Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Портал на Системата за управление на информация (IMAS)

Как се използва порталът на IMAS?

Порталът на IMAS дава възможност на поднадзорните банки и на трети лица да подават данни за надзорните процеси, да проверяват напредъка по тях и да обменят информация с надзорните органи. Ако вече разполагате с профил, можете да влезете в системата и да приемете условията.

Вход в портала на IMAS

Създаване на портала

Порталът на IMAS беше открит в началото на 2021 г. В зависимост от вида на надзорния процес порталът може да се използва както от поднадзорните банки (значими или по-малко значими), така и от трети страни (субекти, които не са поднадзорни, или физически лица). По-долу ще намерите информация за процесите, които могат да се извършват в портала.

Активиране на профил

Поднадзорните институции могат да създават собствени потребители и да управляват достъпа им до портала на IMAS. Те посочват упълномощени администратори, които изпълняват тази задача.

За трети лица ролята на администратор се изпълнява от ЕЦБ.

Регистрация в портала на IMAS

Създаване на потребителски профили

Упълномощените администратори имат достъп до Портала на ЕЦБ за управление на идентичността, където могат да създават нови потребителски профили за организацията си, и до портала на IMAS, където могат да определят подробните им права. За трети лица потребителските профили се създават от ЕЦБ.

В ръководството за потребителите можете да проверите как да активирате профил, както и да се запознаете с друга важна техническа информация. В самата платформа ще намерите подробни насоки как да използвате портала.

Първо влизане в портала на IMAS Ръководство за активиране на профил Как работи порталът на IMAS: достъп до различните процеси

Добавяне или премахване на упълномощени администратори и потребители

Регистрираните упълномощени администратори могат да заявят изменения с този формуляр, като го изпратят на адрес (supportcenter@ecb.europa.eu).

Трети лица могат да заявят изменения с този формуляр, като го изпратят на адрес (supportcenter@ecb.europa.eu).

Как да получите съдействие?

При технически проблеми с портала на IMAS или Портала на ЕЦБ за управление на идентичността, моля, свържете се с Центъра на ЕЦБ за техническа поддръжка на адрес supportcenter@ecb.europa.eu или телефон +49 69 1344 7766

Процеси, които могат да се извършват в портала на IMAS

Оценки за надеждност и пригодност за значими банки

Значимите банки могат да използват портала на IMAS, за да подават заявленията си за оценка за надеждност и пригодност, да проследяват напредъка по тези оценки и да обменят информация с надзорните органи.

Оценка за надеждност и пригодност

В някои държави използването на портала на IMAS за оценките за надеждност и пригодност представлява законово задължение или административна практика, а в други е по желание. На картата е показан режимът във всяка участваща държава. Порталът на IMAS не променя организацията на сътрудничеството между ЕЦБ и националните надзорни органи. Във всички участващи държави националният надзорен орган си остава точката за достъп във връзка със заявленията за оценка за надеждност и пригодност.

Кратко ръководство за заявленията за оценка за надеждност и пригодност

Уведомления за паспортизация

Както значимите, така и по-малко значимите банки ще могат да подават своите уведомления за паспортизация през портала на IMAS.

Придобиване на квалифицирани дялови участия

Заявленията за придобиване или увеличаване на „квалифицирано дялово участие“ в съществуваща банка ще се подават през портала на IMAS.

Всички страници в този раздел