Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întrebări frecvente legate de comunicatul de presă referitor la modificările aduse cadrului privind taxele de supraveghere

17 decembrie 2019

De ce a organizat BCE două consultări publice?

BCE a lansat reexaminarea cadrului privind taxele de supraveghere al BCE în luna iunie 2017, organizând o consultare publică prin care a solicitat feedback și sugestii privind posibilele îmbunătățiri ale cadrului. După încheierea consultării publice din 2017, BCE a analizat toate observațiile primite din partea publicului și a efectuat, de asemenea, propria reexaminare internă. Rezultatele acesteia au fost prezentate sub formă de propuneri de îmbunătățire a cadrului, cu ocazia celei de-a doua consultări publice, lansată în aprilie 2019. Prin organizarea a două consultări publice pe această temă, BCE a purtat un dialog concludent cu publicul în ceea ce privește metodologia taxelor de supraveghere. BCE a încercat, acolo unde a fost posibil, să răspundă preocupărilor părților interesate, asigurând, în același timp, menținerea transparenței cadrului privind taxarea și a caracterului cât mai echitabil posibil pentru cel mai mare număr de bănci.

Câte observații au fost primite, în total, în cursul consultării publice din 2019?

În total, au fost primite 11 reacții, care cuprind 47 de observații individuale, toate în limba engleză, cu excepția unei reacții în limba germană. Au trimis reacții trei autorități naționale competente, șase asociații bancare, o entitate supravegheată și un alt participant pe piață.

Observații primite

Care sunt principalele modificări aduse regulamentului de la versiunea publicată în aprilie 2019?

Pe baza observațiilor primite, pragul stabilit pentru instituțiile mai puțin semnificative mai mici în vederea acordării deducerii la componenta minimă a taxei a fost majorat de la active totale în valoare de 500 de milioane EUR sau mai puțin la active totale în valoare de 1 miliard EUR sau mai puțin. În plus, a fost reintrodusă în regulament cerința juridică privind publicarea pe website-ul BCE a unei estimări a costurilor anuale pentru perioada de taxare.

Totodată, au fost aduse unele modificări editoriale regulamentului de modificare, în principal cu scopul de a asigura consecvența terminologică între acesta și actul de punere în aplicare, respectiv Decizia privind factorii taxei [Decizia (UE) 2015/530 a Băncii Centrale Europene din 11 februarie 2015 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2015/7) (JO L 84, 28.3.2015, p. 67)]. Versiunea consolidată a regulamentului, care conține toate modificările, este furnizată în scop informativ împreună cu sinteza reacțiilor.

De ce Decizia privind factorii taxei face simultan obiectul unei reformări?

Având în vedere amendamentele la Regulamentul privind taxele, este necesară și actualizarea deciziei de punere în aplicare (Decizia privind factorii taxei).

Actualizarea are loc în paralel și este inclusă în acest pachet pentru a oferi o imagine completă a modificărilor aduse cadrului. Câteva dintre observațiile primite în timpul celor două consultări publice se reflectă în Decizia privind factorii taxei reformată.

Cele două instrumente juridice vor fi aplicabile începând cu perioada de taxare 2020.

Cum vor fi informate băncile despre noul proces?

BCE va trimite comunicări periodice instituțiilor plătitoare de taxă pe întreaga durată a perioadei de tranziție pentru a le oferi consiliere cu privire la ceea ce înseamnă aceste modificări în termeni practici, precum și orientări privind noile procese legate de: (i) facturarea ex-post; (ii) reutilizarea datelor de supraveghere; (iii) versiunile lingvistice ale comunicării taxei; și (iv) formatul scrisorii de gestiune care se va utiliza în locul verificării de către auditor.

În mod deosebit, facturarea ex-post necesită modificări ale calendarelor actuale, fiind nevoie și de un proces nou în legătură cu confirmarea datelor rezultate din reutilizarea datelor de supraveghere. Prin urmare, secțiunea 3 din sinteza reacțiilor oferă o descriere generală a acestor elemente noi, alte comunicări urmând să fie făcute pe parcursul anului 2020.

Avertizările de integritate