Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Portál IMAS

Používání portálu IMAS

Portál IMAS umožňuje dohlíženým bankám a třetím stranám předkládat informace související s procesy dohledu, sledovat status těchto procesů a vyměňovat si informace s orgány dohledu. Pokud již máte účet, můžete se přihlásit a přijmout podmínky používání.

Přihlásit se do portálu IMAS

Spuštění portálu

Portál IMAS byl spuštěn počátkem roku 2021. V závislosti na typu procesu dohledu jej mohou využívat dohlížené banky (významné nebo méně významné) i třetí strany (subjekty nepodléhající dohledu nebo fyzické osoby). Níže naleznete informace o procesech dostupných na portálu.

Procesy, které jsou k dispozici prostřednictvím portálu IMAS

Pro významné a méně významné banky

Pouze pro významné banky

Režim použití

Používání portálu IMAS je v některých zemích nařízeno zákonem nebo součástí správní praxe a v jiných je dobrovolné, a to i v závislosti na kategorii procesů. Podrobné informace jsou k dispozici v režimu použití.

Aktivace účtu

Dohlížené instituce mohou vytvářet své vlastní uživatele portálu IMAS a jejich přístup spravovat samy. Jmenují pověřené administrátory, kteří tento úkol plní.

V případě uživatelů z třetích stran bude administrátorem ECB.

Registrace do portálu IMAS

Chcete-li Váš subjekt zaregistrovat do portálu IMAS, zašlete Evropské centrální bance příslušný registrační formulář  (supportcenter@ecb.europa.eu)

Vytvoření uživatelských účtů

Pověření administrátoři mohou vstoupit na totožnostní portál ECB, kde pro svou organizaci vytvoří nové uživatelské účty, a na portál IMAS k udělení přesněji definovaných oprávnění. Uživatelské účty pro třetí strany vytváří přímo ECB.

Přehledné informace o aktivaci účtu a další základní technické údaje jsou vám k dispozici v uživatelské příručce. Úplný návod pro použití portálu je obsažen na platformě samotné.

Jak vstoupit na portál IMAS poprvé Uživatelská příručka pro aktivaci účtu Jak IMAS portál funguje: jak získám přístup do různých procesů Rychlá příručka k aplikacím v oblasti dohledu

Doplnění nebo výmaz pověřených administrátorů a uživatelů

Registrovaní pověření administrátoři mohou požádat o změny zasláním tohoto formuláře na adresu (supportcenter@ecb.europa.eu).

Třetí strany mohou požádat o změny zasláním tohoto formuláře na adresu (supportcenter@ecb.europa.eu).

Jak získat podporu

S technickými problémy souvisejícími s portálem IMAS nebo totožnostním portálem ECB se prosím obraťte na centrum podpory ECB na adrese supportcenter@ecb.europa.eu nebo zavolejte na číslo +49 69 1344 7766.

V případě provozních otázek se prosím obraťte na svůj vnitrostátní příslušný orgán. Kontaktní údaje naleznete na portálu IMAS. S otázkami týkajícími se interních modelů se prosím obraťte na svůj společný tým dohledu.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)