Menu

Portal IMAS

Uporaba portala

Na portalu IMAS lahko banke, ki so pod nadzorom ECB, posredujejo informacije v zvezi z nadzornimi postopki, spremljajo njihov potek in izmenjujejo informacije z nadzorniki. Če že imate račun, se lahko prijavite in sprejmete pogoje uporabe.

Prijava v portal IMAS

Uvedba portala

Portal IMAS je bil uveden v dveh korakih. V uvajalnem obdobju, ki se je začelo 20. oktobra 2020, je portal lahko uporabljalo samo omejeno število bank. Od 27. januarja 2021, ko je portal začel delovati brez omejitev, pa ga lahko uporabljajo vse banke pod neposrednim nadzorom ECB.

Aktivacija računa

Preverjene organizacije lahko svoje uporabniške račune upravljajo na portalu ECB Identity Portal. Pooblaščeni skrbniki lahko na portalu ECB Identity Portal ustvarjajo nove račune in jim na portalu IMAS dodeljujejo specifična dovoljenja.

  • Za aktivacijo računa se obrnite na svojega pooblaščenega skrbnika.
  • Za registracijo pooblaščenih skrbnikov se obrnite na svojo kontaktno osebo v ECB ali na službo ECB za podporo uporabnikom na naslovu supportcenter@ecb.europa.eu.

Kratka navodila za aktivacijo računa in druge osnovne tehnične informacije najdete v uporabniškem priročniku. Celotna navodila o uporabi portala so na voljo na portalu samem.

Kako prvič dostopate do portala IMAS
Uporabniški priročnik za aktivacijo računa

Kje lahko dobite pomoč?

Postopki, ki so že na voljo na portalu IMAS

Ocena sposobnosti in primernosti za pomembne banke

Pomembne banke lahko na portalu IMAS oddajajo vloge za oceno sposobnosti in primernosti, spremljajo potek teh ocen in izmenjujejo informacije z nadzorniki.

Ocena sposobnosti in primernosti

Uporaba portala IMAS za oceno sposobnosti in primernosti je v nekaterih državah po zakonu ali upravni praksi obvezna, v drugih pa je prostovoljna. Ureditev v sodelujočih državah je prikazana na spodnjem zemljevidu. Zaradi portala IMAS se oblika sodelovanja med ECB in nacionalnimi nadzornimi organi ne spreminja: vstopna točka za ocene sposobnosti in primernosti v vseh sodelujočih državah ostaja nacionalni nadzorni organ.

Hitri vodnik ECB za ocenjevanje sposobnosti in primernosti