Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Портал на Системата за управление на информация (IMAS)

Какво представлява порталът на IMAS?

Порталът на IMAS дава възможност на поднадзорните банки и на трети лица да подават данни за надзорните процеси, да проверяват напредъка по тях и да обменят информация с надзорните органи. Ако вече разполагате с профил, можете да влезете в системата и да приемете реда и условията.

Вход в портала на IMAS

Кой може да използва портала на IMAS?

Порталът на IMAS може да се използва от поднадзорните банки (значими и по-малко значими) и от трети лица (лица, които не са поднадзорни, или физически лица) в зависимост от категорията на процеса.

Процеси, които могат да се извършват в портала на IMAS

За значими и по-малко значими банки

Само за значими банки

Режим на използване

Използването на портала на IMAS е задължително по закон или като административна практика в някои държави, а в други е доброволно, в зависимост и от категорията на процеса. За по-подробна информация вижте режима на използване.

Как се получава достъп

Поднадзорните банки могат да създават собствени потребители и да управляват достъпа им до портала на IMAS. Те посочват упълномощени администратори, които изпълняват тази задача.

ЕЦБ изпълнява ролята на администратор на профилите на трети лица.

Поднадзорни банки (значими и по-малко значими)

За да регистрирате нова поднадзорна банка, използвайте приложението за регистрация за портала на IMAS.

Ако банката вече има регистрация, упълномощените администратори могат да влязат в Идентификационния портал на ЕЦБ и портала на IMAS и съответно да добавят нови потребители и да им определят индивидуални потребителски права. Освен това тези администратори определят нови упълномощени администратори за организацията си в Идентификационния портал на ЕЦБ.

Подробни указания за влизане в портала са предоставени в ръководствата по-долу.

Наръчник на потребителя за упълномощени администратори Как да получите за първи път достъп до портала на IMAS Разясняване на портала на IMAS: как да получа достъп до различни процеси Кратко ръководство за надзорните приложения

Трети лица (лица, които не са поднадзорни, и физически лица)

Потребителските профили на трети лица се управляват от ЕЦБ. За да регистрирате, промените или изтриете потребителски профил на трето лице, използвайте приложението за регистрация за портала на IMAS

Как да получите съдействие?

При технически проблеми с портала на IMAS или Портала на ЕЦБ за управление на идентичността, моля, свържете се с Центъра на ЕЦБ за техническа поддръжка на адрес supportcenter@ecb.europa.eu или телефон +49 69 1344 7766

За въпроси, свързани с дейността, се свържете със своя национален компетентен орган. Данните за контакт можете да намерите в портала на IMAS. Специално по темата за вътрешните модели се свържете със своя съвместен надзорен екип.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал