Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Teabehaldussüsteem IMAS

IMASi veebiportaali kasutamine

Järelevalve alla kuuluvad pangad ja kolmandad osapooled saavad esitada veebiportaali kaudu järelevalvemenetlustega seotud andmeid, jälgida oma andmete käsitlemist ning vahetada teavet järelevalveekspertidega. Kui kasutajakonto on juba loodud, võite sisse logida ja kinnitada, et olete tutvunud ja nõustute põhimõtete ja tingimustega.

Sisene IMASi veebiportaali

Portaali kasutuselevõtt

IMASi veebiportaal võeti kasutusele 2021. aasta alguses. Olenevalt järelevalvemenetluse liigist võivad portaali kasutada nii järelevalve alla kuuluvad (olulised või vähem olulised) pangad kui ka kolmandad osapooled (üksused, mis ei kuulu järelevalve alla või füüsilised isikud). Allpool leiate teavet portaalis kättesaadavate menetluste kohta.

Kasutajakonto aktiveerimine

Järelevalve alla kuuluvad krediidiasutused saavad luua oma kasutajakontod ja hallata oma kasutajate juurdepääsu IMASi portaalile volitatud haldurite kaudu.

Kolmandate osapoolte puhul tegutseb haldurina EKP.

IMASi veebiportaali kasutajaks registreerimine

Kasutajakonto loomine

Volitatud halduritel on oma krediidiasutusele uute kasutajakontode loomiseks juurdepääs EKP autentimisportaalile ning IMASi veebiportaali kaudu saavad nad reguleerida kasutajaõigusi. Kolmandatele osapooltele loob kasutajakontod EKP.

Kiire ülevaate kasutajakonto aktiveerimisest ja muudest tehnilistest küsimustest annab kasutusjuhend. Põhjalikud juhised veebiportaali kasutamise kohta on kättesaadavad platvormis.

Kuidas siseneda IMASi veebiportaali esimest korda Juhend kasutajakonto aktiveerimise kohta Selgitused eri menetlustele juurdepääsu kohta IMASi veebiportaalis

Volitatud haldurite ja kasutajate lisamine või eemaldamine

Registreeritud volitatud halduritel palume muudatuste taotlemiseks esitada asjaomane vorm meiliaadressil: supportcenter@ecb.europa.eu.

Kolmandatel osapooltel palume muudatuste taotlemiseks esitada asjaomane vorm meiliaadressil: supportcenter@ecb.europa.eu.

Tugiteenused

Kui IMASi veebiportaali või EKP autentimisportaali kasutamisel tekib tehnilisi probleeme, palume ühendust võtta EKP tugiteenuste keskusega meiliaadressil supportcenter@ecb.europa.eu või telefoni teel (+49 69 1344 7766).

IMASi veebiportaalis kättesaadavad menetlused

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine olulistes pankades

Olulised pangad saavad esitada veebiportaali kaudu sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise taotlusi, jälgida hindamise kulgu ning vahetada asjakohast teavet järelevalveekspertidega.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine

IMASi veebiportaali kasutamine sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisel on mõnes riigis õiguslikult või haldustavade kohaselt kohustuslik ning teistes riikides vabatahtlik. Osalevate riikide staatust saab vaadata allpool olevalt kaardilt. IMASi veebiportaali kasutamine ei mõjuta EKP ja riiklike järelevalveasutuste koostööd: kõigis osalevates riikides on riiklik järelevalveasutus esimene kontaktpunkt, kellele sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise taotlused esitatakse.

Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise lühiülevaade

Tegevuslubadega seotud teated

Nii olulised kui ka vähem olulised pangad saavad esitada tegevuslubadega seotud teateid IMASi portaali kaudu.

Olulise osaluse omandamine

Taotlused olulise osaluse omandamise või olemasoleva olulise osaluse suurendamise kohta esitatakse IMASi veebiportaali kaudu.

Kõik selle jaotise teemad