdid meħtieġ ukoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-konferma tad-data li tirriżulta mill-użu mill-ġdid tad-dejta superviżorja. Għalhekk it-Taqsima 3 tad-dikjarazzjoni tar-rispons tipprovdi deskrizzjoni ta’ livell għoli ta' dawn l-elementi l-ġodda, b'iktar komunikazzjonijiet isegwu matul l-2020.

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)