Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Nejčastější dotazy pro tiskovou zprávu o změnách rámce poplatků za dohled

17. prosince 2019Save

Proč ECB pořádala dvě veřejné konzultace?

ECB zahájila přezkum rámce poplatků za dohled v červnu 2017 uspořádáním veřejné konzultace, během níž jsou vítány zpětná vazba a návrhy na případné zdokonalení rámce. Po skončení veřejné konzultace v roce 2017 ECB veškeré připomínky od veřejnosti analyzovala a rovněž provedla svůj vlastní interní přezkum. Výsledek byl předložen v podobě návrhů na zdokonalení rámce ve druhé veřejné konzultaci, která byla zahájena v dubnu 2019. Prostřednictvím dvou veřejných konzultací na toto téma se tak ECB zapojila do smysluplného dialogu s veřejností o metodice poplatků za dohled. ECB se pokusila v největší možné míře řešit připomínky jednotlivých zainteresovaných subjektů a současně zajistila, aby rámec poplatků zůstal pro co nejvyšší počet bank transparentní a v maximálním možném rozsahu spravedlivý.

Kolik připomínek celkem bylo během veřejné konzultace v roce 2019 doručeno?

Celkem reagovalo 11 respondentů v podobě 47 jednotlivých připomínek. Všechny byly v angličtině s výjimkou jedné odpovědi v němčině. Odpovědi podaly tři vnitrostátní příslušné orgány, šest bankovních asociací, jeden dohlížený subjekt a jeden další účastník trhu.

Obdržené připomínky

Jaké jsou hlavní změny nařízení oproti znění zveřejněnému v dubnu 2019?

Na základě obdržených připomínek byl práh pro snížení minimální složky poplatku zvýšen pro menší méně významné instituce z celkového objemu aktiv nejvýše 500 mil. EUR na nejvýše 1 mld. EUR. Dále byla v nařízení opětovně zavedena zákonná povinnost zveřejnit na internetových stránkách ECB odhad ročních nákladů za období placení poplatku.

V pozměněném nařízení došlo také k několika redakčním úpravám především s cílem zajistit jeho terminologickou konzistentnost s prováděcím rozhodnutím o faktorech pro výpočet poplatku (rozhodnutí ECB (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních poplatků za dohled (ECB/2015/7) (Úř. věst. L 84, 28.3.2015, s. 67)). Konsolidované znění nařízení, které obsahuje všechny změny, je pro informaci připojeno k odpovědi na připomínky.

Proč se současně přepracovává rozhodnutí o faktorech pro výpočet poplatku?

Vzhledem ke změně nařízení o poplatcích je třeba aktualizovat také prováděcí rozhodnutí (rozhodnutí o faktorech pro výpočet poplatku).

Aktualizace se provádí souběžně a je součástí tohoto balíčku tak, aby byl k dispozici ucelený přehled změn rámce. Několik připomínek přijatých během dvou veřejných konzultací je zohledněno v přepracovaném rozhodnutí o faktorech pro výpočet poplatku.

Tyto dva právní nástroje budou uplatňovány od období placení poplatku v roce 2020.

Jak budou banky o novém postupu informovány?

ECB bude institucím podléhajícím poplatku zasílat po celou dobu přechodného období pravidelné informace o tom, co tyto změny prakticky znamenají, a vysvětlí jim nové postupy, které se týkají i) následné fakturace, ii) opětovného použití údajů z oblasti dohledu, iii) jazykových verzí výzvy k zaplacení poplatku a iv) formátu prohlášení vedení, které nahradí ověření auditora.

Zejména následná fakturace vyžaduje změny ve stávajících harmonogramech. Nový postup je také třeba, pokud jde o potvrzení údajů v souvislosti s opětovným použitím údajů z oblasti dohledu. Z tohoto důvodu část 3 odpovědi na připomínky obsahuje celkový popis těchto nových prvků. Další komunikace bude následovat během roku 2020.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)