Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Портал на Системата за управление на информация (IMAS)

Как се използва порталът на IMAS?

Порталът на IMAS дава възможност на поднадзорните банки и на трети лица да подават данни за надзорните процеси, да проверяват напредъка по тях и да обменят информация с надзорните органи. Ако вече разполагате с профил, можете да влезете в системата и да приемете реда и условията.

Вход в портала на IMAS

Създаване на портала

Порталът на IMAS беше открит в началото на 2021 г. В зависимост от вида на надзорния процес порталът може да се използва както от поднадзорните банки (значими или по-малко значими), така и от трети лица (субекти, които не са поднадзорни, или физически лица). По-долу ще намерите информация за процесите, които могат да се извършват в портала.

Процеси, които могат да се извършват в портала на IMAS

За значими и по-малко значими банки

Само за значими банки

Режим на използване

Използването на портала на IMAS е задължително по закон или като административна практика в някои държави, а в други е доброволно, в зависимост и от категорията на процеса. За по-подробна информация вижте режима на използване.

Активиране на профил

Поднадзорните институции могат да създават собствени потребители и да управляват достъпа им до портала на IMAS. Те посочват упълномощени администратори, които изпълняват тази задача.

За потребители – трети лица ролята на администратор се изпълнява от ЕЦБ.

Регистрация в портала на IMAS

За регистрация на субект в портала на IMAS, изпратете съответния формуляр за регистрация на ЕЦБ (supportcenter@ecb.europa.eu)

Създаване на потребителски профили

Упълномощените администратори имат достъп до Портала на ЕЦБ за управление на идентичността, където могат да създават нови потребителски профили за организацията си, и до портала на IMAS, където могат да определят подробните им права. За трети лица потребителските профили се създават пряко от ЕЦБ.

В ръководството за потребителите можете да проверите как да активирате профил, както и да намерите друга важна техническа информация. В самата платформа можете да намерите подробни насоки как да използвате портала.

Как да получите достъп до портала на Системата за управление на информация (IMAS) за първи път Ръководство за активиране на профил Разясняване на портала на IMAS: как да получа достъп до различни процеси Кратко ръководство за надзорните приложения

Добавяне или премахване на упълномощени администратори и потребители

Регистрираните упълномощени администратори могат да заявят изменения с този формуляр, като го изпратят на адрес (supportcenter@ecb.europa.eu).

Трети лица могат да заявят изменения с този формуляр, като го изпратят на адрес (supportcenter@ecb.europa.eu).

Как да получите съдействие?

При технически проблеми с портала на IMAS или Портала на ЕЦБ за управление на идентичността, моля, свържете се с Центъра на ЕЦБ за техническа поддръжка на адрес supportcenter@ecb.europa.eu или телефон +49 69 1344 7766

За въпроси, свързани с дейността, се свържете със своя НКО. Данните за контакт можете да намерите в портала на IMAS. Специално по темата за вътрешните модели се свържете със своя СНЕ.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал