Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Портал на Системата за управление на информация (IMAS)

Как се използва порталът на IMAS?

Порталът на IMAS дава възможност на поднадзорните банки и на трети лица да подават данни за надзорните процеси, да проверяват напредъка по тях и да обменят информация с надзорните органи. Ако вече разполагате с профил, можете да влезете в системата и да приемете реда и условията.

Вход в портала на IMAS

Създаване на портала

Порталът на IMAS беше открит в началото на 2021 г. В зависимост от вида на надзорния процес порталът може да се използва както от поднадзорните банки (значими или по-малко значими), така и от трети лица (субекти, които не са поднадзорни, или физически лица). По-долу ще намерите информация за процесите, които могат да се извършват в портала.

Процеси, които могат да се извършват в портала на IMAS

За значими и по-малко значими банки

Само за значими банки

Режим на използване

Използването на портала на IMAS е задължително по закон или като административна практика в някои държави, а в други е доброволно, зависещо и от категорията на процеса. За по-подробна информация вижте режима на използване.

Активиране на профил

Поднадзорните институции могат да създават собствени потребители и да управляват достъпа им до портала на IMAS. Те посочват упълномощени администратори, които изпълняват тази задача.

За потребители – трети лица ролята на администратор се изпълнява от ЕЦБ.

Регистрация в портала на IMAS

Създаване на потребителски профили

Упълномощените администратори имат достъп до Портала на ЕЦБ за управление на идентичността, където могат да създават нови потребителски профили за организацията си, и до портала на IMAS, където могат да определят подробните им права. За трети лица потребителските профили се създават пряко от ЕЦБ.

В ръководството за потребителите можете да проверите как да активирате профил, както и да намерите друга важна техническа информация. В самата платформа можете да намерите подробни насоки как да използвате портала.

Първо влизане в портала на IMAS Ръководство за активиране на профил Как работи порталът на IMAS: достъп до различните процеси Кратко ръководство за надзорните заявления

Добавяне или премахване на упълномощени администратори и потребители

Регистрираните упълномощени администратори могат да заявят изменения с този формуляр, като го изпратят на адрес (supportcenter@ecb.europa.eu).

Трети лица могат да заявят изменения с този формуляр, като го изпратят на адрес (supportcenter@ecb.europa.eu).

Как да получите съдействие?

При технически проблеми с портала на IMAS или Портала на ЕЦБ за управление на идентичността, моля, свържете се с Центъра на ЕЦБ за техническа поддръжка на адрес supportcenter@ecb.europa.eu или телефон +49 69 1344 7766

За въпроси, свързани с дейността, се свържете със своя НКО. Данните за контакт можете да намерите в портала на IMAS. Специално по темата за вътрешните модели се свържете със своя СНЕ.

Всички страници в този раздел

Whistleblowing