Menu

Portal IMAS

Uporaba portala

Na portalu IMAS lahko banke, ki so pod nadzorom ECB, in tretje osebe posredujejo informacije v zvezi z nadzornimi postopki, spremljajo njihov potek in izmenjujejo informacije z nadzorniki. Če že imate račun, se lahko prijavite in sprejmete pogoje uporabe.

Prijava v portal IMAS

Uvedba portala

Portal IMAS je bil uveden v začetku leta 2021. Odvisno od vrste nadzornega postopka ga lahko uporabljajo tako nadzorovane banke (pomembne ali manj pomembne) kot tudi tretje osebe (nenadzorovani subjekti ali fizične osebe). V nadaljevanju predstavljamo, kateri postopki so na voljo na portalu.

Aktivacija računa

Nadzorovane institucije lahko same ustvarjajo uporabniške račune in upravljajo njihov dostop do portala IMAS. Za izvajanje te naloge imenujejo pooblaščene skrbnike.

Za uporabnike, ki so tretje osebe, bo kot skrbnik delovala ECB.

Registracija za uporabo portala IMAS

Ustvarjanje uporabniških računov

Pooblaščeni skrbniki imajo dostop do portala ECB Identity Portal, kjer lahko ustvarjajo nove uporabniške račune za svojo organizacijo in jim na portalu IMAS dodeljujejo specifične uporabniške pravice. Uporabniške račune za tretje osebe ustvari neposredno ECB.

Kratka navodila za aktivacijo računa in druge osnovne tehnične informacije najdete v uporabniškem priročniku. Celotna navodila o uporabi portala so na voljo na portalu samem.

Kako prvič dostopate do portala IMAS
Uporabniški priročnik za aktivacijo računa
Grafični prikaz postopkov na portalu IMAS

Dodajanje in odstranjevanje pooblaščenih skrbnikov in uporabnikov

Registrirani pooblaščeni skrbniki lahko spremembe zahtevajo s tem obrazcem, ki ga pošljejo na naslov supportcenter@ecb.europa.eu.

Tretje osebe lahko spremembe zahtevajo s tem obrazcem, ki ga pošljejo na naslov supportcenter@ecb.europa.eu.

Kje lahko dobite pomoč?

Za tehnična vprašanja o portalih IMAS in ECB Identity Portal se obrnite na službo ECB za podporo uporabnikom na naslovu supportcenter@ecb.europa.eu ali po telefonu +49 69 1344 7766.

Postopki, ki so na voljo na portalu IMAS

Ocena sposobnosti in primernosti za pomembne banke

Pomembne banke lahko na portalu IMAS oddajo vloge za oceno sposobnosti in primernosti, spremljajo potek ocenjevanja in izmenjujejo informacije z nadzorniki.

Ocena sposobnosti in primernosti

Uporaba portala IMAS za oceno sposobnosti in primernosti je v nekaterih državah po zakonu ali upravni praksi obvezna, v drugih pa je prostovoljna. Ureditev v sodelujočih državah je prikazana na spodnjem zemljevidu. Zaradi portala IMAS se oblika sodelovanja med ECB in nacionalnimi nadzornimi organi ne spreminja: vstopna točka za ocene sposobnosti in primernosti v vseh sodelujočih državah ostaja nacionalni nadzorni organ.

Kratka navodila o oddaji vlog za oceno sposobnosti in primernosti

Uradna obvestila o čezmejnem opravljanju storitev

Pomembne in manj pomembne banke bodo lahko na portalu IMAS oddajale uradna obvestila o čezmejnem opravljanju storitev (passporting).

Pridobitev kvalificiranega deleža

Vloge za pridobitev ali povečanje »kvalificiranega deleža« v obstoječi banki se bodo oddajale na portalu IMAS.