Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Teabehaldussüsteem IMAS

IMASi veebiportaali kasutamine

Järelevalve alla kuuluvad pangad ja kolmandad osapooled saavad esitada veebiportaali kaudu järelevalvemenetlustega seotud andmeid, jälgida oma andmete käsitlemist ning vahetada teavet järelevalveekspertidega. Kui kasutajakonto on juba loodud, võite sisse logida ja kinnitada, et olete tutvunud ja nõustute põhimõtete ja tingimustega.

Sisene IMASi veebiportaali

Portaali kasutuselevõtt

IMASi veebiportaal võeti kasutusele 2021. aasta alguses. Olenevalt järelevalvemenetluse liigist võivad portaali kasutada nii järelevalve alla kuuluvad (olulised või vähem olulised) pangad kui ka kolmandad osapooled (üksused, mis ei kuulu järelevalve alla, või füüsilised isikud). Allpool leiate teavet portaalis kättesaadavate menetluste kohta.

IMASi veebiportaalis kättesaadavad menetlused

Olulistele ja vähem olulistele pankadele

Ainult olulistele pankadele

Kasutuskord

IMASi veebiportaali kasutamine on mõnes riigis õiguslikult või haldustavade kohaselt kohustuslik ja teistes riikides vabatahtlik. See sõltub ka menetluse liigist. Üksikasjalik teave riikide kaupa on toodud tabelis IMASi veebiportaali kasutuskord.

Kasutajakonto aktiveerimine

Järelevalve alla kuuluvad krediidiasutused saavad luua oma kasutajakontod ja hallata oma kasutajate juurdepääsu IMASi portaalile volitatud haldurite kaudu.

Kolmandate osapoolte puhul tegutseb haldurina EKP.

IMASi veebiportaali kasutajaks registreerimine

Üksuse registreerimiseks IMASi veebiportaalis palume esitada EKP-le asjakohane registreerimisvorm  (supportcenter@ecb.europa.eu)

Kasutajakonto loomine

Volitatud halduritel on oma krediidiasutusele uute kasutajakontode loomiseks juurdepääs EKP autentimisportaalile ning IMASi veebiportaali kaudu saavad nad reguleerida kasutajaõigusi. Kolmandatele osapooltele loob kasutajakontod EKP.

Kiire ülevaate kasutajakonto aktiveerimisest ja muudest tehnilistest küsimustest annab kasutusjuhend. Põhjalikud juhised veebiportaali kasutamise kohta on kättesaadavad platvormis.

Kuidas siseneda IMASi veebiportaali esimest korda Juhend kasutajakonto aktiveerimise kohta Selgitused eri menetlustele juurdepääsu kohta IMASi veebiportaalis Lühiülevaade järelevalvega seotud taotlustest

Volitatud haldurite ja kasutajate lisamine või eemaldamine

Registreeritud volitatud halduritel palume muudatuste taotlemiseks esitada asjaomane vorm meiliaadressil: supportcenter@ecb.europa.eu.

Kolmandatel osapooltel palume muudatuste taotlemiseks esitada asjaomane vorm meiliaadressil: supportcenter@ecb.europa.eu.

Tugiteenused

Kui IMASi veebiportaali või EKP autentimisportaali kasutamisel tekib tehnilisi probleeme, palume ühendust võtta EKP tugiteenuste keskusega meiliaadressil supportcenter@ecb.europa.eu või telefoni teel (+49 69 1344 7766).

Äritegevust puudutavates küsimustes palume ühendust võtta oma riigi pädeva asutusega. Kontaktandmed on toodud IMASi veebiportaalis. Sisemudeleid puudutavates küsimustes palume ühendust võtta oma ühise järelevalverühmaga.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine