Menu

Portál IMAS

Používání portálu IMAS

Portál IMAS umožňuje bankám, na které dohlíží ECB, předkládat informace související s procesy dohledu, sledovat status těchto procesů a vyměňovat si informace s pracovníky dohledu. Pokud již máte účet, můžete se přihlásit a přijmout podmínky používání.

Přihlásit se do portálu IMAS

Spuštění portálu

Portál IMAS přechází do provozu ve dvou fázích. Během zaváděcí fáze od 20. října 2020 byl přístup k portálu a jeho užívání k dispozici jen omezenému počtu významných bank. Po plném spuštění portálu 27. ledna 2021 mohou portál využívat všechny banky, nad kterými vykonává ECB přímý dohled.

Aktivace účtu

Důvěryhodné organizace mohou své vlastní uživatelské účty spravovat prostřednictvím totožnostního portálu ECB. Pověření administrátoři mohou vstoupit na totožnostní portál ECB, kde vytvoří nové uživatelské účty, a na portál IMAS, kde jim udělí přesněji definovaná oprávnění.

  • S žádostí o aktivaci uživatelského účtu se obraťte na svého pověřeného administrátora
  • S žádostí o registraci pověřených administrátorů se prosím obraťte na svou kontaktní osobu v ECB nebo napište pracovníkům ECB poskytujícím podporu na adresu: supportcenter@ecb.europa.eu

Přehledné informace o aktivaci účtu a další základní technické údaje jsou vám k dispozici v uživatelské příručce. Úplný návod pro použití portálu je obsažen na platformě samotné.

Jak poprvé vstoupit do portálu IMAS
Uživatelská příručka pro aktivaci účtu

Jak získat podporu

  • S technickými problémy souvisejícími s portálem IMAS nebo totožnostním portálem ECB se prosím obraťte na centrum podpory ECB na adrese supportcenter@ecb.europa.eu nebo zavolejte na číslo +49 69 1344 7766

Procesy, které jsou v současné době k dispozici přes portál IMAS

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti ve významných bankách

Významné banky mohou využívat portál IMAS k předkládání svých žádostí o hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti, sledování statusu těchto hodnocení a výměně souvisejících informací s pracovníky dohledu.

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

Použití portálu IMAS pro hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti je v některých zemích nařízeno zákonem nebo součástí správní praxe a v jiných je dobrovolné. Mapa níže ukazuje stav v každé zúčastněné zemi. Portál IMAS nemění způsob, jakým ECB a vnitrostátní orgány dohledu spolupracují: ve všech zúčastněných zemích jsou kontaktním místem pro žádosti o hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti nadále vnitrostátní orgány dohledu.

Quick Guide to fit and proper applications (Stručné pokyny k žádostem o hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti)