Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Tairseach IMAS

Cad í tairseach IMAS?

Le tairseach IMAS, ceadaítear do bhainc faoi mhaoirseacht agus do thríú páirtithe faisnéis a bhaineann le próisis mhaoirseachta a chur isteach, a stádas a rianú agus faisnéis a mhalartú le maoirseoirí. Má tá cuntas agat cheana féin is féidir leat síniú isteach agus na téarmaí agus na coinníollacha a admháil.

Sínigh isteach ar thairseach IMAS

Cé atá in ann úsáid a bhaint as tairseach IMAS?

Is féidir le bainc faoi mhaoirseacht (atá suntasach nó nach bhfuil chomh suntasach céanna) agus le tríú páirtithe (eintitis nach bhfuil faoi mhaoirseacht nó daoine nádúrtha) úsáid a bhaint as tairseach IMAS ag brath ar chatagóir an phróisis.

Próisis atá ar fáil trí thairseach IMAS

D’institiúidí suntasacha agus d’institiúidí ar lú a suntas

I gcás institiúidí suntasacha amháin

Córas úsáide

Tá úsáid thairseach IMAS éigeantach de réir an dlí nó mar chleachtas riaracháin i dtíortha áirithe agus mar chleachtas deonach i dtíortha eile, ag brath freisin ar chatagóir an phróisis. Is féidir féachaint ar an gcóras úsáide le haghaidh faisnéis mhionsonraithe.

Conas rochtain a fháil

Is féidir le bainc faoi mhaoirseacht a n-úsáideoirí féin a chruthú agus rochtain a n-úsáideoirí ar thairseach IMAS a bhainistiú. Ceapann siad riarthóirí tarmligthe a dhéanann an cúram seo.

Gníomhaíonn an Banc Ceannais Eorpach mar riarthóir ar chuntais úsáideoirí tríú páirtí.

Bainc faoi mhaoirseacht (atá suntasach agus nach bhfuil chomh suntasach céanna)

Chun banc nua faoi mhaoirseacht a chlárú, téigh chuig aip chlárúcháin thairseach IMAS.

I gcás bainc atá cláraithe cheana, is féidir le riarthóirí tarmligthe rochtain a fháil ar Thairseach Aitheantais BCE agus ar thairseach IMAS chun úsáideoirí nua a chur leo agus ceadanna úsáideora aonair a thabhairt, faoi seach. Déanann na riarthóirí seo riarthóirí nua eile a cheapadh dá n-eagraíocht i dTairseach Aitheantais BCE.

Tá treoracha sonracha maidir le conas rochtain a fháil ar an tairseach le fáil sna treoirlínte thíos.

Lámhleabhar úsáideora le haghaidh riarthóirí tarmligthe Conas rochtain a fháil ar thairseach IMAS den chéad uair Ag míniú thairseach IMAS: conas is féidir liom rochtain a fháil ar phróisis éagsúla Treoir Thapa maidir le hiarratais mhaoirseachta

Tríú páirtithe (eintitis nach bhfuil faoi mhaoirseacht agus daoine nádúrtha)

Déanann an Banc Ceannais Eorpach cuntais tríú páirtí a bhainistiú. Chun cuntas úsáideora tríú páirtí a chlárú, a mhodhnú nó a scriosadh, téigh chuig aip chlárúcháin thairseach IMAS.

Conas tacaíocht a fháil

Maidir le fadhbanna teicniúla le tairseach IMAS nó le Tairseach Aitheantais BCE, téigh i dteagmháil le Lárionad Tacaíochta BCE trí ríomhphost a sheoladh chuig supportcenter@ecb.europa.eu nó trí ghlaoch ar + 49 69 1344 7766.

Le haghaidh ceisteanna gnó, téigh i dteagmháil le d’Údarás Inniúil Náisiúnta. Is féidir teacht ar shonraí teagmhála i dtairseach IMAS. Go sonrach i gcás samhlacha inmheánacha, téigh i dteagmháil le do Chomhfhoireann Maoirseachta.

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht