Menu

Portál IMAS

Používání portálu IMAS

Portál IMAS umožňuje dohlíženým bankám a třetím stranám předkládat informace související s procesy dohledu, sledovat status těchto procesů a vyměňovat si informace s pracovníky dohledu. Pokud již máte účet, můžete se přihlásit a přijmout podmínky používání.

Přihlásit se do portálu IMAS

Spuštění portálu

Portál IMAS byl spuštěn počátkem roku 2021. V závislosti na typu procesu dohledu jej mohou využívat dohlížené banky (významné nebo méně významné) i třetí strany (subjekty nepodléhající dohledu nebo fyzické osoby). Níže naleznete informace o procesech dostupných na portálu.

Aktivace účtu

Dohlížené instituce mohou vytvářet své vlastní uživatele portálu IMAS a spravovat jejich přístup. Jmenují pověřené administrátory, kteří tento úkol plní.

V případě uživatelů z třetích stran bude jako administrátor jednat ECB.

Registrace na portálu IMAS

Vytvoření uživatelských účtů

Pověření administrátoři mohou vstoupit na totožnostní portál ECB, kde pro svou organizaci vytvoří nové uživatelské účty, a na portál IMAS, kde jim udělí přesněji definovaná oprávnění. Uživatelské účty pro třetí strany vytváří přímo ECB.

Přehledné informace o aktivaci účtu a další základní technické údaje jsou vám k dispozici v uživatelské příručce. Úplný návod pro použití portálu je obsažen na platformě samotné.

Jak vstoupit do portálu IMAS poprvé
Uživatelská příručka pro aktivaci účtu
Jak IMAS portál funguje: jak získám přístup do různých procesů

Přidání nebo odebrání pověřených administrátorů a uživatelů

Registrovaní pověření administrátoři mohou požádat o změny zasláním tohoto formuláře na ( supportcenter@ecb.europa.eu).

Třetí strany mohou požádat o změny zasláním tohoto formuláře na (supportcenter@ecb.europa.eu).

Jak získat podporu

S technickými problémy souvisejícími s portálem IMAS nebo totožnostním portálem ECB se prosím obraťte na centrum podpory ECB na adrese supportcenter@ecb.europa.eu nebo zavolejte na číslo +49 69 1344 7766

Procesy, které jsou k dispozici prostřednictvím portálu IMAS

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti ve významných bankách

Významné banky mohou využívat portál IMAS k předkládání svých žádostí o hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti, sledování statusu těchto hodnocení a výměně souvisejících informací s pracovníky dohledu.

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

Použití portálu IMAS pro hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti je v některých zemích povinné ze zákona nebo v rámci správního řízení, zatímco  v jiných zemích je dobrovolné. Mapa níže ukazuje stav v každé zúčastněné zemi. Portál IMAS nemění způsob, jakým ECB a vnitrostátní orgány dohledu spolupracují: ve všech zúčastněných zemích jsou kontaktním místem pro žádosti o hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti nadále vnitrostátní orgány dohledu.

Quick Guide to fit and proper applications (Stručné pokyny k žádostem o hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti)

Pasportizační oznámení

Významné i méně významné banky budou moci předkládat svá pasportizační oznámení prostřednictvím portálu IMAS.

Nabytí kvalifikovaných účastí

Žádosti o nabytí nebo zvýšení „kvalifikované účasti“ ve stávající bance budou podávány prostřednictvím portálu IMAS.