Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Česta pitanja povezana s priopćenjem za javnost o izmjenama okvira za naknade za nadzor

17. prosinca 2019.

Zašto je ESB proveo dva javna savjetovanja?

ESB je pokrenuo preispitivanje okvira ESB‑a za naknade za nadzor u lipnju 2017., tako što je u sklopu javnog savjetovanja pozvao na dostavljanje primjedbi i prijedloga za moguće poboljšanje okvira. Po završetku javnog savjetovanja 2017. ESB je analizirao sve primljene primjedbe i proveo interno preispitivanje okvira. Rezultati prvog javnog savjetovanja i internog preispitivanja uobličeni su u prijedloge za poboljšanje okvira u sklopu drugog javnog savjetovanja pokrenutog u travnju 2019. Dva javna savjetovanja ESB‑a o metodologiji povezanoj s naknadama za nadzor omogućila su plodonosnu razmjenu mišljenja s predstavnicima javnosti. Kad god je to bilo moguće, ESB je pokušao otkloniti razloge za zabrinutost pojedinačnih dionika. Istodobno se pobrinuo za to da okvir za naknade za nadzor i dalje bude maksimalno transparentan i pravedan u odnosu prema najvećem broju banaka.

Koliko je ukupno primjedbi primljeno tijekom javnog savjetovanja 2019.?

Ukupno je primljeno 11 očitovanja s 47 pojedinačnih primjedbi. Sva su očitovanja bila na engleskom, osim jednog, koje je bilo na njemačkom jeziku. Dostavili su ih tri nacionalna nadležna tijela, šest udruženja banaka, jedan nadzirani subjekt i još jedan tržišni sudionik.

Primljene primjedbe

Koje su glavne izmjene uredbe o naknadama za nadzor u odnosu na verziju objavljenu u travnju 2019.?

Na temelju primljenih primjedbi povišen je prag za popust na minimalni sastavni dio naknade koji se primjenjuje na manje značajne institucije manje veličine: popust se dosad primjenjivao na takve institucije s ukupnom imovinom od 500 mil. EUR ili manje, a odsad će se primjenjivati na one s ukupnom imovinom od 1 mlrd. EUR ili manje. Osim toga, u uredbu je ponovno uveden pravni zahtjev za objavu procjene godišnjih troškova za razdoblje za koje se plaća naknada na mrežnim stranicama ESB‑a.

Ima i manjih uredničkih izmjena uredbe, kojima se ona uglavnom terminološki usklađuje s provedbenom odlukom o faktorima naknade (Odluka (EU) 2015/530 ESB-a od 11. veljače 2015. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2015/7) (SL L 84, 28.3.2015., str. 67.)). Pročišćena verzija uredbe, koja sadržava sve izmjene, objavljuje se s izjavom o povratnim informacijama u informativne svrhe.

Zašto se istodobno preinačuje odluka o faktorima naknade?

Zbog izmjena uredbe o naknadama za nadzor treba posuvremeniti i provedbenu odluku, odnosno odluku o faktorima naknade.

Preinaka odluke odvija se usporedno s izmjenom uredbe, a preinačena odluka sadržana je u paketu kako bi se dao sveobuhvatan pregled izmjena okvira. Određene izmjene u preinačenoj odluci o faktorima naknade proizišle su iz primjedbi primljenih tijekom dvaju javnih savjetovanja.

Dva će se pravna instrumenta primjenjivati od 2020. kao razdoblja za koje se plaća naknada.

Kako će se banke obavijestiti o promjenama?

ESB će institucijama koje plaćaju naknadu tijekom prijelaznog razdoblja slati redovite obavijesti kako bi im objasnio praktične posljedice promjena i kako bih ih vodio kroz nove procese povezane s (1) izdavanjem računa ex post, (2) ponovnom upotrebom nadzornih podataka, (3) jezičnim verzijama obavijesti o naknadi za nadzor i (4) oblikom dopisa uprave koji će se upotrebljavati umjesto revizorske provjere.

Zbog izdavanja računa ex post potrebna je izmjena postojećih rokova, a potreban je i nov postupak potvrde podataka zbog ponovne upotrebe nadzornih podataka. Stoga se u trećem odjeljku izjave o povratnim informacijama o tim novim elementima govori u općim crtama, a nove obavijesti slijede u 2020.

Prijava povreda, tzv. zviždanje