Menu

Портал на Системата за управление на информация (IMAS)

Как се използва порталът на IMAS?

Порталът на IMAS дава възможност на банките под надзора на ЕЦБ да подават данни за надзорните процеси, да проверяват напредъка по тях и да обменят информация с надзорните органи. Ако вече разполагате с профил, можете да влезете в системата и да приемете условията.

Вход в портала на IMAS

Влизане в действие на портала

Порталът на IMAS беше въведен на два етапа. Само ограничен брой значими банки имаха достъп и можеха да използват портала в периода на поетапното му въвеждане, стартирал на 20 октомври 2020 г. След пълноправното влизане в действие на портала на 27 януари 2021 г. могат да го използват всички банки под прекия надзор на ЕЦБ.

Активиране на профил

Доверени организации могат сами да управляват потребителските си профили чрез портала на ЕЦБ за управление на идентичността. Упълномощени администратори имат достъп до портала на ЕЦБ за управление на идентичността, където могат да създават нови потребителски профили и до портала на IMAS, където определят подробните им права.

  • Свържете се с Вашия упълномощен администратор, за да активирате потребителски профил
  • За да регистрирате упълномощени администратори, моля, свържете се с Вашето лице за контакт в ЕЦБ или с екипа на ЕЦБ за техническа поддръжка на адрес supportcenter@ecb.europa.eu

В Ръководството за потребителите можете да проверите как да активирате профил, както и да намерите друга важна техническа информация. В самата платформа можете да намерите подробни насоки как да използвате портала.

Как да влезете за първи път в портала на IMAS
Ръководство за активиране на профил

Как да получите съдействие?

  • При технически проблеми с портала на IMAS или портала на ЕЦБ за управление на идентичността, моля, свържете се с центъра на ЕЦБ за техническа поддръжка на адрес supportcenter@ecb.europa.eu или +49 69 1344 7766

Процеси, които в момента могат да се извършват в Портала на IMAS

Оценки за надеждност и пригодност за значими банки

Значимите банки могат да използват портала на IMAS, за да подават заявленията си за оценка за надеждност и пригодност, да проследяват напредъка по тези проверки и да обменят важна информация с надзорните органи.

Оценка за надеждност и пригодност

В някои държави употребата на портала на IMAS за оценките за надеждност и пригодност представлява законово задължение или административна практика, а в други е по желание. На картата можете да видите режима във всяка участваща държава. Порталът на IMAS не променя начина на взаимодействие между ЕЦБ и националните надзорни органи. Във всички участващи държави националният надзорен орган остава точката за контакт при оценки за надеждност и пригодност.

Кратко ръководство за заявленията за оценка за надеждност и пригодност