Menu

IMAS-palvelu

IMAS-palvelun käyttö

IMAS-palvelussa EKP:n valvomat pankit voivat toimittaa valvontaprosesseihin liittyviä tietoja, seurata prosessien etenemistä ja käydä tiedonvaihtoa valvojien kanssa. Käyttäjien on hyväksyttävä palvelun ehdot.

Kirjaudu IMAS-palveluun

Palvelun käyttöönotto

IMAS-palvelu on otettu käyttöön kahdessa vaiheessa. Osa merkittävistä pankeista sai palvelun käyttöönsä 20.10.2020, ja 27.1.2021 alkaen kaikki EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit pystyvät käyttämään palvelua.

Käyttäjätilin aktivointi

Luotetut organisaatiot voivat hallinnoida käyttäjätilejään EKP:n tunnistuspalvelussa. Valtuutetut ylläpitäjät voivat luoda uusia käyttäjätilejä EKP:n tunnistuspalvelussa ja hallinnoida niiden yksityiskohtaisia käyttäjäoikeuksia IMAS-palvelussa.

  • Käyttäjätilit aktivoi paikallinen valtuutettu ylläpitäjä.
  • Valtuutetun ylläpitäjän rekisteröimiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä pankin yhteyshenkilöön EKP:ssä tai palvelutukeen osoitteessa
     supportcenter@ecb.europa.eu.

Ohjeita tilien aktivointiin ja muuta teknistä tietoa on käyttäjän oppaassa. Itse palvelun käyttöohjeet ovat saatavilla palvelussa.

IMAS-palvelun käytön aloitus
Käyttäjän opas tilien aktivointiin

Tekninen tuki

IMAS-palvelusta löytyvät prosessit

Sopivuus- ja luotettavuusarviointi

Merkittävät pankit voivat toimittaa IMAS-palvelun kautta johtajaehdokkaidensa tiedot näiden sopivuuden ja luotettavuuden arviointia varten.

Sopivuus- ja luotettavuusarviointi

Joissakin maissa IMAS-palvelun käyttö sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnissa on lakisääteistä tai viranomaisten edellyttämä käytäntö, kun taas toisissa maissa käyttö on vapaaehtoista. Alla olevasta kartasta näkyy eri maiden tilanne. IMAS-palvelu ei muuta EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten keskinäistä yhteistyötä, vaan arviointia koskevat hakemukset vastaanottaa edelleen kansallinen valvontaviranomainen.

Quick Guide to fit and proper applications