Menu

Portal sustava upravljanja informacijama (IMAS)

Korištenje portalom IMAS

Na portalu IMAS banke koje ESB nadzire mogu dostavljati informacije povezane s nadzornim postupcima, pratiti svoj status i komunicirati s nadzornicima. Ako ste već izradili korisnički račun, možete se prijaviti i prihvatiti uvjete portala.

Prijava na portal IMAS

Početak rada portala

Portal IMAS uvodio se postupno, u dvije faze. U uvodnoj fazi, koja je započela 20. listopada 2020., ograničen broj značajnih banki mogao je pristupiti portalu i služiti se njime. Od 27. siječnja 2021. portal radi bez tog ograničenja i njime se mogu služiti sve banke koje ESB izravno nadzire.

Aktivacija korisničkog računa

Pouzdane organizacije mogu upravljati svojim korisničkim računima na portalu ECB Identity Portal. Ovlašteni administratori mogu pristupiti portalu ECB Identity Portal kako bi izradili nove korisničke račune te portalu IMAS kako bi za njih dobili pojedinačna dopuštenja.

  • Želite li aktivirati korisnički račun, obratite se svojem ovlaštenom administratoru.
  • Želite li registrirati ovlaštene administratore, obratite se svojoj osobi za kontakt u ESB‑u ili pošaljite e‑poruku ESB‑ovu centru za podršku na supportcenter@ecb.europa.eu.

U korisničkom priručniku možete pronaći osnovne informacije o aktivaciji korisničkog računa i druge važne tehničke informacije. Detaljne upute za korištenje portalom možete pronaći na samom portalu.

Kako prvi put pristupiti portalu IMAS
Korisnički priručnik za aktivaciju korisničkog računa

Tehnička podrška

Postupci koji su trenutačno dostupni na portalu IMAS

Procjena sposobnosti i primjerenosti za značajne banke

Značajne banke na portalu IMAS mogu podnositi zahtjeve za procjenu sposobnosti i primjerenosti, pratiti status procjena i komunicirati o njima s nadzornicima.

Procjena sposobnosti i primjerenosti

Korištenje portalom IMAS za potrebe procjena sposobnosti i primjerenosti u nekim je državama propisano zakonom ili je obvezna administrativna praksa, a u drugim je državama dobrovoljno. Na zemljovidu u nastavku prikazan je status za svaku državu sudionicu. Portalom IMAS ne mijenja se način na koji ESB surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima: u svim državama sudionicama nacionalno nadzorno tijelo i dalje je ulazna točka za zahtjeve za procjenu sposobnosti i primjerenosti.

Kratki vodič o zahtjevima za procjenu sposobnosti i primjerenosti