Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

IMAS-palvelu

IMAS-palvelun käyttö

IMAS-palvelussa EKP:n valvomat pankit ja kolmannet osapuolet voivat toimittaa valvontaprosesseihin liittyviä tietoja, seurata prosessien etenemistä ja vaihtaa tietoja valvojien kanssa. Käyttäjien on hyväksyttävä palvelun ehdot.

Kirjaudu IMAS-palveluun

Palvelun käyttöönotto

IMAS-palvelu otettiin käyttöön alkuvuodesta 2021. Sitä voivat käyttää paitsi valvottavat merkittävät ja vähemmän merkittävät pankit myös kolmannet osapuolet (muut yhteisöt ja luonnolliset henkilöt) valvontaprosessista riippuen. Jäljempänä on tietoa IMAS-palvelusta löytyvistä prosesseista.

IMAS-palvelusta löytyvät prosessit

Sekä merkittäville että vähemmän merkittäville pankeille

Merkittäville pankeille

Palvelun käyttö

Joissakin maissa IMAS-palvelun käyttö on tietyissä prosesseissa lain tai viranomaisten edellyttämä käytäntö, kun taas toisissa maissa käyttö on vapaaehtoista. Eri maiden tilanne näkyy oheisesta taulukosta.

Käyttäjätilin aktivointi

Valvottavat pankit voivat luoda omia käyttäjätilejä ja hallinnoida niitä. Käyttäjätilejä varten niiden on nimettävä valtuutetut ylläpitäjät.

Kolmansien osapuolten käyttäjätilien ylläpitäjänä toimii EKP.

Rekisteröityminen IMAS-palveluun

IMAS-palveluun rekisteröidytään toimittamalla rekisteröintilomake EKP:lle (supportcenter@ecb.europa.eu).

Käyttäjätilien luominen

Valtuutetut ylläpitäjät voivat luoda organisaatiolleen uusia käyttäjätilejä EKP:n tunnistuspalvelussa ja myöntää yksityiskohtaisia käyttöoikeuksia IMAS-palvelussa. Kolmansien osapuolten käyttäjätilit luo EKP.

Ohjeita tilien aktivointiin ja muuta teknistä tietoa on käyttäjän oppaassa. Itse palvelun käyttöohjeet ovat saatavilla palvelussa.

IMAS-palvelun käyttöönotto Käyttäjän opas tilien aktivointiin Ohjeita IMAS-palvelun sisältämistä prosesseista Hakuprosessin pikaopas

Valtuutettujen ylläpitäjien ja käyttäjien lisääminen tai poistaminen

Palveluun rekisteröityneet valtuutetut ylläpitäjät lähettävät muutospyyntölomakkeet osoitteeseen supportcenter@ecb.europa.eu.

Kolmannet osapuolet toimittavat muutospyyntölomakkeet osoitteeseen supportcenter@ecb.europa.eu.

Tekninen tuki

Teknistä tukea IMAS-palvelun ja EKP:n tunnistuspalvelun käyttäjille annetaan sähköpostitse osoitteessa supportcenter@ecb.europa.eu tai puhelimitse numerossa +49 69 1344 7766.

Sisältökysymyksissä auttavat kansalliset keskuspankit, joiden yhteystiedot löytyvät IMAS-palvelusta. Sisäisiä malleja koskeviin kysymyksiin vastaavat yhteiset valvontaryhmät.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä