Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Portal sustava upravljanja informacijama (IMAS)

Što je portal IMAS?

Na portalu IMAS nadzirane banke i treće osobe mogu dostavljati informacije povezane s nadzornim postupcima, pratiti svoj status i komunicirati s nadzornicima. Ako ste već izradili korisnički račun, možete se prijaviti i prihvatiti uvjete portala.

Prijava na portal IMAS

Korisnici portala IMAS

Portalom IMAS mogu se služiti nadzirane banke (značajne i manje značajne) i treće osobe (nenadzirani subjekti ili fizičke osobe) ovisno o vrsti postupka.

Postupci koji su dostupni na portalu IMAS

Za značajne i manje značajne banke

Samo za značajne banke

Režim uporabe

Korištenje portalom IMAS u nekim je državama propisano zakonom ili je obvezatna administrativna praksa, a u drugim je državama dobrovoljno, među ostalim ovisno o vrsti postupka. Više informacija možete pronaći u režimu uporabe.

Pristup portalu IMAS

Nadzirane banke mogu izrađivati korisničke račune i upravljati pristupom svojih korisnika portalu IMAS. U tu svrhu imenuju ovlaštene administratore.

ESB djeluje kao administrator za treće osobe koje se služe portalom.

Nadzirane banke (značajne i manje značajne)

Novu nadziranu banku možete registrirati u aplikaciji za registraciju na portalu IMAS.

Kada je riječ o već registriranim bankama, ovlašteni administratori mogu dodavati korisnike na portalu ECB Identity Portal i davati pojedinačna dopuštenja za uporabu na portalu IMAS. Osim toga, ovlašteni administratori mogu imenovati nove ovlaštene administratore za svoju organizaciju na portalu ECB Identity Portal.

Detaljne upute o pristupu portalu mogu se pronaći u sljedećim vodičima:

Priručnik za ovlaštene administratore Kako prvi put pristupiti portalu IMAS Objašnjenje pristupa različitim postupcima na portalu IMAS Kratki vodič o nadzornim aplikacijama

Treće osobe (nenadzirani subjekti ili fizičke osobe)

Korisničkim računima trećih osoba upravlja ESB. Račune trećih osoba možete registrirati, urediti ili izbrisati u aplikaciji za registraciju na portalu IMAS

Podrška

U slučaju tehničkih poteškoća s portalom IMAS ili portalom ECB Identity Portal obratite se ESB‑ovu centru za podršku na supportcenter@ecb.europa.eu ili +49 69 1344 7766.

Za poslovna pitanja obratite se svojem nacionalnom nadležnom tijelu. Podatke za kontakt možete pronaći na portalu IMAS. U vezi s internim modelima obratite se svojem zajedničkom nadzornom timu.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje