Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Teabehaldussüsteem IMAS

IMASi veebiportaal

Järelevalve alla kuuluvad pangad ja kolmandad osapooled saavad esitada veebiportaali kaudu järelevalvemenetlustega seotud andmeid, jälgida oma andmete käsitlemist ning vahetada teavet järelevalveekspertidega. Kui kasutajakonto on juba loodud, võite sisse logida ja kinnitada, et olete tutvunud ja nõustute põhimõtete ja tingimustega.

Sisene IMASi veebiportaali

Kes saavad IMASi veebiportaali kasutada

Olenevalt menetluse liigist saavad portaali kasutada nii järelevalve alla kuuluvad (olulised ja vähem olulised) pangad kui ka kolmandad osapooled (üksused, mis ei kuulu järelevalve alla, või füüsilised isikud).

IMASi veebiportaalis kättesaadavad menetlused

Olulistele ja vähem olulistele pankadele

Ainult olulistele pankadele

Kasutuskord

IMASi veebiportaali kasutamine on mõnes riigis õiguslikult või haldustavade kohaselt kohustuslik ja teistes riikides vabatahtlik. See sõltub ka menetluse liigist. Üksikasjalik teave riikide kaupa on toodud tabelis IMASi veebiportaali kasutuskord.

Juurdepääs portaalile

Järelevalve alla kuuluvad pangad saavad luua oma kasutajakontod ja hallata oma kasutajate juurdepääsu IMASi portaalile volitatud haldurite kaudu.

Kolmandate osapoolte puhul tegutseb haldurina EKP.

Järelevalve alla kuuluvad (olulised ja vähem olulised) pangad

Uue järelevalvealuse panga registreerimiseks palume kasutada IMASi veebiportaali registreerimisrakendust.

Juba registreeritud pankade puhul saavad volitatud haldurid lisada uusi kasutajakontosid EKP autentimisportaali kaudu ja reguleerida kasutajaõigusi IMASI veebiportaali kaudu. Haldurid saavad nimetada enda organisatsiooni uusi volitatud haldureid EKP autentimisportaali kaudu.

Veebiportaali sisenemise juhised on esitatud allpool.

Kasutusjuhend volitatud halduritele Kuidas siseneda IMASi veebiportaali esimest korda Selgitused eri menetlustele juurdepääsu kohta IMASi veebiportaalis Lühiülevaade järelevalvega seotud taotlustest

Kolmandad osapooled (üksused, mis ei kuulu järelevalve alla, ning füüsilised isikud)

Kolmandate osapoolte kontosid haldab EKP. Kolmanda osapoole kasutajakonto registreerimiseks, muutmiseks või kustutamiseks palume kasutada IMASi veebiportaali registreerimisrakendust

Tugiteenused

Kui IMASi veebiportaali või EKP autentimisportaali kasutamisel tekib tehnilisi probleeme, palume ühendust võtta EKP tugiteenuste keskusega meiliaadressil supportcenter@ecb.europa.eu või telefoni teel (+49 69 1344 7766).

Äritegevust puudutavates küsimustes palume ühendust võtta oma riigi pädeva asutusega. Kontaktandmed on toodud IMASi veebiportaalis. Sisemudeleid puudutavates küsimustes palume ühendust võtta oma ühise järelevalverühmaga.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine