Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Tairseach IMAS

Ag baint úsáid as tairseach IMAS

Le tairseach IMAS, ceadaítear do bhainc faoi mhaoirseacht agus do thríú páirtithe faisnéis a bhaineann le próisis mhaoirseachta a chur isteach, a stádas a rianú agus faisnéis a mhalartú le maoirseoirí. Má tá cuntas agat cheana féin is féidir leat síniú isteach agus na téarmaí agus na coinníollacha a admháil.

Sínigh isteach ar thairseach IMAS

Seoladh na tairsí

Seoladh tairseach IMAS go luath in 2021. Ag brath ar an gcineál próisis maoirseachta, is féidir le bainc faoi mhaoirseacht (institiúidí suntasacha nó institiúidí ar lú a suntas) chomh maith le tríú páirtithe (eintitis nach bhfuil faoi mhaoirseacht nó daoine nádúrtha) é a úsáid. Anseo thíos gheobhaidh tú eolas ar na próisis atá ar fáil ar an tairseach.

Próisis atá ar fáil trí thairseach IMAS

D’institiúidí suntasacha agus d’institiúidí ar lú a suntas

I gcás institiúidí suntasacha amháin

Córas úsáide

Tá úsáid thairseach IMAS éigeantach de réir an dlí nó mar chleachtas riaracháin i dtíortha áirithe agus mar chleachtas deonach i dtíortha eile, ag brath freisin ar chatagóir an phróisis. Is féidir féachaint ar an gcóras úsáide le haghaidh faisnéis mhionsonraithe.

Gníomhachtú an chuntais

Is féidir le hinstitiúidí faoi mhaoirseacht a n-úsáideoirí féin a chruthú agus rochtain a n-úsáideoirí ar thairseach IMAS a bhainistiú. Ceapann siad riarthóirí tarmligthe a dhéanann an cúram seo.

I gcás úsáideoirí tríú páirtí, gníomhóidh an Banc Ceannais Eorpach ina riarthóir.

Clárú ar thairseach IMAS

Chun d’eintiteas a chlárú ar Thairseach IMAS, cuir an fhoirm chlárúcháin chomhfhreagrach faoi bhráid an Bhainc Ceannais Eorpaigh (supportcenter@ecb.europa.eu)

Do chuntais úsáideora a chruthú

Is féidir le riarthóirí tarmligthe rochtain a fháil ar Thairseach Aitheantais BCE chun cuntais úsáideora nua a chruthú dá n-eagraíocht agus do thairseach IMAS chun ceadanna mionsonraithe a thabhairt dóibh. I gcás tríú páirtithe, cruthaíonn an Banc Ceannais Eorpach na cuntais úsáideora go díreach.

Chun tagairt thapa a dhéanamh maidir le gníomhachtú cuntais agus faisnéis theicniúil riachtanach eile, is féidir leat féachaint ar an lámhleabhar úsáideora. Tá treoir iomlán maidir le húsáid na tairsí le fáil laistigh den ardán féin.

Conas rochtain a fháil ar thairseach IMAS den chéad uair Lámhleabhar úsáideora le haghaidh gníomhachtú cuntais Ag míniú thairseach IMAS: conas is féidir liom rochtain a fháil ar phróisis éagsúla Treoir Thapa maidir le hiarratais mhaoirseachta

Riarthóirí agus úsáideoirí tarmligthe a chur leis nó a bhaint de

Is féidir le riarthóirí tarmligthe cláraithe modhnuithe a iarraidh ach an fhoirm seo a chur faoi bhráid(supportcenter@ecb.europa.eu ).

Is féidir le tríú páirtithe modhnuithe a iarraidh ach an fhoirm seo a chur faoi bhráid (supportcenter@ecb.europa.eu ).

Conas tacaíocht a fháil

Maidir le fadhbanna teicniúla le tairseach IMAS nó le Tairseach Aitheantais BCE, téigh i dteagmháil le Lárionad Tacaíochta BCE trí ríomhphost a sheoladh chuig supportcenter@ecb.europa.eu nó trí ghlaoch ar + 49 69 1344 7766.

Le haghaidh ceisteanna gnó, téigh i dteagmháil le d’Údarás Inniúil Náisiúnta. Is féidir teacht ar shonraí teagmhála i dtairseach IMAS. Go sonrach le haghaidh samhlacha inmheánacha, téigh i dteagmháil le do Chomhfhoireann Maoirseachta.

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht