Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

IMAS-palvelu

IMAS-palvelun käyttö

IMAS-palvelussa EKP:n valvomat pankit ja kolmannet osapuolet voivat toimittaa valvontaprosesseihin liittyviä tietoja, seurata prosessien etenemistä ja vaihtaa tietoja valvojien kanssa. Käyttäjien on hyväksyttävä palvelun ehdot.

Kirjaudu IMAS-palveluun

Palvelun käyttöönotto

IMAS-palvelu otettiin käyttöön alkuvuodesta 2021. Sitä voivat käyttää paitsi valvottavat merkittävät ja vähemmän merkittävät pankit myös kolmannet osapuolet (muut yhteisöt ja luonnolliset henkilöt) valvontaprosessista riippuen. Jäljempänä on tietoa IMAS-palvelusta löytyvistä prosesseista.

Käyttäjätilin aktivointi

Valvottavat pankit voivat luoda omia käyttäjätilejä ja hallinnoida niitä. Käyttäjätilejä varten niiden on nimettävä valtuutetut ylläpitäjät.

Kolmansien osapuolten käyttäjätilien ylläpitäjänä toimii EKP.

Rekisteröityminen IMAS-palveluun

Käyttäjätilien luominen

Valtuutetut ylläpitäjät voivat luoda organisaatiolleen uusia käyttäjätilejä EKP:n tunnistuspalvelussa ja myöntää yksityiskohtaisia käyttöoikeuksia IMAS-palvelussa. Kolmansien osapuolten käyttäjätilit luo EKP.

Ohjeita tilien aktivointiin ja muuta teknistä tietoa on käyttäjän oppaassa. Itse palvelun käyttöohjeet ovat saatavilla palvelussa.

IMAS-palvelun käyttöönotto Käyttäjän opas tilien aktivointiin Ohjeita IMAS-palvelun sisältämistä prosesseista

Valtuutettujen ylläpitäjien ja käyttäjien lisääminen tai poistaminen

Palveluun rekisteröityneet valtuutetut ylläpitäjät lähettävät muutospyyntölomakkeet osoitteeseen supportcenter@ecb.europa.eu.

Kolmannet osapuolet toimittavat muutospyyntölomakkeet osoitteeseen supportcenter@ecb.europa.eu.

Tekninen tuki

Teknistä tukea IMAS-palvelun ja EKP:n tunnistuspalvelun käyttäjille annetaan sähköpostitse osoitteessa supportcenter@ecb.europa.eu tai puhelimitse numerossa +49 69 1344 7766.

IMAS-palvelusta löytyvät prosessit

Sopivuus- ja luotettavuusarviointi

Merkittävät pankit voivat toimittaa sopivuus- ja luotettavuusarviointia koskevat hakemuksensa, seurata arvioinnin etenemistä ja vaihtaa tietoja valvojien kanssa.

Sopivuus- ja luotettavuusarviointi

Joissakin maissa IMAS-palvelun käyttö sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnissa on lakisääteistä tai viranomaisten edellyttämä käytäntö, kun taas toisissa maissa käyttö on vapaaehtoista. Kunkin maan tilanne näkyy alla olevasta kartasta. IMAS-palvelu ei muuta EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten keskinäistä yhteistyötä, vaan arviointia koskevat hakemukset vastaanottaa edelleen kansallinen valvontaviranomainen.

Sopivuus- ja luotettavuusarviointia koskevat hakemukset verkossa: pikaohje

Passporting

Sekä merkittävät että vähemmän merkittävät pankit voivat tehdä verkkopalvelussa ilmoituksensa EU:n laajuisen toimiluvan käytöstä (ns. passporting).

Määräosuuksien hankinta

IMAS-palvelussa tehdään myös lupahakemukset, jotka koskevat määräosuuksien hankintaa pankeista tai tällaisten omistusosuuksien suurentamista.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut